การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานส่งผลดีกับองค์กรอย่างไร 

 
      ปัจจุบันนี้การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ถือเป็นอีกสิ่งที่จำเป็นสำหรับในแต่ละองค์กรจนถูกนำไปสร้างเป็นเงื่อนไขในการพิจารณารับคนเข้าทำงานในองค์กร แต่บางท่านอาจจะเลือกกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเพียงเพราะเป็นวัฒนธรรมที่หลายองค์กรทำหรือปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ โดยที่ยังคงสงสัยอยู่ว่า การตรวจสุขภาพก่อนเข้างานส่งผลดีกับองค์กรอย่างไร วันนี้เราจึงขอมาไขคำตอบในเรื่องนี้กัน

    1) เลือกคนเข้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงชื่อเรียกก็บ่งบอกอยู่แล้วว่า เป็นการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน สำหรับคนที่คุณกำลังจะรับเข้าทำงาน โดยหลักแล้ว แม้ว่าแต่ละองค์กรจะเลือกพิจารณารับคนเข้าทำงานจาก ความรู้ความสามารถ, ประสบการณ์ หรือการสัมภาษณ์ แต่การเลือกคนให้เหมาะกับงานในหลายๆ ประเภท มักจะจำเป็นต้องเรื่องคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่อให้งานสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะอาจจะไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นัก หากคนที่ทำงานให้กับองค์กรต้องลาหยุด หรือขาดงานบ่อยๆ ยิ่งในงานบางประเภทที่จำเป็นต้องทำงานเป็นทีม หรืออยู่ในตำแหน่งสำคัญที่ไม่สามารถมีใครมาทำแทนได้ ยิ่งจำเป็นที่จะต้องนำเรื่องการตรวจสุขภาพมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาก่อนเซ็นต์สัญญาจ้างลูกจ้าง เพื่อเข้ามาทำงานในองค์กร

    2) ผลดีต่อองค์กรในการปฎิบัติระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
ในส่วนของงานบางประเภท การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานมีผลดีต่อตัวองค์กรไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของการเลือกคนมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อองค์กรในด้านความถูกต้องตามกฎหมาย เช่น งานที่มีลักษณะเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง เช่น สารเคมีอันตราย, จุลชีวันเป็นพิษ, กัมมันตภาพรังสี, สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอันตราย ฯลฯ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งรายงานผลการตรวจแก่พนักงานตรวจ องค์กรไม่ต้องเสี่ยงทำผิดกฎหมายจนอาจถูกโดนลงโทษได้ หรือแม้แต่การตรวจสารเสพติด แม้กฎหมายจะไม่ได้กำหนด แต่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้องค์กรต้องเสี่ยงโดนตรวจสอบหรือถูกมองว่าสนับสนุนการทำผิดกฎหมายก็ถือว่า ค่อนข้างจำเป็นเลยทีเดียว

    3) เสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
เพราะการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานสามารถสะท้อนได้ถึงความใส่ใจ ทั้งต่อการคัดเลือกบุคคลให้มีความเหมาะสมกับงาน, ต่อสุขภาพของผู้คนภายในองค์กร , การรับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นเครื่องชี้วัดที่ช่วยสะท้อนและเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรนั้นๆได้ ยิ่งในส่วนของงานบริการที่ต้องพบปะผู้คน หรือให้บริการที่อาจมีผลต่อสุขภาพผู้บริโภค เช่น  ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน กลุ่มที่ 2 กลุ่มพนักงานห้องอาหาร,กุ๊ก,พนักงานเสิร์ฟ ฯลฯ ยิ่งช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจในการบริการขององค์กรได้ว่า องค์กรนั้นใส่ใจในเรื่องของสุขภาพและความสะอาดของสินค้าหรือบริการได้อีกระดับ

    4) ลดความเสี่ยงต่อเพื่อนร่วมงานภายในองค์กร
เรื่องของสุขภาพอาจไม่ได้ส่งผลแค่ต่อตัวบุคคลคนนั้นเอง แต่ยังอาจส่งผลต่อคนรอบข้าง เนื่องจากมีเชื้อที่อาจติดต่อกันเป็นโรคติดต่อได้ด้วย การตรวจสุขภาพในบางรายการหรือบางโปรแกรมจะสามารถช่วยให้คุณประเมินได้ในระดับหนึ่งว่า บุคคลนั้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคติดต่อหรือไม่ เช่น การเอกซเรย์ปอด จะสามารถค้นหาความเสี่ยงต่อวัณโรค ซึ่งเป็นโรคที่สามารถติดต่อจากทางเดินหายใจ ฯลฯ ถือเป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อบุคคลอื่นๆ ในองค์กรที่ต้องทำงานร่วมกันต้องมีปัญหาสุขภาพตามไปด้วย 
 

    5) ประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรสำหรับค่าใช้จ่ายทางด้านการแพทย์ของพนักงาน
เนื่องจากการเข้ารับตำแหน่งสำหรับพนักงานในองค์กรนั้น บางองค์กรอาจมีค่าใช้จ่ายที่เป็นสวัสดิการของพนักงานทางด้านการแพทย์ให้เพิ่มเติม เช่น ประกันสุขภาพ ประกันกลุ่ม วันลาป่วย 30 วัน ตามกฏหมายแรงงาน ซึ่งหากพนักงานมีประวัติทางด้านสุขภาพที่ไม่ดีก็อาจสร้างภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานคนดังกล่าวให้แก่องค์กรในส่วนของสวัสดิการทางด้านการแพทย์เพิ่มเติมได้


     จากทั้ง 5 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น น่าจะพอทำให้ท่านมองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นว่า การตรวจสุขภาพก่อนเข้างานส่งผลดีกับองค์กรอย่างไร ทั้งนี้ ไม่จำเป็นที่ทางองค์กรจะต้องซีเรียสถึงขั้นออกแบบโปรแกรมสุขภาพเอง แต่อาจจะเลือกโปรแกรมแพคเกจที่ทางสถาบันสุขภาพแต่ละแห่ง เช่น อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการพิจารณาก่อนเข้าทำงานแล้วก็ได้ เพื่อความสะดวกต่อองค์กรของท่านเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก     
  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม