วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Influenza vaccine)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สามารถช่วยให้เราทุกคนมีภูมิต้านทานต่อโรคไข้หวัดใหญ่ ลดการป่วยและเสียชีวิตได้ ซึ่งไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นสาเหตุที่สำคัญของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน พบได้บ่อยในทุกกลุ่มอายุ


มีอาการไข้สูง น้ำมูกไหล ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
จนถึงภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง 
เพราะฉะนั้นการ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
จึงเป็นผลดีกับคนทุกเพศทุกวัยค่ะ

  สามารถฉีดวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลหรือคลินิกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ใกล้บ้าน ใกล้ฉัน ได้เลย


ข้อมูลสำคัญเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่คุณควรรู้


วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่คืออะไร

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ หรือ Influenza vaccine คือ วัคซีนชนิดฉีด ผลิตจากเชื้อที่ตายแล้ว โดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แต่ผู้ฉีดวัคซีนแล้วยังอาจเป็นไข้หวัดใหญ่ได้แต่อาการจะน้อยลง ไม่ป้องกันไข้หวัดทั่วไปที่เกิดจากเชื้ออื่นๆ ได้

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่คืออะไร

องค์การอนามัยโลก(WHO) แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ประจำปี 2023-2024 (The 2023-2024 Northern hemisphere influenza season) ประกอบด้วย

 1. ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ตระกูล Victoria (H1N1)

 2. ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ตระกูล Darwin (H3N2) (เปลี่ยนจากปี 2021)

 3. ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Austria (B/Victoria lineage) (เปลี่ยนจากปี 2021)

 4. ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Phuket (B/Yamagata lineage)


ทำไมต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 1. ช่วยลดการเจ็บป่วยจากโรคไข้หวัดใหญ่

 2. ช่วยปกป้องคนรอบตัวที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและเกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรง

 3. ช่วยป้องกันผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคเรื้อรังและเด็กเล็ก

 4. ช่วยลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่

 5. ช่วยลดการขาดงานหรือขาดเรียน

 6. ช่วยลดอัตราการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่

 7. ช่วยลดการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และลดการเสียชีวิตจากโรค


รับบริการที่อินทัชเมดิแคร์คิลินิก

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ : ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไร
กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

 1. บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย

 2. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

 3. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี   วัคซีนที่เด็กจำเป็นต้องฉีด

 4. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัด เบาหวาน

 5. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป

 6. ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

 7. โรคธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ)

 8. ผู้ที่มีน้ำหนัก ตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือ BMI ตั้งแต่ 35ke/m2


ราคาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

 • ราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ใหญ่ เข็มละ 790 บาท

 • ราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับเด็ก เข้มละ 850 บาท (พบแพทย์ทุกครั้ง)

ราคาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

  ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ได้ที่คลินิกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ใกล้ฉัน
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมทุกสาขา  


อาการข้างเคียงของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

อาการข้างเคียงที่พบบ่อย

 • อาการเจ็บ แดง หรือบวมบริเวณที่ฉีด

 • ปวดศีรษะ

 • ไข้

 • คลื่นไส้

 • อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

 • อาการเหล่านี้ไม่เป็นอันตราย สามารถบรรเทาอาการปวด บวม บริเวณที่ฉีดโดยประคบด้วยผ้าเย็น หากมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ในขนาดที่เหมาะสม

อาการข้างเคียงที่เป็นอันตราย

 • การแพ้ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตมีน้อยมาก ถ้าหากเกิดขึ้นจะปรากฎ ภายใน 2 -3 นาที ถึง 2-3 ชั่วโมงหลังฉีด หากมีอาการดังนี้ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

 • หายใจไม่สะดวก

 • เสียงแหบ หรือหายใจมีเสียงดัง

 • ลมพิษ ซีดขาว

 • อ่อนเพลีย หัวใจเต้นเร็ว

 • วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม หมดสติ


ข้อห้ามในการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ควรระวัง

ข้อห้ามในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ควรระวัง

 • ทารกอายุน้อยกว่า 6 เดือน

 • คนที่มีประวัติแพ้ไก่หรือไข่ไก่อย่างรุนแรง เพราะวัคซีนผลิตจากไข่ไก่

 • ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วมีอาการแพ้อย่างรุนแรง

 • ผู้ที่มีไข้ หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน

 • ผู้ป่วยที่มีโรคประจำกำเริบ ควบคุมไม่ได้ ควรเลื่อนการรับวัคซีนไปก่อน

เอกสารอ้างอิง : เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีนสำหรับประชาชน ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้ด้วย "วัคซีน". สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


  สนใจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับอินทัชเมดิแคร์
ทักแชทได้เลยค่ะ

การได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เปรียบเสมือนเกราะป้องกันเชื้อโรค ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรค และลดความรุนแรงของโรคได้ ช่วยป้องกันอาการเรื้อรัง ส่งผลดีต่อสุขภาพ

สำหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หรือต้องการรักษาไข้หวัดใหญ่สามารถเข้ามาพบคุณหมอของเราที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมทุกสาขา โดยค้นหาจาก คลินิกใกล้ฉัน ใน Google หรือโทรสอบถามได้ตามที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ค่ะ


บทความที่น่าสนใจ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

   Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก 

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

เรียบเรียงโดย อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม
  แก้ไขล่าสุด : 30/04/2024

page counter

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้