การถอดห่วงคุมกำเนิด (ถอดห่วงอนามัย)

 

ถอดห่วงคุมกำเนิด

การถอดห่วงคุมกำเนิดหรือถอดห่วงอนามัยนั้น สามารถถอดได้เลยตามที่คุณผู้หญิงต้องการ ทั้งเหตุผลส่วนตัวที่ต้องการมีบุตร หรือเหตุผลเกี่ยวกับภาวะการเจ็บป่วย รวมทั้งการได้รับผลข้างเคียงที่ยากที่จะอดทนได้ต่อไป โดยต้องได้รับการการวินิจฉัยและทำการถอดห่วงอนามัยจากแพทย์ เพื่อความปลอดภัยและได้รับการถอดอย่างถูกต้อง

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการถอดห่วงอนามัย


ถอดห่วงคุมกำเนิด

การถอดห่วงอนามัย คืออะไร

เป็นการถอดห่วงอนามัยคุมกำเนิดออกจากช่องคลอด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กสำหรับใส่เข้าในโพรงมดลูกเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ เมื่อใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิดจนครบกำหนด 3-10 ปี (ขึ้นกับชนิดของห่วงคุมกำเนิด) แพทย์จะทำการถอดห่วงอนามัยคุมกำเนิดออกตามกำหนด 

 

โดยการสอดเครื่องมือถ่างขยายช่องคลอดเข้าไปเพื่อเปิดดูปากมดลูกและสายห่วงและทำความสะอาดปากมดลูกและช่องคลอดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ใช้คีมคีบปากแคบดึงสายห่วงช้า อย่างนุ่มนวลจนกระทั่ง ห่วงอนามัย ทั้งอันโผล่พ้นปากมดลูก

 


วิธีการถอดห่วงคุมกำเนิด

วิธีการถอดห่วงอนามัยมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

 1. ทำความสะอาดบริเวณภายนอก  

 2. แพทย์จะใส่ speculum เพื่อสังเกต สายของห่วงคุมกำเนิดบริเวณปากมดลูก

 3. ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดบริเวณปากมดลูกและผนังช่องคลอด 

 4. แพทย์ใช้ forceps จับหางห่วงทั้งสองเส้นที่ตำแหน่งชิดกับปากมดลูกที่สุด แล้วค่อยๆ ทำการดึงห่วงออกมา  ทำการตรวจห่วงว่าครบทุกส่วนหรือไม่

 5. ในกรณีที่ต้องการคุมกำเนิดด้วยห่วงคุมกำเนิดต่อ สามารถทำการใส่ห่วงใหม่ต่อได้เลย


หากต้องการถอดห่วงอนามัยจะต้องทำอย่างไร

 • สามารถนัดหมายแพทย์ที่โรงพยาบาล หรือคลินิกโดยไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวใดๆเป็นพิเศษ

 • แจ้งแพทย์ถึงชนิดของห่วงคุมกำเนิดที่ใส่เอาไว้ และระยะเวลาที่ใส่

ปกติการถอดห่วงอนามัย เป็นการทำหัตถการที่จะทำช่วงไหนของเดือนก็ได้ แต่การถอดห่วงอนามัยทำได้ง่ายขณะมีประจำเดือนเพราะปากมดลูกอ่อนนุ่มตามธรรมชาติ ในกรณีมดลูกทะลุหรือถอดห่วงอนามัยออกยาก (เช่น เมื่อสายห่วงหายไป) ส่งต่อผู้รับบริการไปให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถใช้เทคนิคการถอดห่วงอนามัยที่เหมาะสม


หลังถอดห่วงอนามัย สามารถมีบุตรได้เลยหรือไม่

 • สามารถมีบุตรได้ทันทีเลย เนื่องจากห่วงคุมกำเนิดไม่มีฮอร์โมนมารบกวนต่อรอบการตกไข่ (ชนิดที่มีฮอร์โมนก็จะมีในระดับที่ต่ำ ไม่รบกวนต่อการตกไข่)


การคุมกำเนิดชนิดต่างๆ

การเปลี่ยนจากห่วงอนามัยคุมกำเนิดเป็นวิธีคุมกำเนิดวิธีอื่น

แนวทางปฏิบัตินี้จะช่วยให้ผู้รับบริการได้รับการป้องกันจากการตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่องเมื่อถอดห่วงคุมกำเนิดเป็นวิธีคุมกำเนิดวิธีอื่น


เปลี่ยนวิธีคุมกำเนิดเป็นวิธีคุมกำเนิดแบบมีฮอร์โมน : ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม (COC) ,ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิด โปรเจสตินอย่างเดียว (POP), ยาฉีดคุมกำเนิดชนิด 1 เดือน , แผ่นแปะคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม, วงแหวนใส่ซ่องคลอดหรือยาฝังคุมกำเนิด

เริ่มใช้ยาเมื่อ

 • ถ้าเริ่มในช่วง 7 วันแรกที่มีประจำเดือน (5 วันแรกสำหรับ ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม และ ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดโปรเจสตินอย่างเดียว เริ่มใช้วิธีคุมกำเนิดแบบมีฮอร์โมนได้ในขณะนี้ และถอดห่วงอนามัยออก ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีคุมกำเนิดวิธีอื่นๆ ร่วมด้วย

 • ถ้าเริ่มหลังจาก 7 วันแรกที่มีประจำเดือน (หลังจาก 5 วันแรกสำหรับ ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม และ ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดโปรเจสตินอย่างเดียว) และมีเพศสัมพันธ์ ตั้งแต่มีประจำเดือนเมื่อเดือนที่ผ่านมา เริ่มใช้วิธีคุมกำเนิดแบบมีฮอร์โมนได้ในขณะนี้ แนะนำให้ใช้ห่วงอนามัยต่อไปจนกระทั่งประจำเดือนมาในรอบถัดไป

 • ถ้าเริ่มหลังจาก 7 วันแรกที่มีประจำเดือน (หลังจาก 5 วันแรกสำหรับ ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม และ ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดโปรเจสดินอย่างเดียว และไม่ได้มีพศสัมพันธ์ตั้งแต่มีประจำเดือนเมื่อเดือนที่ผ่านมา แนะนำให้ใช้ห่วงอนามัยต่อไปและถอดห่วงอนามัยออกช่วงมีประจำเดือนในรอบเดือนถัดไป หรือถอดห่วงอนามัยแล้วใช้วิธีคุมกำเนิดวิธีอื่นๆ ร่วมด้วย ในช่วง 7 วันถัดไป (2 วันสำหรับ ยาเม็ดคุม
  กำเนิดชนิดโปรเจสตินอย่างเดียว)

เปลี่ยนวิธีคุมกำเนิดเป็น : ใส่ถุงยางอนามัยชายหรือถุงอนามัยสตรียาฆ่าตัวอสุจิ หมวกยางกั้นช่องคลอด หมวกยางครอบปากมดลูก หรือการหลั่งภายนอกช่องคลอด

เริ่มใช้ยาเมื่อ : ใช้ครั้งต่อไปเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังถอดห่วงอนามัยแล้ว

 

เปลี่ยนวิธีคุมกำเนิดเป็น : นับระยะปลอดภัย

เริ่มนับในช่วงรอบเดือนเดียวกับที่มีการถอดห่วงอนามัย

เปลี่ยนวิธีคุมกำเนิดเป็นการทำหมันสตรี

 • ถ้าเริ่มในช่วง 7 วันแรกที่มีประจำเดือนถอดห่วงอนามัยออก และทำหมันสตรีได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีคุมกำเนิดวิธีอื่นๆ ร่วมด้วย

 • ถ้าเริ่มหลังจาก 7 วันแรกที่มีประจำเดือน สามารถทำหมันได้แต่ยังคงใส่ห่วงอนามัยต่อไปจนถึงวันนัดตรวจติดตามอาการหรือช่วงมีประจำเดือนในรอบเดือนถัดไป หากการนัดติดตามอาการภายหลังเป็นไปไม่ได้ เมื่อทำหมันเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ถอดห่วงอนามัยออก ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีคุมกำเนิดวิธีอื่นๆ ร่วมด้วย

 

เปลี่ยนวิธีคุมกำเนิดเป็นการทำหมันชาย

 • ทำเมื่อใดก็ได้ *สตรียังคงใส่ห่วงอนามัยอยู่จนกระทั่งผลการตรวจน้ำอสุจิของฝ่ายชายยืนยันว่าการทำหมันชายประสบผลสำเร็จ หรือรอจนครบ 3 เดือนเมื่อการทำหมันชายมีประสิทธิภาพเต็มที่


เอกสารอ้างอิง

1. การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด (Family planning and contraception), อุษณีย์ แสนหมี่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. Intrauterine devices: ห่วงอนามัย, น.พ. ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ และอ. พ.ญ. ทวิวัน พันธศรี, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ห่วงอนามัย…สำหรับการคุมกำเนิดระยะยาว, รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์, หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4. คู่มือวางแผนครอบครัว, สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

สนใจทักแชท

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม


เรียบเรียงโดย นายแพทย์จิตรทิวัส อำนวยผล
  แก้ไขล่าสุด : 20/12/2022

web counter
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้