ฝากครรภ์และตรวจหลังคลอด

ฝากครรภ์(Antenatal Care) 
คือ การดูแลสุขภาพครรภ์ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ไปจนถึงก่อนคลอด โดยสตรีที่เริ่มตั้งครรภ์ควรพบแพทย์เพื่อฝากครรภ์ทันทีและเข้ารับการตรวจครรภ์ตามที่แพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด โดยทั่วไปแล้วแพทย์จะตรวจสุขภาพของผู้ตั้งครรภ์และทารก ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพครรภ์อย่างถูกต้องและตอบข้อสงสัยของผู้ป่วย

ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ดีอย่างไร
 • สามารถยืนยันอายุครรภ์ที่แน่นอน
 • แพทย์จะตรวจหาความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ เช่น โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 • สามารถรักษาความผิดปกติได้เร็ว เช่น ท้องลม ท้องนอกมดลูก
 • แพทย์สามารถควบคุมสารอาหาร และวิตามินที่เหมาะสมกับอายุครรภ์ได้
 • หญิงตั้งครรภ์จะได้รับความรู้ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอาการผิดปกติต่างๆ
 • หากไม่ได้ฝากครรภ์มีโอกาสที่ลูกน้อยในครรภ์จะมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าแม่ที่ฝากครรภ์ถึง 3 เท่า

ฝากครรภ์ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมดีอย่างไร

 • พบสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • ดูแลคุณแม่ทุกขั้นตอนการรับบริการ
 • พร้อมให้บริการโดยทีมแพทย์ พยาบาลและสหวิชาชีพด้านต่างๆ
 • ติดตามการฝากครรภ์และการนัดหมาย
 • บริการดูแลพิเศษ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • บริการหลังคลอด ครบจบในที่เดียว

----------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก 
    
  @qns9056c 
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

 

* ราคานี้เฉพาะผู้ที่ติดต่อผ่าน facebook หรือ line เท่านั้น