วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่
 
      การได้รับวัคซีนป้องกันโรคในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรค เพราะร่างกายอ่อนแอลง และไวต่อการติดเชื้อได้ง่าย ยิ่งในปัจจุบันมีทั้งโรคที่กลับมาเกิดซ้ำ และโรคเกิดใหม่อยู่มากมาย เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่ผู้สูงอายุจะต้องฉีดวัคซีน โดยเฉพาะในประเทศไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว การป้องกันก่อนเกิดโรคถือเป็นหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ทั้งยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น
         
      ผลดีของวัคซีน คือเป็นวิธีป้องกันโรคที่ดีที่สุด การลงทุนฉีดวัคซีน ถือว่าเป็นการลงทุนทางด้านสุขภาพที่คุ้มค่าที่สุด โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ส่วนใหญ่เป็นโรคที่เป็นแล้วมีความรุนแรง เมื่อเป็นแล้วมักรักษายาก เช่น โรคบาดทะยักในผู้สูงอายุ บางโรคทำให้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก เช่น โรคไข้หวัดใหญ่และปอดบวมในผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคเรื้อรังอยู่ก่อน บางโรคหากเป็นแล้วอาจกลายเป็นโรคเรื้อรังหรือจบลงด้วยการเป็นมะเร็ง เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบี โรคติดเชื้อไวรัสเอ็ชพีวี เป็นต้น
 
      อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
  • วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี (Hepatitis B vaccine)
  • วัคซีนป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก (DT)

 

----------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก     
  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

 

image
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 
  • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยอายุระหว่าง 19 – 64 ปี
  • ผู้ที่มีโรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง
  • ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งจากโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไต โรคเลือด
  • ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
image
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 
  • ผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับการฟอกไต รวมไปถึงผู้ป่วยที่ได้รับเลือดบ่อย 
  • ผู้ที่มีโรคหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคตับแข็ง โรคไตวายเรื้อรัง
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน รวมถึงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน