เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานให้เหมาะกับองค์กร
  
 

 

     ไม่ว่าท่านผู้อ่านเองจะเป็นผู้สมัครงาน หรือองค์กรที่กำลังมองหาบุคลากร เพื่อเข้าทำงานเองก็ตามอาจจะกำลังสงสัยอยู่ว่าการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานสำคัญอย่างไร และควรเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานอย่างไรให้เหมาะสมกับองค์กร บทความนี้มีคำตอบ!

    1) พิจารณาจากประเภทงาน
การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพิจารณาเข้าทำงาน ดังนั้น ข้อแรกที่คุณควรหยิบมาตัดสินใจเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานให้ตอบโจทย์ได้ก็คือ พิจารณาจากประเภทของงาน โดยอาจจะดูก่อนว่า งานนั้นมีลักษณะที่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง เช่น สารเคมีอันตราย, จุลชีวันเป็นพิษ, กัมมันตภาพรังสี, สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอันตราย ฯลฯ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงานหรือไม่ หากงานมีลักษณะเหล่านี้ก็จำเป็นที่จะต้องจัดโปรแกรมสุขภาพให้ละเอียดและบันทึกผลการตรวจสุขภาพเป็นประจำมากกว่างานประเภทอื่น หรือในงานของการบริการที่ต้องระวังบางเรื่องเป็นพิเศษ เช่น กลุ่มพนักงานโรงงานทั่วไป,พนักงานห้าง,PC,แคชเชียร์ที่ต้องตรวจโรคเก๊าต์ และการทำงานของไตเพิ่มเติม ฯลฯ

    2) โปรแกรมตรวจสุขภาพคุ้มค่ากับราคา
สำหรับบางองค์กรหรือบางประเภทงานที่กฎหมายไม่ได้กำหนดการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานไว้เป็นพิเศษ แต่ต้องการข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ที่จะเข้ามาเป็นลูกจ้าง เพื่อพิจารณาในการรับเข้าทำงานอาจจะดูความคุ้มค่าเพิ่มเติมว่า เมื่อเทียบกับราคาและคุณภาพในการตรวจแล้ว มีความคุ้มค่าหรือไม่ เพราะถ้าราคาสูงไปก็อาจจะเป็นภาระหนักของผู้สมัครงานหรือองค์กรเอง ถ้าราคาถูกเกินไปบางครั้งก็อาจจะไม่มีคุณภาพ แต่ของอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมเองกล้ารับประกันได้ว่า คุ้มค่า ในราคาเพียงหลักร้อย เริ่มต้นเพียง 490 บาท แต่ตรวจจริง รู้ผลสุขภาพจริง


    3) แพทย์ผู้ตรวจสุขภาพและเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน
อีกหนึ่งข้อที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ผู้ให้บริการตรวจสุขภาพ หากท่านเสิร์ชคำว่า ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน Pantip อาจจะเจอบางกระทู้ที่สงสัยในเรื่องของการตรวจสุขภาพของบางแห่งที่มีการตรวจเพียงการเต้นของหัวใจ ความดัน ถามตอบนิดหน่อยตามปกติ ซึ่งนั่นไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้พิจารณารับคนเข้าทำงานในองค์กรคุณได้เท่าไหร่นัก ในขณะที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมมีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานครบรายการตามที่จำเป็นต่อการใช้พิจารณารับคนทำงานจริง ด้วยการตรวจกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ผ่านอุปกรณ์เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน

    4) ตอบโจทย์ด้านความสะดวกสบาย
เรื่องของการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานไม่ควรถูกทำให้มองว่าเป็นภาระ แต่ควรมองว่าเป็นเรื่องจำเป็น เพราะงั้นจึงควรที่จะเลือกจากการตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายด้วย เช่น อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมมีให้เลือก 4 สาขา สามารถเลือกได้ตามความสะดวกในเรื่องของการเดินทาง และมีระบบส่งตัวผ่านระบบออนไลน์ MED REFER สามารถตรวจสอบผลตรวจสุขภาพผ่านระบบออนไลน์ ที่ทั้งสะดวก รวดเร็วทันใจ และมั่นใจได้ว่าจะได้ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลนั้นๆ ตามจริง ฯลฯ

      เพียงแค่พิจารณาจากเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อนี้ ก็จะช่วยให้คุณสามารถเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเหมาะกับองค์กรได้อย่างง่ายดายและตอบโจทย์มากที่สุด สำหรับท่านใดที่กำลังสนใจและมองหาโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานให้เหมาะกับตัวเองหรือองค์กรมากที่สุด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย

----------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก      
  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม