ใบรับรองแพทย์
 
ใบรับรองแพทย์ คืออะไร ?
ใบรายงานตัวเราเองว่ามีสุขภาพเป็นอย่างไร เป็นเอกสารสำคัญสำหรับการสมัครงาน ใช้ประกอบใบลาป่วย ใช้ในการทำใบขับขี่ ฯลฯ โดยได้รับการตรวจจากแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์สภาเท่านั้น การขอใบรับรองแพทย์ หากเราป่วยก็ขอจากแพทย์ได้ตามความเป็นจริงอยู่แล้ว หรือถ้าใช้ในการทำใบขับขี่ ก็เพียงแค่ไปหาหมอ ให้ตรวจตามที่หมอต้องกรอกข้อมูลสุขภาพของเรา 
 
ขั้นตอนการขอรับใบรับรองแพทย์อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม
  • แจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์คลินิกว่ามาขอรับใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้ประกอบการรับรองในกรณีใด เจ้าหน้าที่จะให้คุณวัดความดันโลหิตและชั่งน้ำหนัก ณ จุดให้บริการของคลินิก
  • เจ้าหน้าที่จะทำการซักประวัติของคุณเบื้องต้น ก่อนเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • เมื่อเข้าพบแพทย์ แพทย์จะทำการตรวจร่างกาย เพื่อใช้ระบุในใบรับรองแพทย์ ตามที่คุณได้แจ้งความต้องการไว้
  • หลังจากนั้นเมื่อคุณได้รับใบรับรองแพทย์ เจ้าหน้าที่จะให้คุณตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล และรายละเอียดในใบรับรองแพทย์เพื่อความถูกต้องอีกครั้ง
  • ชำระเงินค่าบริการขอออกใบรับรองแพทย์

 

----------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก      

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม
image
ใบรับรองแพทย์สมัครงาน, ทำใบขับขี่ (5 โรค)
image
ใบรับรองแพทย์ผู้สัมผัสอาหาร (10 โรค)
ตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ Work Permit (6 โรค)