ตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ (Work Permit Program)

 ตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติก่อนเข้าทำงาน 6 โรค (Work Permit) รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ มีรายการตรวจดังนี้

 • ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ / Physical Examination
 • วัดความดัน โลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง / Vital Signs
 • เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ / Chest X-ray
 • ตรวจหาสารเสพติด / Urine Met,Amphetamine
 • ตรวจค่าความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะ / Urine Specific Gravity
 • ตรวจหาปฏิกิริยาเลือดบวกต่อเชื้อซิฟิลิส / VDRL
 • ตรวจหาเชื้อเอดส์ / Anti HIV
 • เอกสารใบรับรองแพทย์ 6 โรค
1. โรคเรื้อน / Leprosy
2. วัณโรคระยะอันตราย / Advandced Pulmonary Tuberculosis
3. โรคยาเสพติดให้โทษ / Drug addiction
4. โรคพิษสุราเรื้อรัง / Chronic alcoholish
5. โรคเท้าช้าง / Elephantiasis
6. โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 / Tertiary syphilis

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
 • ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
 • ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนวันตรวจ
 • ถ้าฟิล์มเอกซเรย์เก่า กรุณานำมาด้วยทุกครั้ง
 • หากสงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งแจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนตรวจ
 

----------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก         
  @qns9056c 

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม