ใบรับรองแพทย์สมัครงาน, ทำใบขับขี่ (5 โรค)

การตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ มีรายการตรวจดังนี้

 • ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ / Physical Examination
 • วัดความดัน โลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง / Vital Signs
 • ตรวจตาบอดสี Color Blind Test
 • เอกสารใบรับรองแพทย์ 5 โรค
  1. โรคเรื้อน / Leprosy
  2. วัณโรคระยะอันตราย / Advanced Pulmonary Tuberculosis
  3. ไม่ปรากฏอาการติดยาเสพติดให้โทษ / Drug addiction
  4. โรคพิษสุราเรื้อรัง / Chronic alcoholism
  5. โรคเท้าช้าง /Elephantiasis 

* ราคา 160 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

 

จุดประสงค์ในการใช้ใบรับรองแพทย์ใบรับรองแพทย์สามารถนำไปใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ เช่น

 • เพื่อใช้ในการลางาน ลาเรียน ลากิจ
 • เพื่อทำใบขับขี่ หรือสอบใบขับขี่
 • เพื่อยืนยันว่าคุณได้ไปรับการตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาลจริง
 • เพื่อประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล หรือยื่นเอกสารกับบริษัทประกันสุขภาพ
 • ใช้ในการดำเนินคดี ทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา
 • เพื่อรับรองสติสัมปชัญญะในการทำนิติกรรม พินัยกรรม หนังสือสัญญาต่างๆ
 • เพื่อชันสูตรพลิกศพ และเพื่อบันทึกรายละเอียดระหว่างการชันสูตร
 • เพื่อรับรองว่า คุณหายจากโรคแล้ว และสามารถกลับไปเรียนหรือทำงานได้ตามปกติ 

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
 • ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
 • ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนวันตรวจ
 • ถ้าฟิล์มเอกซเรย์เก่า กรุณานำมาด้วยทุกครั้ง
 • หากสงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งแจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนตรวจ

 

----------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก   
  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

 

ใบรับรองแพทย์ 5 โรค (แบบใหม่)