การขอใบรับรองแพทย์สมัครงาน, ทำใบขับขี่ ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

 

        ใบรับรองแพทย์  คือ หนังสือรับรองสุขภาพที่มีลายเซ็นของแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและได้รับอนุญาตจากแพทยสภาอย่างถูกต้อง เพื่อยืนยันว่าผู้ขอได้มีการตรวจสุขภาพจริงตามวันและเวลาที่กำหนด เพื่อนำไปใช้ในเรื่องต่างๆ สำหรับ ใบรับรองแพทย์สมัครงาน, ใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่/ต่อใบขับขี่ นั้นแพทย์จะทำการตรวจสุขภาพและยืนยันว่าผู้รับการตรวจไม่เป็นโรคต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการขับรถ, การทำงาน หรือติดต่อไปยังผู้อื่น ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็น ใบรับรองแพทย์ 5 โรค ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ใบรับรองแพทย์ 5 โรค ตรวจอะไรบ้าง

ใบรับรองแพทย์สมัครงาน  และ ใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่ / ต่อใบขับขี่ นั้นจะเป็นใบรับรองแพทย์ 5 โรค ที่แพทย์จะทำการตรวจสุขภาพและรับรองว่าผู้มาตรวจไม่เป็นโรคต่างๆ สำหรับขั้นตอนการตรวจนั้นประกอบไปด้วย     

  1. การซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ / Physical Examination

  2. วัดความดัน โลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง / Vital Signs

  3. ตรวจตาบอดสี Color Blind Test

  4. ออกเอกสารใบรับรองแพทย์ 5 โรค ประกอบไปด้วย

1. โรคเรื้อน / Leprosy

2. วัณโรคระยะอันตราย / Advanced Pulmonary Tuberculosis

3. ไม่ปรากฏอาการติดยาเสพติดให้โทษ / Drug addiction

4. โรคพิษสุราเรื้อรัง / Chronic alcoholism

5. โรคเท้าช้าง /Elephantiasis

*ในส่วนของระยะเวลาในการนำใบรับรองแพทย์ไปใช้เพื่อการสมัครงานหรือทำใบขับขี่นั้น ต้องไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่มีการตรวจและออกใบรับรองแพทย์ให้กับผู้ขอ

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

        หลายคนอาจจะกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ไปใช้สำหรับสมัครงาน ทำใบขับขี่/ต่อใบขับขี่ ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ซึ่งที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมคุณสามารถวางใจได้ว่ามีความสะดวกรวดเร็วด้วยขั้นตอนเพียงไม่กี่อย่างคือ

1) ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร

        การตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหาร ขอเพียงแค่หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มของมึนเมา อาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง เครื่องดื่มมีคาเฟอีน อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจ เพื่อความแม่นยำและผลการตรวจที่ดี


2) นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

        ก่อนการตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์สมัครงาน หรือ ทำใบขับขี่  ควรที่จะนอนหลับพักผ่อน อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง โดยความพร้อมของร่างกายนั้นจะส่งผลต่อการตรวจทั้งในเรื่องของ ค่าความดันโลหิต, อัตราการเต้นของหัวใจ, อุณหภูมิร่างกาย และอื่นๆ
 

3) สวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการตรวจ

        สำหรับการแต่งกายเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการตรวจสุขภาพ อย่างเสื้อที่ไม่รัดรูป แขนอยู่เหนือข้อพับแขน จะช่วยให้การตรวจวัดความดันหรือเจาะเลือดทำได้ง่ายขึ้น รวมถึงควรหลีกเลี่ยงการสวมใส่เครื่องประดับประเภทโลหะ ที่อาจส่งผลต่อการเอกซเรย์ ส่วนผู้หญิงให้หลีกเลี่ยงการใส่ชุดชั้นในที่เป็นโครงเหล็ก


4) เตรียมข้อมูลที่ต้องแจ้งแก่แพทย์

        สุดท้ายที่คุณต้องทำคือการเตรียมข้อมูลเพื่อแจ้งแก่แพทย์ เช่น โรคประจำตัว ยา อาหารเสริม สงสัยว่ากำลังตั้งครรภ์ ประเภทงานที่กำลังจะเข้าทำงาน ประวัติสุขภาพที่ส่งผลกับงานที่จะทำ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามจากแพทย์ได้เพื่อการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง


        การขอใบรับรองแพทย์สมัครงาน, ใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่/ต่อใบขับขี่ ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม มีขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว มีความแม่นยำ ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ โดยคุณสามารถใช้บริการได้ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมทุกสาขาใกล้บ้าน ผ่านการค้นหา คลินิกใกล้ฉัน ใน Google เพื่อขอรับเส้นทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ


 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก   

เพิ่มเพื่อน

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

 

 

ใบรับรองแพทย์ 5 โรค ทำใบขับขี่ สมัครงาน