ตรวจไขมันในเลือด (Lipid Profile) ไขมันในเลือดสูง ความเสี่ยงที่คุณเลี่ยงได้

ตรวจไขมันในเลือด (Lipid Profile) ไขมันในเลือดสูง ความเสี่ยงที่คุณเลี่ยงได้

ตรวจไขมันในเลือด เพื่อป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งเป็นภัยเงียบที่คุณไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า และไม่สามารถคาดเดาได้จากอาการของโรคที่แสดงออกอย่างชัดเจน ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นสิ่งสำคัญในการตรวจไขมันในเลือด เพื่อประกอบวินิจฉัยของแพทย์และการติดตามรักษาอย่างใกล้ชิด

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการตรวจไขมันในเลือด


ตรวจไขมันในเลือด ตรวจอะไรบ้าง?

ตรวจไขมันในเลือด Lipid Profile

Lipid profile คืออะไร?

การตรวจ Lipid Profile คือ การตรวจไขมันในเลือด เป็นการเช็คระดับไขมันทุกส่วนประกอบของเส้นเลือดในร่างกายทั้งหมด เช่น ไขมันชนิดคอเลสเตอรอล ประกอบด้วย

 • ไขมันชนิดเลว (LDL)

 • ไขมันชนิดดี (HDL)

 • ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)

ว่ามีการไหลเวียนที่ปกติหรือมีปริมาณการอุดตันในหลอดเลือดมากน้อยแค่ไหน เพื่อนำผลการตรวจระดับไขมันในเลือดประกอบการวินิจฉัยภาวะโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากภาวะขาดเลือด เช่น

โรคหัวใจ และภาวะไขมันในหลอดเลือดสูงจากการเกิดการอุดตันอย่าง โรคหลอดเลือดตีบตัน ที่เป็นโรคแทรกซ้อนยอดนิยมของคนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดและรักษาที่ถูกต้องต่อไป


ราคาตรวจไขมันในเลือด

ราคาตรวจไขมันในเลือด ที่อินทัชเมดิแคร์

ค่าบริการตรวจไขมันในเลือด ราคา 1,190 บาท ซึ่งราคานี้จะมีรายการตรวจคือ

1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

2. ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด  Glucose / FBS 

3. ตรวจระดับไขมันในเส้นเลือด / Lipid profile

ราคาตรวจไขมันในเลือดตามรายการข้างต้นรวมค่าแพทย์และบริการทางคลินิกแล้ว

หมายเหตุ : ทั้งนี้ราคาตรวจไขมันอาจแตกต่างกันไปในคนไข้แต่ละคน ขึ้นกับดุลยพินิจแพทย์

ตรวจไขมันในเลือด คลิกเลย


ค่าไขมันในเลือดสูงเท่าไหร่อันตราย?

หากต้องการทราบว่าไขมันในเลือดสูงเท่าไหร่ถึงอันตราย เราสามารถประเมินได้จากการตรวจ Lipid profile แล้วนำผลมาอ่านค่าไขมันในเลือด ซึ่งการตรวจนี้จะเป็นการตรวจเช็คไขมันทุกชนิดในร่างกายของผู้ป่วย เพื่อให้ทราบว่าผลตรวจไขมันในเลือดทั่วทั้งร่างกายอยู่ระดับเกณฑ์ไหนบ้าง โดยอ้างอิงจากผลตรวจระดับไขมันในเลือด​ โดยสามารถเช็คผลจากตารางดังนี้

เปรียบเทียบค่าไขมันในเลือดที่ปกต ิและผิดปกติ ค่าไขมันในเลือดสูงเท่าไหร่อันตราย

ซึ่งระดับไขมันในร่างกาย ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ คือ

 • ไขมันรวม มีค่าน้อยกว่า 200 มิลลิกริม/เดซิลิตร

 • ไตรกลีเซอไรด์ มีค่าน้อยกว่า 150 มมิลลิกริม/เดซิลิตร

 • ไขมันชนิดไม่ดี มีค่าน้อยกว่า 130 มิลลิกริม/เดซิลิตร

 • ไขมันชนิดดี ในผู้ชายมีค่าสูงกว่า 40 มิลลิกริม/เดซิลิตร

 • ไขมันชนิดดี ในผู้หญิงจะมีค่าสูงกว่า 50 มิลลิกริม/เดซิลิตร


สนใจเข้ารับบริการ


คนที่ไขมันในเลือดสูง อาการมีอะไรบ้าง?

อาการของไขมันในเลือดสูง

อาการของไขมันในเลือดสูงในระยะแรกอาจตรวจพบได้ยากเพราะไม่มีอาการแสดง แต่หากในร่างกายมีคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์จำนวนมากเกินไปสะสมกันเป็นระยะเวลานาน ต่อมาอาจเกิดการสะสมของไขมันในหลอดเลือดแดง ทำให้หลอดเลือดตีบแคบลงและเลือดไหลเวียนได้ลำบาก ส่งผลให้มีอาการดังต่อไปนี้

วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด อาการที่ควรตรวจไขมันในเลือด

วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด วิงเวียนเมื่อลุกนั่งเร็วๆ หรือก้มหน้านานๆ เวียนหัว

ผู้มีอาการปวดหัวเป็นประจำ ควรมารับการตรวจไขมันในเลือด

มีอาการปวดหัวอยู่บ่อยๆ

ผู้มีไขมันในเลือดสูงบางรายอาจมีอาการใจสั่น เจ็บหน้าอก

มีอาการใจสั่น หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ เจ็บหน้าอก

อาการปวดหัวแบบไหนบ้าง เสี่ยงไขมันในเลือดสูง

ลักษณะอาการปวดหัวที่เสี่ยงต่อโรคไขมันในเลือดสูงระบุไม่ได้อย่างชัดเจน แต่ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นไขมันในเลือดสูง อาจมีอาการปวดหัวที่พบได้ดังนี้ เช่น

 • ปวดหัว เวียนหัว หน้ามืด

 • วูบเป็นลมบ่อย

 • มีอาการปวดหัวที่บริเวณท้ายทอย

  หากต้องการที่จะหาสาเหตุที่แน่ชัดว่ามีไขมันในเลือดสูง จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจไขมันในเลือด  


ตรวจไขมันในเลือด งดอาหารกี่ชั่วโมง?

การเตรียมตัวก่อนเจาะเลือดเพื่อตรวจไขมันในเลือดจะต้องทำการงดอาหารและเตรียมตัวดังนี้

ควรงดอาหารก่อนตรวจไขมันในเลือดประมาณ 9-12 ชั่วโมง
 1. ควรงดอาหารก่อนการตรวจไขมันในเลือดประมาณ 9 - 12 ชั่วโมง โดยยังสามารถให้ดื่มน้ำเปล่าได้อยู่

 2. สามารถรับประทานอาหารที่เคยรับประทานได้ตามปกติ ในช่วงระยะ 3 สัปดาห์ก่อนการเจาะเลือด

 3. ผู้ตั้งครรภ์ หรือป่วยหนัก เช่น ได้รับอุบัติอย่างรุนแรง, ผู้ป่วยหลังผ่าตัด,ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ การตรวจไขมันในเลือดอาจตรวจได้ผลที่คลาดเคลื่อน ควรต้องตรวจเมื่อภาวะดังกล่าวหายไปแล้ว 12 สัปดาห์หรืออย่างน้อย 3 สัปดาห์ในผู้ที่เจ็บป่วยเล็กน้อย

 4. ผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute Myocardial Infarction) ควรเจาะเลือดภายใน 12 ชั่วโมงแรก หรือ 6 สัปดาห์หลัง กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน จึงจะได้ค่าที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามผลที่เจาะได้ในระยะเฉียบพลันหากพ้นระยะ 12 ชั่วโมง อาจมีประโยชน์ต่อการวินิจฉัย ถ้าหากระดับไขมันสูงกว่ามาตรฐาน แสดงว่าผู้ป่วยเป็นไขมันในเลือดสูงจริง สามารถให้การรักษาได้โดยไม่ต้องรอเป็น ระยะเวลาถึง 6 สัปดาห์


ควรตรวจไขมันในเลือด กี่ครั้งต่อปี

สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป และไม่มีประวัติของโรคที่ก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดตีบหรือตัน เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปัจจุบันยังสูบบุหรี่ และประวัติเคยตรวจค่าไขมันในเลือดพบว่าปกติ ควรตรวจไขมันในเลือดซ้ำทุก 5 ปี

"แต่หากใครที่มีปัจจัยความเสี่ยงจากประวัติดังกล่าว หรือตรวจพบว่ามีภาวะระดับไขมันในเลือดผิดปกติ และต้องรับประทานยาลดไขมันอยู่ ควรเข้ารับการตรวจไขมันในเลือดซ้ำทุก 2 - 6 เดือน"


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

สนใจทักแชท

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม


เรียบเรียงโดย พญ.สุพิชชา บึงจันทร์
  แก้ไขล่าสุด : 23/02/2024

web hit counter


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้