โปรแกรมตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมสัมพันธ์ (LoveLove)

 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีความซับซ้อนมากขึ้นในยุคปัจจุบัน โดยพบว่าจะมีสภาวะที่ซับซ้อนมากขึ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ในแง่ของการติดเชื้อที่อวัยวะเพศ การเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็ง และการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก ดังนั้นผู้ที่มีความเสี่ยงจะต้องได้รับการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ( ตรวจ STD ) เพื่อความปลอดภัย และไม่ติดต่อไปสู่ผู้อื่น 

 

สิ่งที่คุณผู้หญิงทุกคนควรรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 1. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คืออะไร

 2. ปัจจัยที่สำคัญในการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 3. อาการของผู้ป่วยที่ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 4. การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 5. ตรวจ std มีรายการตรวจอะไรบ้าง

 6. การปฏิบัติตัวในผู้ที่ทราบว่าติดเชื้อ

 7. บริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คืออะไร

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คืออะไร

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีชื่อเรียกโดยย่อว่า โรค STD (Sexually Transmitted Disease) โรคที่ติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ แต่ก่อนใช้คำว่า “กามโรค” ในการเรียกโรคเหล่านี้ ได้แก่ โรคหนองในแท้ (Gonorrhoea) โรคแผลริมอ่อน (Chancroid) โรคซิฟิลิส (Syphillis) เป็นต้น

 

แต่ปัจจุบันพบว่ามีโรคติดต่ออีกหลายชนิดที่ติดต่อได้ด้วยทางอื่นนอกจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ ทางการแพทย์เรียกรวมโรคเหล่านี้ว่า “โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” เช่น โรคภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อ Human Immunodeficiency Virus (HIV) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถแบ่งออกได้หลายวิธี เช่น การแบ่งตามชนิดของเชื้อที่เป็นต้นเหตุของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้น ๆ ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา


ปัจจัยที่สำคัญในการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ปัจจัยเรื่องอายุที่พบผู้ป่วยทางโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1. อายุ โดยพบว่าประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ป่วยอยู่ในช่วงอายุวัยรุ่นจนถึง 20 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีพฤติกรรมของความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องเพศสัมพันธ์

เพศสัมพันธ์ระหว่างชายรักร่วมเพศ

2. การเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ และไม่มีการป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเกิดขึ้นกับทั้งชายและหญิง รวมถึง LGBT


อาการของผู้ป่วยที่ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ในขั้นต้นอาจจะไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ หรืออาจจะมีอาการตกขาวลักษณะผิดปกติในสตรี มีแผลที่อวัยวะเพศ ปัสสาวะขัดหรืออาจมีความผิดปกติในระบบอื่นของร่างกายก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่ชนิดของเชื้อ และระยะของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าพบว่ามีอาการผิดปกติใด ๆ ควรรีบไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัย ตรวจ STD และการรักษาที่ถูกต้อง

 


การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือการงดการมีเพศสัมพันธ์ กรณีที่ไม่สามารถงดได้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ดังนี้

 1. ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆและป้องกันโดยการที่ผู้ชายต้องใส่ถุงยาง

 2. ให้ผู้ชายใส่ถุงยางทุกครั้ง โดยเฉพาะกรณีมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า

 3. ตรวจ STD หรือตรวจเลือดประจำทุกปี เพื่อหาเชื้อโรคในกลุ่มที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะคู่ที่แต่งงานใหม่

 4. ห้ามร่วมเพศหากมีประจำเดือนเพราะจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการติดโรคมากขึ้น

 5. ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเพราะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ


ตรวจ std มีอะไรบ้าง

ตรวจ std มีรายการตรวจอะไรบ้าง

ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือตรวจ STD มีรายการตรวจที่คุณผู้ชายและคุณผู้หญิงควรรับการเข้าตรวจ ดังนี้

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี / Anti HIV

 3. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBSAg

 4. ตรวจไวรัสตับอักเสบซี 

 5. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส / VDRL

 6. ตรวจเริม  / Herpes

 7. ตรวจหนองใน / Gonorrhea

 8. ตรวจภายใน และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (เฉพาะผู้หญิง)


การปฏิบัติตัวในผู้ที่ทราบว่าติดเชื้อ

 1. ควรแจ้งให้คู่สามี/ภรรยา หรือคู่นอนของตัวเอง ให้ทราบเพื่อรีบทำการรักษา

 2. งดการมีเพศสัมพันธ์เพื่อไม่ให้เชื้อแพร่ไปยังคนอื่น

 3. ให้รีบพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ทันท่วงทีและปฏิบัติตัวตามที่แพทย์สั่ง

อ้างอิงข้อมูลจาก : บทความ เรื่องควรทราบเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดย อ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


โปรแกรมตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมสัมพันธ์ (LoveLove)

โปรแกรมตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมสัมพันธ์

 

โปรแกรมตรวจ STD (ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) แบบ Basic ราคา 1,490 บาท

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ / Medical Certificate

 3. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส / VDRL

 4. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี / Anti HIV

 5. ตรวจไวรัสตับอักเสบซี / HCV

 6. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBSAg

 

โปรแกรมตรวจ STD (ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) แบบ Plus (STDs7) ราคา 3,390 บาท

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ / Medical Certificate

 3. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส / VDRL

 4. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี / Anti HIV

 5. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBSAg

 6. ตรวจไวรัสตับอักเสบซี / HCV

 7. หนองในเทียม / Chlamydia trachomatis (CT)

 8. หนองในแท้ / Neisseria gonorrhoeae (NG)

 9. พยาธิช่องคลอด / Trichomonas vaginalis (TV)

 10. หนองในเทียม /Mycoplasma homonis (MH)

 11. หนองในเทียม / Mycoplasma genitalium (MG)

 12. หนองในเทียม / Ureaplasma urealyticum (UU)

 13. หนองในเทียม / Ureaplasma parvum (UP)

 

โปรแกรมตรวจ STD (ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) แบบ Pro (STDs11) ราคา 3,990 บาท

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ / Medical Certificate

 3. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส / VDRL

 4. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี / Anti HIV

 5. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBSAg

 6. ตรวจไวรัสตับอักเสบซี / HCV7. หนองในเทียม / Chlamydia trachomatis (CT)

 7. หนองในแท้ / Neisseria gonorrhoeae (NG)

 8. พยาธิช่องคลอด / Trichomonas vaginalis (TV)

 9. หนองในเทียม /Mycoplasma homonis (MH)

 10. หนองในเทียม / Mycoplasma genitalium (MG)

 11. หนองในเทียม / Ureaplasma urealyticum (UU)

 12. หนองในเทียม / Ureaplasma parvum (UP)

 13. เริม / Herpes simplex Virus 1 (HSV1)

 14. เริม / Herpes simplex Virus 2 (HSV1)

 15. ซิฟิลิส / Teponema pallidum (TP)

 16. แบคทีเรียในช่องคลอด / Gadnerella vaginalis (GV)

 

โปรแกรมตรวจ STD (ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) แบบ Pro Max (STDs14) ราคา 4,990 บาท

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ / Medical Certificate

 3. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส / VDRL

 4. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี / Anti HIV

 5. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBSAg

 6. ตรวจไวรัสตับอักเสบซี / HCV

 7. หนองในเทียม / Chlamydia trachomatis (CT)

 8. หนองในแท้ / Neisseria gonorrhoeae (NG)

 9. พยาธิช่องคลอด / Trichomonas vaginalis (TV)

 10. หนองในเทียม /Mycoplasma homonis (MH)

 11. หนองในเทียม / Mycoplasma genitalium (MG)

 12. หนองในเทียม / Ureaplasma urealyticum (UU)

 13. หนองในเทียม / Ureaplasma parvum (UP)

 14. เริม / Herpes simplex Virus 1 (HSV1)

 15. เริม / Herpes simplex Virus 2 (HSV1)

 16. ซิฟิลิส / Teponema pallidum (TP)

 17. แบคทีเรียในช่องคลอด / Gadnerella vaginalis (GV)

 18. เชื้อรา / Candida albicans (CA)

 19. แผลริมอ่อน / Haemophilus dycreyi (HD)

 20. แบคทีเรียในช่องคลอด / Group B Streptococcus (GBS)

 

STD หรือโรคติดต่อที่เกิดจากคนใกล้ชิด ที่คนส่วนใหญ่มักละเลย ไม่ได้ให้ความสำคัญ แท้จริงแล้ว เป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ไกลตัวเลย และหากเราไม่ได้ป้องกันไว้ก่อน อาจเป็นปัญหากับเราในภายหลังได้

อินทัชเมดิแคร์ชวนคุณมาตรวจ STD เช็คเพื่อชัวร์ ในราคาสบายกระเป๋า เพื่อความสบายใจในความสัมพันธ์ของคุณ "อย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์สะดุด ตรวจให้ชัวร์ก่อนเริ่มความสัมพันธ์นะคะ"


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก 

line ติดต่อ สอบถาม

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

เรียบเรียงโดย แพทย์หญิงอรอุมา เพียรผล
 
แก้ไขล่าสุด : 09/08/2023

free page counter
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้