การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานส่งผลดีกับองค์กรอย่างไร

 

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานส่งผลดีกับองค์กรอย่างไร
 

       

      การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน และมีใบรับรองแพทย์ มายืนยันก่อนเริ่มงาน ถือเป็นสิ่งที่หลายองค์การยึดถือปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความเหมาะสมกับประเภทของงาน เป็นวัฒนธรรมองค์กร หรือทำตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงานและสาธารณสุข ซึ่งการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานของผู้ที่ผ่านการสมัครงานก่อนเข้าทำงานนั้นส่งผลดีกับองค์กรรวมถึงตัวของพนักงานเองในหลายมิติด้วยกัน ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเรามาดูรายละเอียดไปพร้อมๆ กันเลย

 

1.ช่วยให้เลือกคนเข้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เป็นการคัดกรองเบื้องต้นอีกอย่างว่าผู้สมัครงาน ที่ผ่านการคัดเลือกจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในช่วงที่อยู่กับองค์กร แม้ว่าแต่ละองค์กรจะเลือกพิจารณารับคนเข้าทำงานจาก ความรู้ความสามารถ, ประสบการณ์ หรือการสัมภาษณ์ แต่การเลือกคนให้เหมาะกับงานในหลายๆ ประเภท จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ เพื่อดูความแข็งแรงเพราะสุขภาพของพนักงานมีส่วนให้การทำงานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คงไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นัก หากคนที่ทำงานให้กับองค์กรต้องลาหยุด หรือขาดงานบ่อยๆ ยิ่งในงานบางประเภทที่จำเป็นต้องทำงานเป็นทีม หรืออยู่ในตำแหน่งสำคัญที่ไม่สามารถมีใครมาทำแทนได้ ยิ่งจำเป็นที่จะต้องนำเรื่องการตรวจสุขภาพและใบรับรองแพทย์มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาก่อนเซ็นสัญญาจ้างพนักงาน

 

2. ผลดีต่อองค์กรในการปฏิบัติระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

สำหรับงานบางประเภท การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานมีผลดีต่อตัวองค์กรไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของการเลือกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนเข้าทำงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อองค์กรในด้านความถูกต้องตามกฎหมาย เช่น งานที่มีลักษณะเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อสารเคมีอันตราย, จุลชีวันเป็นพิษ, กัมมันตภาพรังสี, สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอันตราย ฯลฯ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งรายงานผลการตรวจแก่พนักงานตรวจ ซึ่งหากองค์กรไม่ปฏิบัติตามก็เสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายจนอาจถูกโดนลงโทษได้ หรือแม้แต่การตรวจสารเสพติด แม้กฎหมายจะไม่ได้กำหนด แต่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้องค์กรต้องเสี่ยงโดนตรวจสอบหรือถูกมองว่าสนับสนุนการทำผิดกฎหมายก็ถือว่าค่อนข้างจำเป็นเลยทีเดียว การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน จึงส่งผลดีกับองค์กรทั้งในแง่ของกฎหมาย ประสิทธิภาพ และภาพลักษณ์

 

3.ช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ช่วยสะท้อนได้ถึงความใส่ใจ ทั้งต่อการคัดเลือกบุคคลให้มีความเหมาะสมกับงาน, ต่อสุขภาพของผู้คนภายในองค์กร รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย เป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ยิ่งในส่วนของงานบริการที่ต้องพบปะผู้คน หรือให้บริการที่อาจมีผลต่อสุขภาพผู้บริโภค เช่น พนักงานห้องอาหาร, กุ๊ก, พนักงานเสิร์ฟ ที่ต้องสัมผัสอาหาร การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน จะช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจในการบริการขององค์กรได้ว่า องค์กรนั้นใส่ใจในเรื่องของสุขภาพและความสะอาดของสินค้าหรือบริการได้อีกระดับ

 

4. ลดความเสี่ยงต่อเพื่อนร่วมงานภายในองค์กร

การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน นอกจากจะส่งผลดีกับผู้รับการตรวจสุขภาพเองแล้ว ยังส่งผลต่อเนื่องไปยังเพื่อนร่วมงานภายในองค์กรด้วย เพราะช่วยคัดกรองเบื้องต้นว่าก่อนเข้าทำงาน ผู้สมัครงาน แต่ละคนเป็นหรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคติดต่อหรือไม่ เช่น การเอกซเรย์ปอด จะสามารถค้นหาความเสี่ยงต่อวัณโรค ซึ่งเป็นโรคที่สามารถติดต่อจากทางเดินหายใจ ถือเป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อบุคคลอื่นๆ ในองค์กรที่ต้องทำงานร่วมกันต้องมีปัญหาสุขภาพตามไปด้วย ซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร

 

5. ช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านการแพทย์ของพนักงาน

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ยังมีส่วนช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านการแพทย์ของพนักงานได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากการเข้ารับตำแหน่งสำหรับพนักงานในองค์กรนั้น บางองค์กรอาจมีค่าใช้จ่ายที่เป็นสวัสดิการของพนักงานทางด้านการแพทย์ให้เพิ่มเติม เช่น ประกันสุขภาพ ประกันกลุ่ม วันลาป่วย 30 วัน ตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งหากพนักงานมีประวัติทางด้านสุขภาพที่ไม่ดีก็อาจสร้างภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานคนดังกล่าวให้แก่องค์กรในส่วนของสวัสดิการทางด้านการแพทย์เพิ่มเติมได้ ดังนั้นจึงควรให้มีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

 

       จะเห็นได้ว่า การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน  มีผลดีกับองค์กรในหลายด้านด้วยกัน ทั้งเรื่องของกฎระเบียบตามข้อกำหนดของภาครัฐ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ รวมถึงมีส่วนช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขบางอย่างในระยะยาวได้ด้วย ซึ่งหากคุณกำลังมองหาโปรแกรมการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ทาง อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เรามีแพ็คเกจต่างๆ ที่รองรับความต้องการของคุณในแบบที่กำหนดงบประมาณและโปรแกรมได้ตามต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณมากที่สุด


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

เพิ่มเพื่อน

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม