ตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ (Work Permit Program)

 

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติก่อนเข้าทำงาน 6 โรค (Work Permit) รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ มีรายการตรวจดังนี้

 • ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination)
 • วัดความดัน โลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital Signs)
 • เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
 • ตรวจหาสารเสพติด (Urine Met,Amphetamine)
 • ตรวจค่าความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะ (Urine Specific Gravity)
 • ตรวจหาปฏิกิริยาเลือดบวกต่อเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
 • เอกสารใบรับรองแพทย์ 6 โรค
1. โรคเรื้อน (Leprosy)
2. วัณโรคระยะอันตราย (Advandced Pulmonary Tuberculosis)
3. โรคยาเสพติดให้โทษ (Drug addiction)
4. โรคพิษสุราเรื้อรัง (Chronic alcoholish)
5. โรคเท้าช้าง (Elephantiasis)
6. โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 (Tertiary syphilis)

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
 • ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
 • ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนวันตรวจ
 • ถ้าฟิล์มเอกซเรย์เก่า กรุณานำมาด้วยทุกครั้ง
 • หากสงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งแจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนตรวจ

 

----------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก         

 
@qns9056c 
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม