ตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์เพื่อศึกษาต่อ
 

ตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์เพื่อศึกษาต่อ รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ มีรายการตรวจดังนี้

 • ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ / Physical Examination
 • วัดความดัน โลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง / Vital Signs
 • ตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBsAg
 • ตรวจตาบอดสี Color Blind Test
 • เอกสารใบรับรองแพทย์ 5 โรค
  1. โรคเรื้อน / Leprosy
  2. วัณโรคระยะอันตราย / Advanced Pulmonary Tuberculosis
  3. ไม่ปรากฏอาการติดยาเสพติดให้โทษ / Drug addiction
  4. โรคพิษสุราเรื้อรัง / Chronic alcoholism
  5. โรคเท้าช้าง /Elephantiasis 

   * ราคา 250 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)


จุดประสงค์ในการใช้ใบรับรองแพทย์ใบรับรองแพทย์สามารถนำไปใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ เช่น
 • เพื่อรับรองสุขภาพในการเข้าศึกษาต่อทั้งใน และต่างประเทศ
 • เพื่อยืนยันว่าคุณได้ไปรับการตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาลจริง
 • เพื่อรับรองว่าคุณหายจากโรคแล้วและสามารถกลับไปเรียนได้ตามปกติ 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
 • ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
 • ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนวันตรวจ
 • ถ้าฟิล์มเอกซเรย์เก่า กรุณานำมาด้วยทุกครั้ง
 • หากสงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งแจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนตรวจ


----------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก   
  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม