ซิฟิลิส สาเหตุ พร้อมอาการโรค ที่คลินิกรักษาซิฟิลิส ราคาคุ้มค่า!

ซิฟิลิส,โรคซิฟิลิส

ซิฟิลิส เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือกามโรค ในช่วงแรกอาจมีแผลที่อวัยวะเพศหรือไม่มีอาการใดๆ ก็ได้และถ้าไม่ได้รักษาแผลดังกล่าวอาจหายเองได้ แต่ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลแทรกซ้อนตามมา

  โรคซิฟิลิส เมื่อเป็นแล้วควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง  

เรื่องเกี่ยวกับซิฟิลิสที่คุณควรรู้ 


ซิฟิลิสเกิดจากอะไร

ซิฟิลิสเกิดจากอะไร

โรคซิฟิลิส เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเทรโพนีมา พัลลิดัม (Treponema pallidum) เมื่อได้รับเชื้อจะกระจายไปตามกระแสโลหิต ทำให้เกิดพยาธิสภาพตามอวัยวะต่างๆได้


สนใจรักษาซิฟิลิส

อาการของซิฟิลิส

ซิฟิลิส สามารถแบ่งอาการออกได้เป็น 4 ระยะแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล ซึ่งอาจแสดงอาการแบบเรียงตามระยะ หรือไม่เรียงตามระยะก็ได้ หรืออาจมีอาการของ 2 ระยะร่วมกัน ในบางราย เชื้อซิฟิลิสอาจแฝงอยู่ในร่างกายโดยไม่แสดงอาการเป็นเวลานานหลายปี

ระยะที่ 1 ระยะปฐมภูมิ

ระยะปฐมภูมิ หรือระยะเป็นแผล (Primary syphilis) จะปรากฎเป็นตุ่มแผลเล็ก ๆ สีแดงขอบนูนแข็งที่เรียกว่าแผลริมแข็ง (Chancre) ขึ้นที่บริเวณอวัยวะเพศ ปาก ทวารหนัก ท่อปัสสาวะ เยื่อบุตา หรือเยื่อบุช่องคลอด ลักษณะกดไม่เจ็บ อาจมีแผลเดียวหรือหลายแผล และสามารถหายได้เองภายใน 3 - 8 สัปดาห์

  แต่เชื้อซิฟิลิสจะยังคงแฝงในร่างกายและสามารถพัฒนาไปสู่ระยะที่ 2 ได้หากไม่ได้รับการรักษา  

พบแพทย์ที่อินทัชเมดิแคร์

ระยะที่ 2 ระยะทุติยภูมิ

ระยะทุติยภูมิ หรือระยะออกดอก (Secondary syphilis) เป็นระยะที่เชื้อซิฟิลิสแพร่กระจายเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองและกระแสเลือดตามไปอวัยวะต่าง ๆทำให้เกิดรอยโรคที่มีลักษณะเป็นผื่นหรือแผลกดไม่เจ็บและไม่คัน กระจายตัวทั่วร่างกาย อวัยวะเพศ ฝ่ามือฝ่าเท้า นอกจากนี้ยังอาจมีไข้ รู้สึกอ่อนเพลีย ผมร่วง และปวดเมื่อยตามตัว

  ในระยะนี้หากตรวจเลือดมักมีผลเลือดเป็นบวก จากนั้นอาการต่าง ๆ จะค่อย ๆ หายไปหรือเป็น ๆ หาย ๆ แม้ไม่ได้รับการรักษา โดยเชื้อซิฟิลิสจะยังคงแฝงเร้นในร่างกาย แพร่กระจายได้ง่าย และจะพัฒนาเข้าสู่ระยะแฝง  

 

ระยะที่ 3 ระยะแฝง

ซิฟิลิสระยะที่ 3 ระยะแฝง (Latent syphilis) ผู้ป่วยมักจะไม่แสดงอาการอะไรเลย โดยเชื้อสามารถแฝงเร้นในร่างกายได้หลายปีก่อนที่จะพัฒนาเข้าสู่ระยะที่ 4 โดยที่ระยะนี้จะยังสามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้

 

ระยะที่ 4 ระยะสุดท้าย

ซิฟิลิสระยะสุดท้าย (Tertiary syphilis) ผู้ติดเชื้อซิฟิลิสราว 15-30% ที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมจะมีการดำเนินโรคเข้าสู่ซิฟิลิสระยะที่ 4 หรือระยะสุดท้าย เนื่องจากเชื้อได้แพร่กระจายไปทั่วร่างกาย และค่อยๆ ทำลายอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย

เช่น ระบบประสาทและสมอง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ตับ ดวงตา กระดูกและข้อต่อที่ทำให้เกิดโรคและความผิดปกติต่าง ๆ เช่น ความผิดปกติในการเคลื่อนไหว  ลิ้นหัวใจรั่ว หลอดเลือดแดงใหญ่อักเสบ ภาวะสมองเสื่อม ตาบอด หูหนวก อัมพาต ชัก และอาจนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด


อาการซิฟิลิส

อาการซิฟิลิสในผู้หญิง

โดยทั่วไปอาการของซิฟิลิส ทั้งหญิงและชายจะคล้ายกันตามระยะ อาการซิฟิลิสในผู้หญิง เช่น แผลที่อวัยวะเพศ ริมฝีปาก ปากมดลูก หรือผนังช่องคลอด


อาการซิฟิลิสในผู้ชาย

อาการทั่วไปของซิฟิลิสในเพศชายคล้ายคลึงกับอาการซิฟิลิสในเพศหญิง อาการซิฟิลิสในเพศชาย เช่น รอยแผลที่องคชาติ บริเวณรอบถุงอัณฑะ ทวารหนัก ขาหนีบ รวมถึงภายในท่อปัสสาวะ


ซิฟิลิสติดต่อทางไหน

ถือเป็นคำถามซิฟิลิสที่พบบ่อยมากๆ ซึ่ง ซิฟิลิส สามารถแพร่จากคนไปสู่คนผ่านการสัมผัสแผลที่เกิดจากโรคโดยตรงบริเวณอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือภายในช่องปาก ดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทวารหนัก หรือการออรัลเซ็กส์กับผู้ป่วยซิฟิลิสจึงทำให้ติดเชื้อได้ 

นอกจากนี้เชื้อยังสามารถติดต่อได้ทางสารคัดหลั่งโดยการจูบ หรือสัมผัสแผล ในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อนี้ก็สามารถแพร่เชื้อไปยังทารกในครรภ์ ทำให้เกิดโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดได้


สนใจรักษาซิฟิลิส

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นซิฟิลิส

เมื่อไปพบแพทย์ แพทย์จะซักประวัติหากมีความเสี่ยงร่วมกับการตรวจร่างกายเพื่อประเมินอาการเบื้องต้นและทำการเจาะเลือดหรือเก็บตัวอย่างจากแผลหรือผื่น เพื่อยืนยันการวินิจฉัยซิฟิลิส

การรักษาโรคซิฟิลิส

การรักษาโรคซิฟิลิส

 • ในผู้ป่วยซิฟิลิส ที่มีการดำเนินโรคอยู่ในระยะที่ 1 แพทย์จะทำการฉีดยาเพนิซิลลิน (Penicillin) เข้ากล้ามเนื้อเพียงครั้งเดียวแม้ไม่มีอาการ 

 • ในระยะที่ 2-3 แพทย์จะพิจารณาฉีดยาเพนิซิลลินเข้ากล้ามเนื้อทุกสัปดาห์รวม 3 เข็ม และจะพิจารณาให้ยาทางหลอดเลือดดำหากมีการติดเชื้อในระบบต่าง ๆ 

  แพทย์จะนัดตรวจเลือดหลังรับการรักษา 3 เดือน , 6 เดือน ,1ปี และ2ปี  เพื่อติดตามอาการและเพื่อป้องกันไม่ให้โรคพัฒนาไปสู่ระยะสุดท้าย  


สนใจรักษาซิฟิลิส

การป้องกันโรคซิฟิลิส

การป้องกันโรคซิฟิลิส

 • สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 

 • งดมีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยง ไม่เปลี่ยนคู่นอน

 • งดการจูบปาก หรือการทำออรัลเซ็กส์ให้กับคู่เพศสัมพันธ์ชั่วคราว

 • งดการใช้เซ็กส์ทอย / เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น

 • ไม่สัมผัสบาดแผลของผู้อื่น

 • แจ้งให้คู่รักทราบ หากติดเชื้อซิฟิลิส

 • หญิงตั้งครรภ์ควรไปฝากครรภ์ และเจาะเลือดตามโปรแกรมฝากครรภ์เพื่อตรวจหาเชื้อซิฟิลิส

 • ตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 • ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน


ตรวจและรักษาซิฟิลิสที่ไหนดี

สามารถเข้ารับการตรวจซิฟิลิสได้ที่คลินิกรักษาซิฟิลิสใกล้บ้านหรือสถานพยาบาลที่มีมารตรฐานที่รับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมยินดีให้บริการตรวจซิฟิลิสกับผู้ป่วยทุกท่าน ทุกเพศทุกวัย คุณหมอใจดี สามารถนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือ walk in ได้เลยค่ะ บริการรวดเร็ว สะดวกสบาย ไม่ต้องรอคิวนาน ข้อมูลคนไข้เป็นความรับ และพร้อมดูแลด้วยความใส่ใจค่ะ

พบแพทย์ที่อินทัชเมดิแคร์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้