ใบรับรองแพทย์สมัครงาน, ทำใบขับขี่ (5 โรค)

การตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ มีรายการตรวจดังนี้

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ / Physical Examination

 2. วัดความดัน โลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง / Vital Signs

 3. ตรวจตาบอดสี Color Blind Test

 4. เอกสารใบรับรองแพทย์ 5 โรค

  1. โรคเรื้อน / Leprosy

  2. วัณโรคระยะอันตราย / Advanced Pulmonary Tuberculosis

  3. ไม่ปรากฏอาการติดยาเสพติดให้โทษ / Drug addiction

  4. โรคพิษสุราเรื้อรัง / Chronic alcoholism

  5. โรคเท้าช้าง /Elephantiasis 

* ราคา 160 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

 

จุดประสงค์ในการใช้ใบรับรองแพทย์ใบรับรองแพทย์สามารถนำไปใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ เช่น

 1. เพื่อใช้ในการลางาน ลาเรียน ลากิจ

 2. เพื่อทำใบขับขี่ หรือสอบใบขับขี่

 3. เพื่อยืนยันว่าคุณได้ไปรับการตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาลจริง

 4. เพื่อประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล หรือยื่นเอกสารกับบริษัทประกันสุขภาพ

 5. ใช้ในการดำเนินคดี ทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา

 6. เพื่อรับรองสติสัมปชัญญะในการทำนิติกรรม พินัยกรรม หนังสือสัญญาต่างๆ

 7. เพื่อชันสูตรพลิกศพ และเพื่อบันทึกรายละเอียดระหว่างการชันสูตร

 8. เพื่อรับรองว่า คุณหายจากโรคแล้ว และสามารถกลับไปเรียนหรือทำงานได้ตามปกติ 

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร

 2. ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน

 3. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนวันตรวจ

 4. ถ้าฟิล์มเอกซเรย์เก่า กรุณานำมาด้วยทุกครั้ง

 5. หากสงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งแจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนตรวจ

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก   

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม