แพทย์ประจำตัวโรคเบาหวานและความดัน

โรคเรื้อรัง (Chronic disease) คืออะไร?
โรคที่เมื่อเป็นแล้วจะมีอาการหรือต้องรักษาติดต่อกันนาน เป็นแรมเดือนแรมปีหรือตลอดชีวิต มักได้แก่โรคไม่ติดเชื้อ (Non-infectious disease) เป็นส่วนใหญ่ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต โรคหัวใจ โรคหืด หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ถุงลมพอง ตับแข็ง มะเร็ง โรคภูมิแพ้ ปวดข้อเรื้อรัง

บางชนิดถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้องก็อาจหายขาดได้ เช่น วัณโรค คอพอกเป็นพิษ แต่ต้องกินยาและติดตามผลการรักษาตามที่แพทย์แนะนำ บางชนิด ถ้าได้รับการรักษาอย่างสม่ำเสมอ ก็อาจควบคุมโรคไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และอยู่ได้นานชั่วอายุขัยเช่นคนปกติธรรมดา เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง แต่ถ้าขาดการควบคุมก็มักจะเกิดโรคแทรกซ้อน และในที่สุดอาจจะเสียชีวิตได้
 
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมให้บริการตรวจสุขภาพและรักษา พร้อมทั้งสามารถรับยา

  • คลินิกมีแพทย์ประจำดูแล
  • รับบริการที่คลินิกคุ้มกว่าซื้อยากินเอง
  • บริการรวดเร็ว ไม่แออัด ลดความเสี่ยงจากโรค Covid19

----------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก     
  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม