คลินิกสูตินรีเวช คลินิกฝากครรภ์โดยแพทย์เฉพาะทางสูติ

คลินิกสูตินรีเวช คลินิกฝากครรภ์โดยแพทย์เฉพาะทางสูติ

คลินิกฝากครรภ์ คลินิกสูตินรีเวช เป็นสิ่งแรกที่คุณแม่ตั้งครรภ์นึกถึง เพราะเมื่อรู้ตัวว่าตั้งครรภ์แล้วก็ต้องไปฝากครรภ์โดยเร็วที่สุดเพื่อสุขภาพของคุณแม่เองรวมถึงลูกน้อยในครรภ์ด้วย 

อินทัชเมดิแคร์มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการฝากครรภ์มาฝากคุณแม่คุณพ่อด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลือกคลินิกฝากครรภ์ ทำไมต้องไปฝากครรภ์ และต้องตรวจอะไรบ้างในแต่ละครั้ง รวมทั้งราคาค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ 

 

ทำไมต้องไปฝากครรภ์ที่คลินิกสูตินรีเวช

การนัดหมายฝากครรภ์จะช่วยให้แพทย์ พยาบาลผดุงครรภ์ และคนอื่นๆ ในทีมคลินิกสูตินรีเวช สามารถช่วยดูแลทั้งคุณและลูกน้อยของคุณให้มีสุขภาพแข็งแรง ถึงแม้ว่าคุณแม่และลูกน้อยจะสบายดี ไม่มีอาการผิดปกติอะไร


แต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมากเลยคือ
ต้องไปตามนัดหมายฝากครรภ์ 
เพื่อพบแพทย์และป้องกันความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

คุณแม่จะได้รับคำแนะนำ ความช่วยเหลือเรื่องการดำเนินกิจวัตรประจำวันในคณะที่ตั้งครรภ์ รวมทั้งได้รับการดูแลด้านสุขภาพจิต ทั้งภาวะความกังวล ภาวะซึมเศร้า ก็สามารถพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ได้ทุกเรื่อง

แพทย์ที่คลินิกฝากครรภ์จะแนะนำให้คุณแม่ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์

แพทย์ที่คลินิกฝากครรภ์จะแนะนำให้คุณแม่ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ เนื่องจากจะเกิดผลดีต่อสุขภาพของแม่และเด็ก ดังนี้

 • สามารถยืนยันอายุครรภ์ที่แน่นอนได้

 • แพทย์จะสามารถตรวจหาความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ เช่น โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้

 • สามารถรักษาความผิดปกติได้เร็ว เช่น ท้องลม ท้องนอกมดลูก

 • แพทย์สามารถควบคุมสารอาหารและวิตามินที่เหมาะสมกับอายุครรภ์ได้

 • คุณแม่ที่ตั้งครรภ์จะได้รับความรู้ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอาการผิดปกติต่างๆ

 • หากไม่ได้ฝากครรภ์มีโอกาสที่ลูกน้อยในครรภ์จะมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าแม่ที่ฝากถึง 3 เท่า


ฝากครรภ์คุณภาพที่อินทัชเมดิแคร์

ฝากครรภ์แต่ละครั้งต้องตรวจอะไรบ้าง

สิ่งแรกแพทย์หรือหมอสูติทำให้คือเรื่องทำตารางนัดการฝากครรภ์ให้คุณแม่ เพื่อบันทึกการเข้ารับการตรวจเป็นระยะตลอดช่วงเวลาที่ฝากครรภ์ ถัดมาจะซักประวัติส่วนตัวของคุณแม่โดยรวม

เช่น รอบเดือน การใช้ยา รวมถึงประวัติการเจ็บป่วย มีการตรวจร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ปากและฟัน เต้านมและหัวนม มีการตรวจเลือดเพื่อนำไปวินิจฉัยหมู่โลหิตระบบอาร์เอช ฮีโมโกลบิน และจะเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อนำไปตรวจหาการติดเชื้ออื่น ๆ

ฝากครรภ์แต่ละครั้งต้องตรวจอะไรบ้าง

ถัดมาจะเน้นการตรวจเกี่ยวกับทารก แพทย์จะอัลตร้าซาวด์ทารกเพื่อวิเคราะห์ภาพรวมของร่างกายทารก มีการคลำประเมินจากขนาดหน้าท้องที่ขยายขึ้นในแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์ ฟังการเต้นของหัวใจทารก

มีการประเมินการเคลื่อนไหวทารกในครรภ์เพราะจะมีช่วงที่ทารกมักถีบและดิ้นและสุดท้ายแพทย์จะทำการตรวจท่าทางของทารกในครรภ์


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ : ฝากครรภ์แต่ละครั้งต้องตรวจอะไรบ้าง

ฝากครรภ์ ฝากท้อง ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิก

 

คำแนะนำจากแพทย์เมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรก

เมื่อคุณแม่ไปฝากครรภ์ที่คลินิกฝากครรภ์ หมอจะทำการซักประวัติของคุณแม่เยอะพอสมควรเลยค่ะ เพราะข้อมูลส่วนนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับแพทย์ในการดูแลคุณแม่ต่อไป จนถึงช่วงที่คลอดเลยค่ะ 

ได้แก่ ประวัติการเป็นประจำเดือน โรคประจำตัว และยาที่ทานประจำ หยุดทานไปเมื่อไรก่อนการตั้งครรภ์ ก่อนหน้านี้คุมกำเนิดแบบไหน ประวัติการตั้งครรภ์และแท้งบุตร ประวัติการผ่าตัด ประวัติครอบครัว ประวัติวัคซีน ประวัติยาและสารเสพติด

น้ำหนัก ส่วนสูง และน้ำหนักก่อนตั้งครรภ์ เพื่อคิด BMI เพื่อพิจารณาตรวจน้ำตาลในเลือดต่อไปรวมไปถึงประวัติเลือดออกทางช่องคลอดก่อนหน้านี้ หรือมีก้อนผิดปกติในอุ้งเชิงกราน

- แพทย์หญิงสุพิชชา บึงจันทร์ แพทย์ประจำคลินิก -


ราคาฝากครรภ์เหมาจ่ายที่คลินิกสูตินรีเวช

ฝากครรภ์ที่คลินิกสูตินรีเวช 

 • ฝากครรภ์ครั้งแรก ราคา 2,190 บาท (เจาะเลือด, รับยา และฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก) 

 • ฝากครรภ์ครั้งถัดไป 1,190 บาท  (รับยาต่อเนื่อง)

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะผู้ที่ติดต่อผ่าน facebook หรือ line เท่านั้น และอายุครรภ์ที่เริ่มฝากไม่เกิน 12 สัปดาห์ ฝากต่อเนื่องกับอินทัชเมดิแคร์เฉพาะครรภ์ปกติ ไม่ใช่ครรภ์เสี่ยง

ราคาฝากครรภ์เหมาจ่ายที่คลินิกสูตินรีเวช 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมรายการดังต่อไปนี้

 1. การตรวจอัลตร้าซาวด์นอกเหนือจากในโปรแกรม

 2. ภาวะการแพ้ท้องรุนแรงจนต้องพักรักษาตัวไว้ในโรงพยาบาล

 3. ภาวะแท้งบุตรหรือการฉีดยากันแท้ง ตกเลือด

 4. ภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก

 5. ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ของการตั้งครรภ์ เช่น เจ็บครรภ์ก่อนกำหนดที่ต้องใช่ยายับยั้งการคลอด อุบัติเหตุ เป็นไข้

 6. การบริการรวมทั้งยาและเวชภัณฑ์ที่นอกเหนือจากโปรแกรมฝากครรภ์

 7. การตัดคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์

 8. ตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์

ฝากครรภ์ ฝากท้อง ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิก


ฝากครรภ์ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมดีอย่างไร

การฝากครรภ์จะช่วยให้คุณแม่ได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ส่งผลดีทั้งกับคุณแม่และลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งช่วงหลังคลอด ซึ่งที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมเรามีทีมแพทย์และพยาบาลที่จะคอยดูแลคุณนับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามารับบริการ

เราเป็นคลินิกฝากครรภ์ ที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพซึ่งได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนานจากลูกค้ามากมาย

ด้วยคุณภาพการบริการและมาตรฐานที่ผ่านการบ่มเพาะมาอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง และนี่คือเหตุผลที่เราคือผู้นำด้านบริการสุขภาพ 

พยาบาลและสหวิชาชีพ
 • เรามีทีมสูตินรีแพทย์ผู้มีประสบการณ์ พยาบาลและสหวิชาชีพด้านต่างๆ พร้อมดูแลคุณทุกขั้นตอน

 • เรามีระบบติดตามการฝากครรภ์และการนัดหมายเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกช่วงเวลาสำคัญที่ต้องดูแลตัวเองตามระยะต่างๆ ของการตั้งครรภ์

 • เรามีบริการดูแลพิเศษ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม พร้อมพนักงานที่ยินดีบริการด้วยหัวใจ

 • เรามีบริการหลังคลอด ครบจบในที่เดียว เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะสามารถดูแลลูกน้อยต่อไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสม


บริการที่อินทัชเมดิแคร์แนะนำสำหรับคุณแม่


วิธีการเลือกคลินิกสูตินรีเวช

คุณควรวางแผนว่าจะเลือกทีมดูแลฝากครรภ์อย่างไร แบบไหนที่เหมาะกับบริบทชีวิตของคุณ เพราะอย่าลืมว่าคุณจะต้องอยู่กับทีมนี้เป็นระยะเวลายาวนานหลายปี

เพราะคุณจะไปพบแพทย์หรือพยาบาลผดุงครรภ์ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอดและดูแลต่อเนื่องกันไปยาวๆหลังคลอดอีก การเลือกทีมที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆ โดยมีข้อสังเกต คือ

ห้องตรวจคลินิกสูตินรีเวช
 • เลือกทีมแพทย์พยาบาล ที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีความพร้อมทั้งเรื่องของเครื่องมือ เทคโนโลยี ความรู้ การเอาใจใส่ทุกเรื่องสุขภาพ สร้างความมั่นใจและความไว้ใจให้คุณได้

 • มีความพร้อมที่จะให้บริการ การดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์นั้นไม่ใช่เพียงสูตินารีแพทย์เท่านั้น แต่ต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่นๆด้วย เพราะคุณแม่จะมีความเสี่ยงหลายๆอย่าง เช่น ภาวะเบาหวาน ความดัน สุขภาพทางใจ เป็นต้น

 • มีระบบติดตามการฝากครรภ์และการนัดหมาย เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกช่วงเวลาสำคัญที่ต้องดูแลตัวเองตามระยะต่างๆ ของการตั้งครรภ์

แพทย์และเจ้าหน้าคลินิกฝากครรภ์
 • ทีมสนับสนุนที่ดี มีพยาบาลและสหวิชาชีพด้านต่างๆ พร้อม

 • มั่นใจในความปลอดภัย และให้ความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งสำคัญมากๆเช่นกัน คุณแม่ควรมีเวลาพักผ่อน ไม่เหนื่อยกับการเดินทาง การบริการที่รวดเร็วจึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณา

 • เลือกสถานบริการที่ราคาควรจับต้องได้ ไม่แพงและถูกจนเกินไป มีความสมเหตุสมผล เพราะค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลลูกน้อยหลังคลอดยังมีอีกมากมายหลายรายการ เพราะฉะนั้นการเลือกสถานบริการที่ช่วยประหยัดงบประมาณคุณได้บ้างจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ฝากครรภ์ ฝากท้อง ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิก

ฝากครรภ์กับคลินิก ดีกว่าโรงพยาบาลยังไง

แน่นอนว่าเมื่อมาฝากครรภ์ที่คลินิกแล้ว เมื่อคลอดคุณแม่ต้องไปคลอดที่โรงพยาบาล แต่การดูแลในระหว่างฝากครรภ์ที่คลินิกนั้นดีกว่าโรงพยาบาลหลายข้อด้วยกันดังนี้

ฝากครรภ์กับคลินิก ดีกว่าโรงพยาบาลยังไง

1. เรื่องเวลา ที่คลินิสูตินรีเวช สะดวก รวดเร็ว มากกว่าโรงพยาบาลในเรื่องของการรอตรวจ เพราะไม่ต้องรอคิวนาน คนไข้น้อยกว่า ซักประวัติแล้วเข้าพบคุณหมอได้เลย ต่างกับโรงพยาบาลที่อาจต้องใช้เวลาเป็นวัน

2. ฝากครรภ์กับคุณหมอใจดี ซึ่งเป็นข้อดีกับการตรวจดูแลครรภ์ที่ต่อเนื่อง อธิบายละเอียด หากมีข้อสงสัยก็ปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้ได้เต็มที่ เพราะหมอมีเวลาให้กับคุณแม่ทุกคน

3. ที่คลินิกคุณหมอจะดูแลละเอียดทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นยาบำรุงครรภ์ วิตามิน รวมทั้งอาหารเสริมบำรุงน้ำนม

4. เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ครบ คลินิกฝากครรภ์ใช้เครื่องมือเหมือนโรงพยาบาล ได้มาตรฐานและปลอดภัย ไม่ต้องกังวลใจเลยค่ะ

ฝากครรภ์กับคลินิก ดีกว่าโรงพยาบาลยังไง

5. ตรวจหลังคลอด ดูแลคุณแม่ รวมทั้งลูกน้อยในเรื่องการฉีดวัคซีน เรียกได้ว่าดูแลตั้งแต่ก่อนคลอดจนถึงหลังคลอด ทั้งคุณแม่และลูกน้อยด้วย

6. ค่าบริการที่แตกต่างกัน แต่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการบริการที่ได้รับ เพราะคลินิกเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ ใส่ใจคุณแม่ในทุกรายละเอียดค่ะ

7. มีบริการโทรติดตามและเยี่ยมบ้าน คลินิกจะโทรติดตามอาการคุณแม่และแนะนำการปฏิบัติตัวในช่วงนั้นๆเพื่อสุขภาพที่ดีของแม่และความปลอดภัยของทารก

8. ปรึกษาผ่านไลน์ได้ตลอด เนื่องจากคลินิกมีแพทย์ประจำตลอดเวลา หากเกิดปัญหาหรือมีอาการผิดปกติ คุณแม่สามารถปรึกษาผ่านออนไลน์ได้แบบง่ายๆ ได้ สะดวกมากค่ะ

ฝากครรภ์ ฝากท้อง ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิก

สำหรับท่านที่สนใจสามารถใช้บริการได้จากอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมทุกสาขาใกล้บ้านเพียงค้นหาจาก คลินิกฝากครรภ์ ใกล้ฉัน หรือ คลินิกสูตินรีเวช ใกล้ฉัน ใน Google เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายกับแพทย์ได้เลยค่ะ


บทความที่น่าสนใจ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

   Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก 

สนใจทักแชท

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

เรียบเรียงโดย แพทย์หญิงสุพิชชา บึงจันทร์
  แก้ไขล่าสุด : 03/05/2024

website hit counter
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้