ตัวอย่างการคำนวณผลใน Thai CV risk score เพื่อหาความเสี่ยงไขมันในเลือดสูง

ยาลดไขมันในเลือดกลุ่ม Statin
อาการปวดกล้ามเนื้อ ผลข้างเคียงจากยาลดไขมันในเลือด
อาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณขา ผลข้างเคียงจากยาลดไขมันในเลือด
แพทย์พิจารณาเพื่อจ่ายยาลดไขมันในเลือด


ยาลดไขมันในเลือด ต้องกินตลอดชีวิตไหม?