ကျဉ်းမြောင်းသောနေရာများတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်ခြေရှိသော အန္တရာယ် ၁၀ ခု

Last updated: 2022-06-23  |  228 ကြည့်ရှုခြင်း  | 

อันตรายจากการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ