ค่าใช้จ่ายการตรวจกรุ๊ปเลือดระบบ ABO และระบบ Rh ที่คลินิก

 ตรวจกรุ๊ปเลือด คลินิกใกล้บ้าน

หมู่โลหิตหรือกรุ๊ปเลือด (Blood Type) คือ การจัดกลุ่มของเลือด ถูกกำหนดโดยการพบแอนติเจนหรือไม่พบแอนติเจนบางชนิดบนผิวเม็ดเลือดแดง ซึ่งความแตกต่างของกรุ๊ปเลือดในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับยีนส์ที่ได้รับจากพ่อแม่ ใครต้องการตรวจกรุ๊ปเลือดเราแนะนำให้อ่านบทความนี้เพื่อทราบความสำคัญ วิธีการเลือกตรวจ รวมไปถึงดูราคาก่อนตัดสินใจค่ะ


ข้อมูลที่น่าสนใจ


ตรวจกรุ๊ปเลือดสำคัญไฉน

การรู้หมู่เลือดของตัวเองช่วยทำให้บุคคลนั้นเข้าใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้น และเป็นประโยชน์ในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษา ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่เลือดสามารถระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอาการของโรคหรือการติดเชื้อบางชนิด สามารถช่วยให้คุณหมอเลือกใช้ยาหรือการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยมากขึ้น แม้แต่การบริจาคให้แก่ผู้อื่นๆ ก็ต้องรู้กรุ๊ปเลือดของผู้บริจาคเช่นเดียวกัน

การให้เลือดผิดกลุ่มอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้


สนใจตรวจกรุ๊ปเลือดที่อินทัชเมดิแคร์


วัตถุประสงค์ของการตรวจหมู่เลือด

การตรวจหมู่เลือดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายกรณี ในที่นี้เราจะขอยกตัวอย่างกรณีที่มักจะถูกใช้บ่อยๆ ดังนี้
การถ่ายเลือดและการบริจาค

การถ่ายเลือดและการบริจาค

ทุกคนควรทราบว่าตัวเองมีหมู่เลือดอะไรซึ่งมีความสำคัญต่อการรับโลหิต หรือการบริจาคโลหิต โดยเฉพาะเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน เพราะความเสี่ยงของผู้ที่ได้รับเลือดมีด้วยกันหลายประการ เช่น ปฏิกิริยาเนื่องจากกรุ๊ปเลือดไม่เข้ากัน ปฏิกิริยาการแพ้ เป็นต้น เพื่อที่ความเสี่ยงเหล่านี้จะลดลงเหลือน้อยที่สุดจึงจำเป็นต้องมีการตรวจหากรุ๊ปเลือด

ภาวะกลุ่มเลือดแม่ลูก

ภาวะกลุ่มเลือดแม่ลูก

ภาวะเลือดของแม่และลูกไม่เข้ากัน ในหมู่เลือด ABO มักมีอาการไม่รุนแรง แต่ในระบบ Rh ซึ่งเกิดได้จากลูกมีหมู่เลือดใกล้เคียงไปทางพ่อมากกว่าอาจนำมาซึ่งโรคเม็ดเลือดแดงแตกหรือดีซ่านในเด็กได้ บางเคสอาจร้ายแรงถึงขั้นสมองถูกทำลายและสมองพิการ จึงควรมีการตรวจหมู่เลือดตั้งแต่ช่วงมาฝากครรภ์เพื่อให้คุณหมอฉีดยาลดการสร้างภูมิต้านทานต่อเลือด ไม่ให้ร่างกายของคุณแม่ตั้งครรภ์สร้างภูมิต้านทานขึ้นทำลายเม็ดเลือดแดงของทารก


การเตรียมพร้อมสมัครงาน

บริษัทบางแห่งจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายการเก็บข้อมูลสุขภาพก่อนที่จะรับคนเข้าทำงานไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน โดยเฉพาะงานที่อยู่กับความเสี่ยง โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานในบางแพ็คเกจจึงมีการระบุให้ตรวจหากรุ๊ปเลือดด้วยระบบของหมู่เลือดมีอะไรบ้าง

แบ่งได้เป็นระบบ ABO และ ระบบ Rh

ระบบ ABO

การจำแนกขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของสารที่เรียกว่าแอนติเจน หรือ ABO antigen ที่พบบนผิวของเม็ดเลือดแดง โดยในระบบนี้ มีการแบ่งเลือดเป็น 4 หมู่หลักๆ ได้แก่ A, B, AB, และ O โดยที่แต่ละหมู่จะมีลักษณะของแอนติเจนที่แตกต่างกัน

 • หมู่ A : มีแอนติเจนประเภท A บนผิวเม็ดเลือด มีแอนติบอดีบีในน้ำเหลือง

 • หมู่ B : มีแอนติเจนประเภท B บนผิวเม็ดเลือด มีแอนติบอดีเอในน้ำเหลือง

 • หมู่ AB : มีแอนติเจนทั้ง A และ B บนผิวเม็ดเลือด ไม่มีทั้งแอนติบอดีเอและบีในน้ำเหลือง

 • หมู่ O : ไม่มีแอนติเจน A และ B บนผิวเม็ดเลือด มีทั้งแอนติบอดีเอและบีในน้ำเหลือง

ตรวจหาหมู่เลือดที่อินทัชเมดิแคร์

ระบบ Rh

การจำแนกขึ้นอยู่กับสารโปรตีนที่อยู่บนผิวของเม็ดเลือดแดง เรียกว่า แอนติเจน-ดี (Antigen-D) มี 2 กลุ่มหลัก คือ Rh-Positive (Rh+) และ Rh-Negative (Rh-) หรือแยกละเอียดขึ้นเป็นแบบ 8 กลุ่ม คือเอ อาร์เอชบวก (A+), เอ อาร์เอชลบ (A-), บี อาร์เอชบวก (B+), บี อาร์เอชลบ (B-), โอ อาร์เอชบวก (O+), โอ อาร์เอชลบ (O-), เอบี อาร์เอชบวก (AB+)และ เอบี อาร์เอชลบ (AB-)

 • Rh-Positive (Rh+) : มีแอนติเจน Rh บนผิวเม็ดเลือดแดง

 • Rh-Negative (Rh-) : ไม่มีแอนติเจน Rh บนผิวเม็ดเลือดแดง (หายากมาก เรียกกันว่า “หมู่โลหิตพิเศษ”) 


วิธีการเลือกตรวจกรุ๊ปเลือด

ตารางเทียบหากรุ๊ปเลือด

การตรวจเช็คด้วยตัวเอง

กรณีคุณไปบริจาคโลหิตก็มักจะได้รับการตรวจหากรุ๊ปเลือดอยู่แล้ว แต่หากคุณไม่เคยไปบริจาคโลหิต และอยากลองเทียบตารางเพื่อหากรุ๊ปเลือดของตัวเองคร่าวๆ สามารถดูได้จากตารางนี้ค่ะ 

ข้อดี : ทำได้ง่ายๆ ที่บ้าน ไม่เสียค่าใช้จ่าย

*ใช้ได้กรณีที่พ่อกับแม่ทราบกรุ๊ปเลือดตัวเอง แต่การเทียบจากตารางไม่สามารถยืนยันผลได้ 100%

ทักแชทเพื่อรับบริการ

 

  คลิกดูระบบของหมู่เลือด  

การตรวจที่คลินิกหรือสถานพยาบาล

ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตามปกติเหมือนกับการตรวจเลือดโดยทั่วไป ส่วนใหญ่มีรายการตรวจให้เลือกว่าจะตรวจเลือดเพื่อทราบผลเลือดแค่ระบบ ABO หรืออยากทราบผลเลือดระบบ Rh ด้วย มีวิธีการเจาะ 2 แบบ ทั้งแบบเจาะปลายนิ้วและข้อพับแขน

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายการที่เลือกการตรวจหาหมู่เลือด
ไม่ว่าจะที่คลินิกหรือโรงพยาบาล
ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหารราคาตรวจกรุ๊ปเลือดที่อินทัชเมดิแคร์

คลินิกตรวจกรุ๊ปเลือด  ใกล้ฉัน อินทัชเมิแคร์มีให้บริการตรวจหมู่เลือดทุกสาขา (อัตราค่าบริการเท่ากันทุกสาขา)

รายการตรวจหมู่เลือด

รายการตรวจเฉพาะ หมู่เลือดเอบีโอ (ABO)

 • เริ่มต้น 680 บาท ได้รับใบแสดงผลหมู่โลหิตภายใน 1-2 วัน

รายการตรวจทั้งหมู่เลือดเอบีโอ (ABO) และ หมู่เลือดอาร์เอช (Rh)

 • เริ่มต้น 800 บาท ได้รับใบแสดงผลหมู่โลหิตภายใน 1-2 วัน

หมายเหตุ : ทั้ง 2 รายการตรวจอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาตามคำวินิจฉัยของแพทย์


 สนใจตรวจกรุ๊ปเลือดที่อินทัชเมดิแคร์

  วิธีการรับผลตรวจมี 3 วิธีให้เลือกดังนี้ค่ะ 

 1. มารับใบแสดงผลด้วยตัวเองที่คลินิก

 2. แพทย์ส่งไฟล์ให้ทางอีเมล/ไลน์

 3. แพทย์ส่งใบแสดงผลทางไปรษณีย์ มีค่าบริการเพิ่มเติม


ข้อควรระวังในการการตรวจกรุ๊ปเลือด

ข้อควรระวังในการการตรวจกรุ๊ปเลือด
 1. กรณีเจาะบริเวณข้อพับ ไม่สวมเสื้อที่รัดช่วงแขนมากจนเกินไป

 2. มีรอยช้ำเขียวบริเวณที่เจาะเลือด อาจเกิดจากเส้นเลือดแตก รอยจะจางหายไปหมดภายใน 1- 2 สัดาห์ จะหายเร็วขึ้นหากประคบน้ำแข็งภายใน 24 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นเมื่อยุบบวมให้ประคบน้ำอุ่นต่อ

 3. ไม่นวดหรือคลึงบริเวณที่ทำการเจาะ

 4. ผู้ที่รับประทานยาแอสไพริน ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาละลายลิ่มเลือด จะทำให้เลือดบริเวณที่เจาะหยุดไหลช้ากว่าปกติ

สนใจตรวจกรุ๊ปเลือดที่อินทัชเมดิแคร์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

สนใจทักแชท

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม


เรียบเรียงโดย อินทัชเมดิแคร์คร์คลินิกวชกรรม
  แก้ไขล่าสุด : 15/05/2024

free stat counter
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้