ตัวอย่างการคำนวณผลใน Thai CV risk score เพื่อหาความเสี่ยงไขมันในเลือดสูง

ยาลดไขมันในเลือดกลุ่ม Statin
อาการปวดกล้ามเนื้อ ผลข้างเคียงจากยาลดไขมันในเลือด
อาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณขา ผลข้างเคียงจากยาลดไขมันในเลือด
แพทย์พิจารณาเพื่อจ่ายยาลดไขมันในเลือด


ยาลดไขมันในเลือด ต้องกินตลอดชีวิตไหม?
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our