บริการของเรา
ให้คุณ “พร้อมและมั่นใจ” ทุกเรื่องสุขภาพ
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมพร้อมให้บริการโดยทีมแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา
พยาบาลและสหวิชาชีพด้านต่างๆ ปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว
ฝากครรภ์และตรวจหลังคลอด
แพทย์ประจำตัวโรคเบาหวานและความดัน
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
ใบรับรองแพทย์
ตรวจนรีเวชสำหรับสุภาพสตรี
image
ฉีดวัคซีน

แนะนำแพคเกจใหม่

สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
แพทย์ประจำตัวโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ชุดตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
ชุดมาตรฐาน
ตรวจนรีเวชสำหรับสุภาพสตรี 

ข่าวสารและกิจกรรม

ออกหน่วยตรวจสุขภาพ
คอนโดเชปเตอร์วัน
ออกหน่วยตรวจสุขภาพ
คอนโดเชปเตอร์วัน
ออกหน่วยตรวจสุขภาพ
Ivy River Condo ราษฎร์บูรณะ