อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม ใกล้บ้าน ใกล้คุณ

 

คลินิกเวชกรรม ใกล้บ้าน ใกล้คุณ

"รักษาหาย อธิบายชัดเจน บริการด้วยน้ำใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร" คือ นโยบายการให้บริการของเรา อินทัชเมดิแคร์คลินิก คลินิกเวชกรรมใกล้บ้าน ในราคาสบายกระเป๋า ด้วยบริการด้านสุขภาพครบวงจร ดูแลคุณโดยแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลวิชาชีพที่มากประสบการณ์ เครื่องไม้เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน และระบบการทำงานที่ทันสมัย

คุณจึงมั่นใจได้ในประสิทธิภาพการรักษา ผลตรวจที่แม่นยำ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และนี่คือบริการดีๆ จากเรา อินทัชเมดิแคร์ คลินิกเวชกรรมใกล้ฉัน ใกล้บ้าน ใกล้คุณ


คลินิก หมายถึงอะไร

คลินิกหมายถึงอะไร

คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ซึ่งตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2558 โดยแบ่งไว้ 9 ลักษณะ

ประเภทของคลินิกมีดังนี้

 1. สาขาเวชกรรม  คลินิกเวชกรรม ป้ายอนุญาต ตัวหนังสือสีเขียว พื้นสีขาว

 2. สาขาทันตกรรม  คลินิกทันตกรรม ป้ายอนุญาต ตัวหนังสือสีม่วง พื้นสีขาว

 3. สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ ป้ายอนุญาต ตัวหนังสือสีฟ้า พื้นสีขาว


    ข้อมูลอ้างอิง จากกองประกอบโรคศิลปะ

 4. สาขากายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด ป้ายอนุญาตตัวหนังสือสีชมพู พื้นสีขาว

 5. สาขาเทคนิคการแพทย์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ป้ายอนุญาตตัวหนังสือสีเลือดหมู พื้นสีข้าว

 6. สาขาการแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คลินิกแพทย์แผนไทย ป้ายอนุญาตตัวหนังสือสีน้ำเงิน พื้นสีขาว

ป้ายชื่อ ป้ายใบอนุญาติคลินิกเวชกรรม

ป้ายอนุญาตคลินิก (สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน)

ป้ายชื่อ ป้ายใบอนุญาตคลินิกทันตกรรม

ป้ายอนุญาต สาขาทันตกรรม

ขอบคุณภาพคลินิกทันตกรรมพีดีเด็นทัล จากเว็บไซต์ th.worldorgs.com

ป้ายชื่อ ป้ายใบอนุญาตคลินิกกายภาพบำบัด

ป้ายอนุญาต คลินิกสาขากายภาพบำบัด

ขอบคุณภาพเมืองกาญจน์คลินิกกายภาพบำบัด จากเว็บไซต์ yomaps.net

7. การประกอบโรคศิลปะ 7 สาขา ป้ายอนุญาตตัวหนังสือสีน้ำตาล พื้นสีขาว

7.1.     กิจกรรมบำบัด

7.2.     การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

7.3.     เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

7.4.     รังสีเทคนิค

7.5.     จิตวิทยาคลินิก

7.6.     กายอุปกรณ์

7.7.     การแพทย์แผนจีน

8. เฉพาะทางด้านต่างๆ เช่น ศัลยกรรม , ศัลยกรรมตกแต่ง ใช้สีตามวิชาชีพข้างต้น เช่น คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมใช้สีเขียว

9. สหคลินิก ป้ายอนุญาตสีเขียวเข้ม พื้นสีขาว


คลินิกเวชกรรม รักษาโรคทั่วไป

คลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรม คือ คลินิกให้บริการแพทย์หรือตรวจรักษาทั่วไป เน้นความครอบคลุมในการรักษาและผสมผสานการรักษาพยาบาล การส่งเสริมป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ในทุกด้าน คลินิกเวชกรรมสามารถเรียกอีกชื่อได้ว่า คลินิกปฐมภูมิ

ระบบบริการสุขภาพ

ระบบบริการสุขภาพแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. บริการปฐมภูมิ (Primary Care)

เป็นบริการที่คลินิกเวชกรรมให้บริการกับประชาชนเบื้องต้นและใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด โดยเน้นที่ความครอบคลุม มีการบริการผสมผสาน ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค ฟื้นฟูสภาพ

 

โดยที่ภาครัฐจัดให้บริการด้านปฐมภูมิกับประชาชนได้ครบทุกคน ตามพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  วิธีค้นหาคลินิกใกล้บ้าน (ปฐมภูมิ)

คลินิกเวชกรรม (ปฐมภูมิ)

หากประชาชนอยู่ในเขตเมือง หน่วยบริการปฐมภูมิคือศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร หากอาศัยอยู่ในเขตชนบท หน่วยบริการปฐมภูมิคือสถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน 

 

คลินิกเวชกรรมมีอีกความหมาย คือหน่วยบริการปฐมภูมิภาคเอกชน ซึ่งประชาชนต้องชำระเงินเมื่อเข้ารับการรักษาหรือรับบริการด้านการแพทย์

2. การบริการทุติยภูมิ (Secondary Care)

เป็นบริการที่ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับที่สูงขึ้น เน้นการบริการรักษาพยาบาลโรคที่ยาก ซับซ้อนมากขึ้น โดยมีแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆให้บริการได้แก่ สูติแพทย์ , ศัลยแพทย์ , อายุรแพทย์ ,กุมารแพทย์ , แพทย์ออร์โธปิดิกส์ เป็นต้น หน่วยบริการทุติยภูมิได้แก่ โรงพยาบาลเอกชน , โรงพยาบาลชุมชนในระดับอำเภอ โรงพยาบาลทั่วไปในระดับจังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม

 

3. การบริการตติยภูมิ และศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง (Tertiary Care and Excellent Center)

เป็นการบริการที่ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง มีความสลับซับซ้อนมาก มีบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาเฉพาะทางทั้งแพทย์และพยาบาล หน่วยบริการตติยภูมิได้แก่โรงพยาบาลศูนย์,สถาบันเฉพาะทางต่างๆ เช่น สถาบันมะเร็ง, โรงพยาบาลเด็ก , โรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นต้น

 

การบริการตติยภูมิ และศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง

ขอบคุณภาพจาก

ภาพสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จากเว็บไซต์ hd.co.th

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช samitivejhospitals.com

ภาพจากมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา www.cot.co.th


แนวทางการเลือกใช้บริการคลินิกเวชกรรม

ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบไปเสียแทบทุกอย่างทำให้เราต้องจัดการเรื่องต่างๆ ในเวลาที่รวดเร็วมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัว การทำงาน หรือแม้กระทั่งเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งในปัจจุบันคลินิกเวชกรรม คือสถานพยาบาลทางเลือกที่หลายคนเลือกใช้บริการ

 

เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็วกว่าสถานพยาบาลของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาโรคทั่วไป การฝากครรภ์, ขอใบรับรองแพทย์, การตรวจสุขภาพ และบริการด้านสุขภาพอื่นๆ

คำถามคือเราจะเลือกคลินิกเวชกรรม อย่างไรดี ซึ่งเรามีแนวทางการเลือกใช้บริการคลินิกเวชกรรม

1. เลือกจากความน่าเชื่อถือของสถานที่บริการ

แนวทางแรกในการเลือกคลินิกเวชกรรมก็คือเลือกจากความน่าเชื่อถือของสถานที่บริการ โดยสามารถพิจารณาได้จากสภาพแวดล้อม ความสะอาด เป็นระเบียบ การแต่งกาย (ยูนิฟอร์ม)

 

มีแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ นอกจากที่ระบุเอาไว้ในเบื้องต้นหรือไม่  รวมถึงตรวจสอบว่าสถานพยาบาลนั้นๆ ได้ทำการขึ้นทะเบียนจากกองประกอบโรคศิลปะถูกต้องหรือไม่

ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำคลินิก

2. แพทย์ประจำคลินิกเวชกรรม

หลายครั้งที่เราได้เห็นข่าวแพทย์ปลอมทำการรักษาจากคลินิกที่ไม่ได้มาตรฐานหรือคลินิกเถื่อน ซึ่งหากเผลอไปใช้บริการย่อมนำมาสู่อันตรายที่ไม่สามารถประเมินได้กับชีวิตและสุขภาพของเรา

 

ดังนั้นก่อนใช้บริการจึงควรที่จะต้องตรวจสอบว่าแพทย์ที่ทำการตรวจรักษาเป็นแพทย์จริงไหม โดยตรวจสอบจากข้อมูลของทางแพทยสภา รวมถึงพิจารณาว่าแพทย์คนดังกล่าวเก่งด้านไหน มีคุณสมบัติพิเศษอะไรเพิ่มเติมบ้าง

3. การบริการของทีมแพทย์และพยาบาล

เชื่อว่าเหตุผลหนึ่งที่หลายคนเลือกใช้บริการคลินิกเวชกรรมนั้นก็คือการบริการของทีมแพทย์และพยาบาลในคลินิกนั้นๆ ว่าน่าประทับใจแค่ไหน ใช้บริการครั้งเดียวแล้วเลิกใช้หรือน่ากลับมาใช้บริการอีก รวมถึงน่าแนะนำคนรู้จักให้มาใช้บริการด้วยหรือไม่

 

ยกตัวอย่างเช่น การฝากครรภ์, การขอใบรับรองแพทย์, การตรวจสุขภาพ ว่าผู้ให้บริการมีความใส่ใจในการอธิบายรายละเอียดและรู้จริงเรื่องดังกล่าวมากน้อยแค่ไหน เต็มใจให้บริการหรือเปล่า คำพูดคำจาสุภาพหรือไม่ ตั้งแต่เริ่มต้นสอบถามข้อมูลไปจนถึงจบกระบวนการการรักษาหรือตรวจวินิจฉัย

การบริการของทีมแพทย์และพยาบาล

4. ราคาค่ารักษาพยาบาล

แนวทางต่อมาในการเลือกคลินิกเวชกรรม ที่ถือว่าสำคัญไม่แพ้ข้ออื่นก็คือ ราคาค่ารักษาพยาบาลของสถานบริการแต่ละแห่ง รวมถึงค่าบริการทางการแพทย์แต่ละอย่างด้วย เช่น ค่าบริการในการฝังยาคุม หรือถอดเข็มยาคุม การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน การฝากครรภ์และตรวจหลังคลอด การตรวจนรีเวชสำหรับสุภาพสตรี การฉีดวัคซีน


โดยควรมีราคาที่ชัดเจน คุ้มค่ากับบริการที่ได้รับ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่มาบวกเพิ่มทีหลัง หรือถ้าหากค่าใช้จ่ายไม่แน่นอนก็ต้องชี้แจงได้ว่าเนื่องจากสาเหตุใด เป็นต้น5. สถานที่ตั้งคลินิกสะดวกในการเดินทาง

ความสะดวกในการเดินทางเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกคลินิกเวชกรรมได้เช่นกัน ยิ่งกับเมืองที่ขึ้นชื่อว่ารถติดเป็นอันดับต้นๆ ของโลกอย่างกรุงเทพฯ ด้วยแล้วนั้นยิ่งต้องให้ความสำคัญ โดยควรที่จะเดินทางสะดวก ใกล้รถไฟฟ้า ใกล้ย่านอพาร์ทเม้นท์และแหล่งชุมชน มีที่จอดรถสะดวกสบาย

ซึ่งสำหรับอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมนั้นเรามีสาขาให้คุณเลือกใช้บริการถึง 5 สาขา คือ สาขาตลิ่งชัน สาขาดินแดง สาขาคลองสาน สาขาเจริญกรุง และสาขาอุดมสุข คุณสามารถค้นหาได้จากคลินิกใกล้ฉัน ใน Google เพื่อเลือกสาขาที่ใกล้ที่สุด


บริการตรวจหลังรักษา

6. บริการหลังตรวจรักษา หรือการเยี่ยมบ้าน

นอกจากการตรวจรักษาโรคทั่วไปแล้วคลินิกเวชกรรมบางแห่ง เช่นที่อินทัขเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมของเรายังให้บริการครอบคลุมหลังการตรวจรักษาด้วยคือบริการเยี่ยมบ้าน  สำหรับกรณีผู้ฝากครรภ์กับทางคลินิกเพื่อติดตามอาการหลังคลอด ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ

 

อาทิ โรคเบาหวาน, โรคความดันซึ่งบริการเยี่ยมบ้านนั้นเป็นการติดตามผลการรักษาผู้ป่วยที่บ้านเพื่อให้ทราบถึงอาการและผลการรักษา, ความสม่ำเสมอในการใช้ยาว่าครบตามที่แพทย์แนะนำหรือไม่ รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการรักษาด้วย

 

ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ทั้งสะดวกสบาย คุ้มค่าและปลอดภัยกว่าการซื้อยากินเอง มีบริการส่งยาถึงบ้านไม่ต้องเดินทางมารับยาเอง เรียกว่าเหมือนมีคนในครอบครัวคอยดูแล


7. การสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

หลายคนอาจจะเคยเจอประสบการณ์ที่เราสนใจสินค้าหรือบริการบางอย่างและต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม แต่พอติดต่อไปกลับไม่มีผู้รับสายหรือคอยตอบคำถามจนทำให้เสียความรู้สึกหรือเปลี่ยนไปใช้บริการจากที่อื่นกันมาบ้าง

 

ทำให้ในการเลือกคลินิกเวชกรรมนั้นควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลก่อนใช้บริการ เพราะเป็นสิ่งแรกที่จะบอกเราถึงความใส่ใจในการให้บริการก็ว่าได้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

  ไลน์ อินทัชเมดิแคร์

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

โดยในปัจจุบันนอกจากหมายเลขโทรศัพท์แล้วสถานพยาบาลควรมีช่องทางการติดต่อบนโซเชียลมีเดียต่างๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นแชตไลน์หรือเฟซบุ๊ก เพื่อที่ผู้ใช้บริการจะได้สามารถขอข้อมูลได้จากหลายช่องทางมากขึ้น


8. เสียงตอบรับหรือรีวิวจากลูกค้า

เวลาที่เราไปใช้บริการสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแล้วประทับใจเราก็อยากแนะนำให้กับเพื่อนๆ หรือคนรู้จักได้ไปใช้บริการด้วย การเลือกคลินิกเวชกรรมก็เช่นกัน

 

โดยในปัจจุบันมีช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ให้เราสามารถค้นหาข้อมูลและรีวิวการใช้บริการคลินิกต่างๆ ได้ เพื่อนำมาใช้เปรียบเทียบและเลือกใช้บริการ

รีวิวผู้ที่มารับบริการรักษาโรคทั่วไป

รีวิวผู้ที่มารับบริการฝากครรภ์เหมาจ่าย

โดยควรพิจารณาจากหลายๆ แหล่งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นความจริงมากที่สุด รวมถึงควรเลือกให้ตรงกับบริการที่เราต้องการด้วย และจะดีมากหากมีคนรู้จักช่วยแนะนำ


9. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อสุดท้ายสำหรับแนวทางการเลือกคลินิกเวชกรรมก็คือ ภาพลักษณ์ที่ดีของคลินิก เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ไม่เพียงทำธุรกิจเพื่อหวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ยังตอบแทนคืนกลับให้สังคมด้วย

 

อาทิ มีการออกหน่วยร่วมกับชุมชนเพื่อตรวจรักษาหรือทำกิจกรรมพัฒนาร่วมกัน การทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม เป็นต้น

กิจกรรมของอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม ปี 2563 คัดกรองความเสี่ยงโรค Metabolic และให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ

กิจกรรมของอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม ปี 2564

กิจกรรมใน ปี 2565 ของอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำคลินิกคอยให้บริการตรวจสุขภาพ และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ

ฝากครรภ์และตรวจหลังคลอด

ฝากครรภ์และตรวจหลังคลอด

ช่วงเวลาของการตั้งครรภ์ เป็นช่วงที่คุณแม่จะต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษ เพื่อที่ลูกในท้องจะได้เกิดมาอย่างสมบูรณ์แข็งแรง ลดความเสี่ยงต่ออันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ทั้งกับคุณแม่เองและลูกน้อยในครรภ์

 

ซึ่งสิ่งที่ควรทำก็คือการฝากครรภ์โดยระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝากครรภ์ก็คือก่อน 12 สัปดาห์ โดยที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เรามีทีมสูตินรีแพทย์ผู้มีประสบการณ์ พยาบาลและสหวิชาชีพด้านต่างๆ พร้อมดูแลคุณทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นฝากครรภ์ ระยะต่างๆ ของการตั้งครรภ์

   ดูโปรแกรมฝากครรภ์และตรวจหลังคลอด

 พร้อมบริการตรวจหลังคลอด รวมถึงตรวจรักษาโรคทั่วไปให้คุณแม่หากพบว่าเกิดความผิดปกติระหว่างการตั้งครรภ์ด้วย


รักษาเบาหวาน ความดัน ใกล้บ้าน

แพทย์ประจำตัวรักษาโรคเบาหวานและโรคความดัน

โรคเบาหวานและโรคความดัน จัดอยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง (Chronic disease) ที่ต้องใช้เวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่อง ต้องทำการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจวัดค่าต่างๆ และอาการแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยหากพบเร็วก็สามารถรักษาหรือบรรเทาอาการได้ทันท่วงที ลดอัตราการเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

 

ซึ่งที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เราให้บริการแพทย์ประจำตัวรักษาโรคเบาหวานและโรคความดัน พร้อมระบบเยี่ยมบ้านเพื่อให้คุณอุ่นใจและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมถึงการตรวจรักษาโรคทั่วไประหว่างการติดตามอาการด้วย


 

ให้บริการโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ สะดวกสบายและรวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน สามารถเลือกเวลานัดได้ตามต้องการ โดยคลินิกของเรามีทั้งหมด 5 สาขา คุณสามารถค้นหาคลินิกใกล้ฉันแล้วเลือกรับบริการจากสาขาใกล้บ้านได้เลย


ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ในหลายครั้งเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำการตรวจสุขภาพและขอใบรับรองแพทย์ไปยืนยันผลตรวจสุขภาพหรือตรวจสุขภาพเพื่อที่จะได้ทราบถึงภาวะของร่างกายว่ามีความผิดปกติอย่างไรหรือไม่เพื่อการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม หรือหากพบว่าเป็นโรคหรือเสี่ยงที่จะเป็นจะได้ทำการแก้ไขรักษาอย่างทันท่วงที

 

    ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

 

ซึ่งที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เราให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานตามสาขาอาชีพและรายการที่แต่ละองค์กรต้องการ พร้อมออกใบรับรองแพทย์ตามความเป็นจริง(หากต้องการ) ทั้งสะดวกและรวดเร็ว ในราคาสบายกระเป๋า


คลินิกเวชกรรมบริการออกใบรับรองแพทย์

บริการออกใบรับรองแพทย์

นอกจากการตรวจรักษาโรคทั่วไปแล้วเรายังให้บริการออกใบรับรองแพทย์ตามความเป็นจริง สามารถนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อทำใบขับขี่-ต่ออายุใบขับขี่, ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้สมัครงาน, ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ศึกษาต่อ, ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ทำ Work Permit,

 

   แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ประเภทต่างๆ

 

โดยขั้นตอนการขอใบรับรองแพทย์กับอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมมีความรวดเร็ว แม่นยำ ไม่ต้องรอนาน สะดวกสบายเพราะมีหลายสาขา เพียงค้นหาจาก คลินิกใกล้ฉัน ใน Google เพื่อหาสาขาที่ใกล้ที่สุด


บริการตรวจนรีเวช ตรวจภายใน

บริการตรวจนรีเวช สำหรับสุภาพสตรี

โรคทางนรีเวชคือ โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ไม่ว่าจะเป็น ปากช่องคลอด ช่องคลอด ปากมดลูก มดลูก ปีกมดลูก รังไข่ อาทิ ปวดท้องน้อย ประจำเดือนมามากหรือมาน้อยไป ประจำเดือนขาดหายทั้งที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ มีตกขาวผิดปกติ มีอาการแสบคันที่บริเวณอวัยวะเพศ หรือมีกลิ่นเหม็นรุนแรง เป็นต้น

 

    5 โรคทางนรีเวชที่พบบ่อยและควรมาพบแพทย์

 

โดยที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เราให้บริการตรวจนรีเวช ตรวจภายใน สำหรับสุภาพสตรี เพื่อการวินิจฉัยว่าเกิดจากสาเหตุใด เพื่อจะได้ทำการรักษาให้ถูกต้องต่อไป ซึ่งบางโรคนั้นหากตรวจพบเร็วโอกาสรักษาหายก็จะยิ่งมีมากขึ้น  


บริการคุมกำเนิด ปรึกษาการตั้งครรภ์

บริการคุมกำเนิดและปรึกษาการตั้งครรภ์

หนึ่งในบริการของเราที่ได้รับความไว้วางใจจากคุณลูกค้าอย่างมั่นใจก็คือบริการคุมกำเนิดและปรึกษาการตั้งครรภ์ ประกอบด้วยการฝังยาคุมกำเนิด, การถอดเข็มยาคุม, การฉีดยาคุมกำเนิด

 

    คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการฝังยาคุมกำเนิด

 

โดยแพทย์จะทำการประเมินและให้คำแนะนำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากที่สุด เหมาะสมกับแต่ละคน มีความปลอดภัย  ในราคาที่ยุติธรรม ไม่มีบวกเพิ่ม มีการติดตามอาการเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

จี้หูด ฉีดคีลอยด์ ตัดติ่งเนื้อ

จี้หูด ฉีดคีลอยด์ ตัดติ่งเนื้อ รักษาแผลเป็น

ใครๆ ก็อยากมีผิวพรรณที่เรียบเนียน ดูดี ดูอ่อนเยาว์ ไร้ริ้วรอยหรือแผลเป็น แต่หลายครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีปัญหากวนตากวนใจอย่าง หูด คีลอยด์ ติ่งเนื้อ ที่ถือว่าหากเกิดขึ้นแล้วมักสร้างความไม่สบายใจ โดยเฉพาะตรงบริเวณที่มองเห็นได้ชัด

 

  สนใจส่งรูปประเมินราคาก่อนรักษา

 

ซึ่งที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เรามีบริการจี้หูด ฉีดคีลอยด์ ตัดติ่งเนื้อ รักษาแผลเป็น ดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ สามารถขอใบรับรองแพทย์ก่อนการทำศัลยกรรมที่คลินิกได้  นอกจากนี้เรายังมีล่ามแปลภาษาพม่าเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารอีกด้วย


บริการวัคซีนเด็ก วัคซีนผู้ใหญ่

ฉีดวัคซีนเด็กและผู้ใหญ่

บริการต่อมาของอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมก็คือบริการฉีดวัคซีน โดยเราให้บริการทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ฉีดวัคซีนรายกลุ่ม รวมถึงบริการฉีดวัคซีนที่บ้าน ด้วยวัคซีนที่ครอบคลุมทุกความจำเป็น

  วัคซีนที่เด็กจำเป็นต้องฉีด

อาทิ วัคซีนคอตีบ-วัคซีนบาดทะยัก-วัคซีนไอกรน, วัคซีนโปลิโอ, วัคซีนฮิบ (Hib), วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี, วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR), วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE), วัคซีนโรตา (Rota), วัคซีนรวม, วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์, วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV)

 

ให้บริการโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์และพยาบาลวิชาชีพ ด้วยตัวยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่ย่อมเยา


ตรวจภายใน ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

บริการตรวจภายในและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

การตรวจภายในนั้นคือการตรวจดูอวัยวะเพศผู้หญิงตั้งแต่ภายนอกถึงภายในตั้งแต่ปากช่องคลอด ช่องคลอด ปากมดลูก มดลูกและรังไข่ โดยผู้หญิงสามารถตรวจภายในได้ทุกช่วงอายุ

 

การตรวจภายในจะสามารถช่วยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจหาการติดเชื้อในช่องคลอด ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือโรคอื่นๆ ได้

 

   คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตรวจภายใน

ซึ่งอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมให้บริการตรวจภายในและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยทีมแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญ คอยให้บริการด้านสุขภาพสำหรับสุภาพสตรี ทำการวินิจฉัยและตรวจรักษาด้วยความรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย

ทั้งนี้การตรวจภายในไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ดังนั้นควรละทิ้งความอาย แล้วเข้ารับการตรวจเพื่อจะได้รักษาให้ถูกต้องและถูกโรคมากที่สุด


หมอออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์

บริการหาหมอออนไลน์ Telemedicine

บริการหาหมอออนไลน์ (Telemedicine) คือ การแพทย์วิถีใหม่ ที่เข้ากับยุคสมัยนี้ ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารและความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ ทำให้เราสามารถตรวจรักษาเบื้องต้น และสั่งยาผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เพิ่มความสะดวกสบายเพราะไม่ต้องเดินทาง ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคและสัมผัสกับมลพิษรอบตัว

   ต้องการหาหมอออนไลน์ คลิกเลย

โดยวิธีนี้เหมาะกับโรคที่ไม่รุนแรงเช่น เป็นไข้ ปวดท้อง ปวดหัว เป็นผื่นคัน หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ต้องการปรึกษาหรือติดตามผลการรักษา เช่น โรคเบาหวาน, โรคความดัน, โรคเรื้อรัง ผู้ที่ต้องการ จี้หูด, ตัดติ่งเนื้อ, ฉีดคีลอยด์ ก็สามารถพูดคุยเบื้องต้นเพื่อประเมินอาการก่อนเข้ารับการรักษาต่อไป

 


ขั้นตอนการใช้บริการหาหมอออนไลน์ หรือ Telemedicine กับ อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

 1. แจ้งโรคและอาการเบื้องต้น

 2. ชำระค่าใช้จ่ายเพื่อปรึกษา

 3. รักษาหรือปรึกษาผ่านทางวิดีโอคอล

 4. คุณหมอวินิจฉัยและสั่งยา

 5. ชำระเงินค่าบริการและค่ายา

 6. จัดส่งยาตามที่หมอสั่ง

 7. ติดตามอาการ

ตรวจหาภูมิโควิด ที่คลินิกเวชกรรม

บริการตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด

การตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด คือ การตรวจเลือดเพื่อหาระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ SARS-CoV2 ซึ่งเมื่อร่างกายได้รับเชื้อหรือวัคซีนโควิด ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นเพื่อต่อต้านเชื้อ โดยระดับของภูมิต้านทานที่มากพอ จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของโรคโควิดลงได้


แม้การตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด จะไม่ได้บอกว่าเรามีโอกาสติดเชื้อ COVID-19 ได้มากน้อยแค่ไหน แต่การทราบถึงระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่ว่าก่อนหรือหลังการฉีดวัคซีนโควิด ย่อมส่งผลดีต่อการดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง โดยที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์คอยให้การดูแลและตรวจรักษา

พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานคุณจึงมั่นใจได้ในผลการตรวจ บริการสะดวก รวดเร็ว ในราคาที่ไม่แพง สามารถเลือกแพ็คเกจได้ตามต้องการ รวมถึงมีหลายสาขาให้คุณเลือกใช้บริการจากคลินิกใกล้บ้าน เพียงค้นหาเราจากคลินิกใกล้ฉันใน Google แล้วเลือกสาขาที่จะใช้บริการเท่านั้น


แพทย์รักษาโรคทั่วไป

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

สุดท้ายอินทัชเมดิแคร์ คลินิกเวชกรรมให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ครอบคลุมทั้งโรคผู้ใหญ่, โรคเด็ก, โรคสตรี อาทิ โรคระบบทางเดินหายใจ, โรคภูมิแพ้, โรคในระบบทางเดินอาหาร,

 

ความผิดปกติระหว่างการตั้งครรภ์, โรคหอบหืด, บริการล้างแผล และอื่นๆ โดยมีสาขาให้คุณเลือกใช้บริการกันถึง 5 สาขา เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

 


พยาบาลบริการเยี่ยมบ้าน

เยี่ยมบ้าน

เยี่ยมบ้าน คือ การติดตามผลการรักษาผู้ป่วยที่บ้านเพื่อให้ทราบถึงอาการและผลการรักษา, ความสม่ำเสมอในการใช้ยาว่าครบตามที่แพทย์แนะนำหรือไม่ รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการรักษา เช่น การกินอาหาร การออกกำลังกาย อารมณ์ หรือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ

ซึ่งผู้ป่วยยังสามารถขอคำแนะนำจากแพทย์ได้ด้วย อันจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการรักษาดียิ่งขึ้นสำหรับท่านที่สนใจสามารถใช้บริการได้จากสาขาใกล้บ้านเพียงค้นหาจากคลินิกใกล้ฉันใน Google


ดูภาพเพิ่มเติม : บริการเยี่ยมบ้านของอินทัชเมดิแคร์

ดูผลตรวจสุขภาพออนไลน์

ระบบ MED REFER

นอกจากการตรวจรักษาโรคทั่วไป การออกใบรับรองแพทย์ การตรวจสุขภาพ และบริการอื่นๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว สำหรับลูกค้าองค์กรทางอินทัชเมดิแคร์ คลินิกเวชกรรมของเรายังมีบริการ MED REFER ที่ทางองค์กรสามารถส่งพนักงานเข้ามารับการตรวจสุขภาพและตรวจสอบผลได้ทันที

  ดูผลการตรวจบนระบบ MED REFER

โดยไม่ต้องรอให้พนักงานนำไปยื่น สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานเข้ามาตรวจสุขภาพจริงกับทางคลินิก ทางด้านพนักงานเองก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับผลตรวจสุขภาพอีกครั้ง เนื่องจากสามารถดาวน์โหลดผลตรวจสุขภาพในระบบ MED REFER ได้เลย เป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายที่เรามีไว้รองรับในราคาเป็นกันเอง


และทั้งหมดนี้ก็คือบริการทางการแพทย์จากเราตามแนวคิด  คลินิกเวชกรรมใกล้ฉัน ใกล้บ้าน ใกล้คุณ ด้วยคุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา

 

โดยเราจะยังคงมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้เป็นสถานพยาบาลมาตรฐานสูงที่จะอยู่คู่กับคุณตลอดไป สำหรับท่านที่สนใจบริการต่างๆ ของเราสามารถสอบถามข้อมูลได้จากช่องทางการติดต่อบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยค่ะ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้