ตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานบริษัท แบบเคลื่อนที่

ตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานเคลื่อนที่ Mobile Check up

อินทัชเมดิแคร์คลินิกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานเคลื่อนที่ (Mobile Check up) ให้บริการแก่บุคลากรในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตรวจโดยแพทย์และทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ตรวจสุขภาพตามกลุ่มอาชีพ และตามตำแหน่งงาน รวดเร็ว ประทับใจ ผลตรวจถูกต้อง ราคาสบายกระเป๋า 

การตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรในสถานประกอบการเป็นการคัดกรองและป้องกันโรคเบื้องต้น ซึ่งสุขภาพในแต่ละปีย่อมมีความแตกต่างกันไปตามอายุและตำแหน่งงานที่เปลี่ยนแปลง หากพบสิ่งผิดปกติก็สามารถรักษาได้ตั้งแต่อาการยังไม่มาก การตรวจสุขภาพประจำปีจึงจำเป็นอย่างมาก

การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานมีผลดีอย่างไร

ปัญหาทางสุขภาพเป็นเรื่องที่แต่ละองค์กรต่างก็ควรต้องให้ความสำคัญ เพราะในปัจจุบันมีคนทำงานที่ป่วยเป็นจากโรคจากการทำงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากจะส่งผลเสียต่อตัวพนักงานเองแล้วยังส่งผลเสียต่อองค์กรด้วย ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากโรคบางชนิดที่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ รวมไปถึงปัญหาหารลางานเนื่องจากอาการป่วย เพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้ ซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานมีผลดีดังนี้

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ

1. ลดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพในที่ทำงาน

การที่องค์กรจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยให้ลดปัญหาทางสุขภาพของคนภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อซึ่งสามารถแพร่กระจายต่อกันได้ง่ายโดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลเสียและอันตรายได้มาก หรือปัญหาทางสภาพจิตใจที่อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง รวมไปถึงปัญหาทางสุขภาพอื่นๆ เช่น ผู้ทำงานที่อับอากาศที่มีโอกาสพบความเสี่ยงสูง เป็นต้น ปัญหาสุขภาพเหล่านี้นอกจจากจะเพิ่มค่าใช้จ่ายการรักษาให้พนักงานเองแล้ว ยังอาจส่งผลกระทบต่อทำงาน และการลางานด้วย

2. ช่วยให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของตนเอง

คนทำงานหลายคนไม่ได้ตระหนักถึงสุขภาพของตนเอง โดยเฉพาะคนที่อายุยังไม่มากมักมีพฤติกรรมชอบกินของหวาน ของมัน และขาดการออกกำลังกาย หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ หากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้พอนานๆเข้าอาจกลายเป็นอาการเจ็บป่วยรุนแรงในภายหลังได้ การให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจะทำให้พนักงานเหล่านี้เริ่มหันมาดูแลตัวเองมากขึ้น และเข้าใจปัญหาสุขภาพของตัวเองมากขึ้น

3. ช่วยลดโอกาสของการขาดงานจากอาการเจ็บป่วย

การตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานจะช่วยให้ตัวพนักงานเองได้อัพเดทปัญหาทางสุขภาพของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สามารถดูแลตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงหรือรักษาอาการป่วยก่อนเรื้อรังจนรักษาไม่หาย

ตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษา

4. เพิ่มโอกาสในการรักษา หากตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานแล้วพบว่าป่วย

มีหลายคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองป่วย หรือคิดว่ามีอาการป่วยแค่เพียงเล็กน้อยหากปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวก็หายเอง ซึ่งความคิดนี้อาจไม่ถูกต้องเสมอไป เพราะโรคร้ายบางโรคอาจแสดงอาการออกมาเหมือนอาการป่วยโดยทั่วไป หรือไม่แสดงอาการเลย ซึ่งการที่จะทราบได้อาจต้องอาศัยการตรวจสุขภาพ เช่น การตรวจจากผลเลือดเท่านั้น การที่ได้รับการตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มโอกาสให้พนักงานได้รับการดูแลและรักษาได้อย่างทันท่วงที 

ตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานเคลื่อนที่ Mobile Check up คลิก

5. ปลูกฝังค่านิยมในการดูแลสุขภาพภายในองค์กร

มนุษย์เรานั้นมักเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมรอบตัว การที่สถานที่ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีและขาดการดูแลสุขภาพ สุขภาพของคนในองค์กรก็จะไปในทิศทางเดียวกัน เพราะฉะนั้นเพื่อสร้างค่านิยมที่ดีให้พนักงานให้อยากหันมาดูแลตัวเอง องค์กรก็ควรให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพประจำปี รวมไปถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ทำงานด้วย เช่น การรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน เป็นต้น


ตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน ตามกลุ่มอาชีพ

  1. ตรวจสุขภาพพนักงานทั่วไป ราคา 890 บาท
  2. ตรวจสุขภาพพนักงานงานบริการ/โรงแรม ราคา 1,040 บาท
  3. ตรวจสุขภาพพนักงานร้านอาหาร/กุ๊ก ราคา 1,790 บาท
  4. ตรวจสุขภาพพนักงานโรงงาน/พนักงานทำงานที่เสี่ยง ราคา 1,490 บาท

*ให้คำปรึกษาหลังตรวจสุขภาพประจำปี ผ่านระบบออนไลน์ TeleMed

หมายเหตุ : 

1. ราคานี้สำหรับพนักงานจำนวน 30 คน ขึ้นไป หากจำนวนต่ำกว่า 30 คน ราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนผู้เข้ารับบริการ

2. ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการนอกสถานที่ โดยจะขึ้นอยู่กับที่ตั้งของบริษัทและสถานที่ตรวจ

ราคาตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน แบบเคลื่อนที่ Mobile Checkup ตามกลุ่มอาชีพ

ตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน ตามตำแหน่งงาน

  1. ตรวจสุขภาพชุดมาตรฐานสำหรับกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ราคา 790 บาท

  2. ตรวจสุขภาพชุดมาตรฐานสำหรับพนักงาน office ราคา 1,090 บาท

  3. ตรวจสุขภาพชุดมาตรฐานสำหรับผู้บริหาร ราคา 2,690 บาท

*ให้คำปรึกษาหลังตรวจสุขภาพประจำปี ผ่านระบบออนไลน์ TeleMed

หมายเหตุ :
1. ราคานี้สำหรับพนักงานจำนวน 30 คน ขึ้นไป หากจำนวนต่ำกว่า 30 คน ราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนผู้เข้ารับบริการ
2. ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการนอกสถานที่ โดยจะขึ้นอยู่กับที่ตั้งของบริษัทและสถานที่ตรวจ

ราคาตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน แบบเคลื่อนที่ Mobile Checkup ตามตำแหน่งงาน

พักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานเคลื่อนที่

เตรียมความพร้อมก่อนตรวจสุขภาพประจำปีแบบเคลื่อนที่

1. พักผ่อนให้เพียงพอ

ควรนอนหลับอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง เพราะการนอนไม่พออาจส่งผลต่อความดันโลหิตและการเต้นของหัวใจ

2. งดอาหารและเครื่องดื่มก่อนตรวจ

ควรงดการดื่มน้ำเป็นเวลาอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้)

3. ยาประจำตัวสามารถทานก่อนตรวจสุขภาพได้

หาใครที่มีการรับประทานยาประจำตัวสามารถรับประทานได้ตามปกติ แต่ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการตรวจด้วย

4. คนมีโรคประจำตัวให้นำเอกสารติดตัวมาด้วย

หากใครที่มีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพ ควรนำเอกสารติดตัวมาด้วยเพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัย

5. งดการสูบบุหรี่ก่อนตรวจสุขภาพ

เนื่องจากการสูบบุหรี่จะมีผลทำให้ความดันโลหิตสูง

6. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24-48 ชั่วโมงเนื่องจากแอลกอฮอล์มีผลต่อการตรวจ

7. หากตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้วสามารถทานอาหารได้ทันที

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การตรวจสุขภาพคือช่วงเช้า เนื่องจากหากตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้วสามารถทานอาหารได้ทันทีและไม่ทำให้ร่างกายอิดโรย

สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายเพื่อสะดวกต่อการเจาะผลเลือด

8. แจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อสงสัยว่ากำลังตั้งครรภ์

หากสงสัยว่ากำลังตั้งครรภ์ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการตรวจ

9. สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย

เลือกสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและสะดวกต่อการเจาะเลือด

10. มีประจำเดือนควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อน

คุณผู้หญิงที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

   Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

   @qns9056c

   อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม 


เรียบเรียงโดย แพทย์หญิงอรอุมา เพียรผล
  แก้ไขล่าสุด : 31/01/2024

website counter
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้