ถุงยางหลุดคาในช่องคลอด ทำอย่างไร? อันตรายไหม?

ถุงยางหลุดคาในช่องคลอด ทำอย่างไร?

ถุงยางหลุดในช่องคลอดเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์โดยสาเหตุที่ทำให้ถุงยางหลุดคาช่องคลอดนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากหลายกรณีไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่ถุงยางอนามัยผิดวิธี ใช้ถุงยางอนามัยผิดขนาด หรือการใช้สารหล่อลื่นในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์จนทำให้ถุงยางหลุดในช่องคลอด ถุงยางฉีกขาดภายในช่องคลอด

  หากในระหว่างหรือหลังจากมีเพศสัมพันธ์ตรวจพบว่าถุงยางที่ใช้มีรอยฉีกขาดหรือถุงยางอนามัยที่ใช้ไม่ได้ออกมาพร้อมกับอวัยวะเพศชายให้สันนิษฐานได้เลยว่าถุงยางหลุดในช่องคลอด  

บริการเอาถุงยางหลุดคาในช่องคลอดออกโดยแพทย์

ควรรีบเข้าพบแพทย์ที่คลินิกนรีเวชใกล้บ้านในทันที ถุงยางหลุดในช่องคลอด ต้องทำอย่างไร? ถุงยางหลุดในช่องคลอดมีโอกาสท้องไหม บทความนี้มีคำตอบ


ถุงยางหลุดในช่องคลอดเกิดขึ้นได้อย่างไร

ถึงแม้ว่าปัญหาถุงยางหลุดในช่องคลอด ถุงยางฉีก ถุงยางแตก จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยแต่ก็อาจมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนี้ได้เช่นเดียวกัน โดยปัญหาถุงยางหลุดคาช่องคลอดอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุเหล่านี้

ถุงยางหลุดในช่องคลอดเกิดขึ้นได้อย่างไร

การเลือกขนาดถุงยางอนามัยที่ไม่เหมาะสม

ทั้งในกรณีที่เลือกไซซ์ของถุงยางอนามัยใหญ่มากจนทำให้ถุงยางไม่พอดีกับอวัยวะเพศชายหรือถุงยางหลวม และในกรณีที่เลือกใช้ถุงยางขนาดเล็กเกินไปจนทำให้เกิดการรัดแน่นที่บริเวณอวัยวะเพศ เมื่อเกิดแรงเสียดสีในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์อาจทำให้ถุงยางหลุดคาในช่องคลอด ถุงยางแตก ถุงยางฉีกหรือขาด


ใส่ถุงยางในขณะที่อวัยวะเพศชายยังแข็งตัวไม่เต็มที่

วิธีการใส่ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องคือควรใส่ในขณะที่อวัยวะเพศแข็งตัวเต็มที่แล้วเท่านั้น หากใส่ถุงยางอนามัยในช่วงที่อวัยวะเพศยังอ่อนตัวอยู่อาจทำให้ใส่ถุงยางได้ไม่สุดและทำให้ถุงยางหลุดในช่องคลอดระหว่างหรือหลังการมีเพศสัมพันธ์ได้


การใช้สารหล่อลื่นร่วมกับการใส่ถุงยางอนามัย

การใช้สารหล่อลื่นในปริมาณมากเกินไปหรือการใช้สารหล่อลื่นก่อนการสวมถุงยางอาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ถุงยางหลุดในช่องคลอดได้ จึงควรใช้สารหล่อลื่นในปริมาณที่เหมาะสมและใช้หลังจากใส่ถุงยางอนามัยเรียบร้อยแล้ว นอกไปจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารหล่อลื่นชนิดน้ำมันร่วมกับถุงยางอนามัยที่ผลิตมาจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex Condom) เพื่อป้องกันปัญหาถุงยางแตก ถุงยางฉีกขาดในระหว่างมีเพศสัมพันธ์


ถุงยางหลุดในช่องคลอดเกิดขึ้นได้อย่างไร

อวัยวะเพศหดตัวลงในระหว่างหรือหลังมีเพศสัมพันธ์

ขณะร่วมเพศอวัยวะเพศชายมีการหดตัวอย่างกะทันหัน จนทำให้ถุงยางหลวมและหลุดคาในช่องคลอด


ถุงยางอนามัยที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน

ถุงยางเสื่อมสภาพ ทำให้ถุงยางไม่รัดแน่น ถุงยางฉีกขาดหรือถุงยางแตกในระหว่างมีเพศสัมพันธ์


  รับบริการเอาถุงยางออกจากช่องคลอด

ถุงยางหลุดคาช่องคลอดอันตรายไหม

ถุงยางหลุดคาช่องคลอดอันตรายไหม

เนื่องจากถุงยางเป็นสิ่งแปลกปลอมสำหรับร่างกาย หากถุงยางหลุดคาช่องคลอดนาน อาจส่งผลทำให้เกิดอาการอักเสบและติดเชื้อภายในช่องคลอดหรือบริเวณปากมดลูกได้ หากตรวจพบว่ามีถุงยางหลุดในช่องคลอดหรือมีถุงยางบางส่วนที่ฉีก ขาด

ควรรีบเข้าพบแพทย์ที่คลินิกใกล้บ้าน คลินิกนรีเวชในทันที เพื่อให้แพทย์ตรวจภายในและนำถุงยางออกจากช่องคลอด

โดยแพทย์อาจพิจารณาให้รับยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อ , ตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , จ่ายยาคุมฉุกเฉิน หรือ ให้ยาเป๊บ (PEP) ตามความเหมาะสมในแต่ละเคส


ถุงยางหลุดในช่องคลอดจะท้องไหม

หลังจากมีเพศสัมพันธ์และพบว่าถุงยางหลุดคาช่องคลอด ก็นับว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ ทั้งนี้หลังจากเข้าพบแพทย์ที่คลินิกใกล้บ้าน เพื่อนำถุงยางจากช่องคลอด

บริการเอาถุงยางหลุดคาในช่องคลอดออกโดยแพทย์

แพทย์อาจพิจารณาให้ใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน (ชนิดเม็ดเดียวหรือ 2 เม็ด) พร้อมแนะนำฉีดยาคุม ตามดุลยพินิจของแพทย์ ทั้งนี้จะต้องกินยาคุมฉุกเฉินภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์จึงจะสามารถช่วยคุมกำเนิดได้ 


วิธีเอาถุงยางที่หลุดในช่องคลอดออก

วิธีเอาถุงยางที่หลุดในช่องคลอดออก

วิธีเอาถุงยางที่หลุดในช่องคลอดออกในกรณีที่ถุงยางหลุดคาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ลึกมากสามารถใช้นิ้วมือที่สะอาดเขี่ยและหยิบเอาถุงยางออกจากช่องคลอดได้ด้วยตนเอง

  หากถุงยางหลุดคาช่องคลอดในตำแหน่งที่ลึกมากจนไม่สามารถใช้นิ้วเขี่ยออกได้ควรเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคลินิกนรีเวชใกล้บ้าน คลินิกใกล้ฉัน เพื่อเข้ารับการรักษาตรวจภายใน และไม่ควรใช้คีม แหนบหรืออุปกรณ์ใดๆ มาคีบถุงยางออกจากช่องคลอดด้วยตนเอง  

เพราะอาจทำให้เกิดรอยแผล รอยถลอกบริเวณปากช่องคลอดและผนังช่องคลอดจนทำให้เกิดการอักเสบและติดเชื้อตามมาได้ในภายหลัง ซึ่งถ้าหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมก็อาจทำให้เกิดความผิดปกติที่บริเวณช่องคลอดและมดลูกได้


บริการเอาถุงยางหลุดคาในช่องคลอดออกโดยแพทย์

มีโอกาสจะติดโรคทางเพศสัมพันธ์ หากถุงยางหลุดในช่องคลอด

ถุงยางหลุดในช่องคลอด นับเป็นเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ เช่น โรคเอดส์ (HIV) ซิฟิลิส โรคเริม โรคหนองใน โรคไวรัสตับอักเสบบี ฯลฯ

หากสงสัยว่าคู่นอนอาจมีเชื้อของโรคหรือไม่เคยทราบผลเลือดของคู่นอนมาก่อน ควรเข้าพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงและตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในบางรายแพทย์อาจพิจารณาจ่ายยาต้านฉุกเฉิน ยาเป๊บ (PEP) ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อ


บริการเอาถุงยางหลุดในช่องคลอดออกโดยแพทย์

บริการเอาถุงยางหลุดคาในช่องคลอดออกโดยแพทย์

สำหรับกรณีที่ถุงยางหลุดในช่องคลอดและไม่สามารถใช้นิ้วมือเขี่ยออกด้วยตัวเอง ควรเข้าพบแพทย์ที่คลินิกสูตินรีเวชใกล้ฉัน ที่มีความสะดวกรวดเร็วมากกว่า เพื่อให้แพทย์ใช้เครื่องมือถ่างขยายช่องคลอดและใช้คีมทางการแพทย์คีบถุงยางหรือเศษชิ้นส่วนของถุงยางออกมาจากช่องคลอดจนหมด เราให้บริการตรวจภายในพร้อมเอาถุงยางที่อยู่ในช่องคลอดออกให้


  หากพบว่ามีถุงยางหลุดคาในช่องคลอด ไม่ต้องตกใจไปให้รวบรวมสติและใช้นิ้วดึงถุงยางออกจากช่องคลอดโดยเร็วที่สุด หรือหากไม่สามารถเอาถุงยางออกด้วยตนเอง ควรรีบเข้าพบแพทย์คลินิกสูตินรีเวชใกล้ฉัน เพื่อให้แพทย์นำถุงยางออกจากช่องคลอด ตรวจภายในและจ่ายยาที่ต้องใช้ร่วมกับการรักษาอย่างเหมาะสม  

ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมใกล้ฉัน เราพร้อมให้บริการนำถุงยางออกจากช่องคลอดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสูตินรีเวชผู้หญิงและให้บริการตรวจเลือดที่ได้มาตรฐาน แม่นยำและรวดเร็ว พร้อมตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และจ่ายยาคุมฉุกเฉิน ยาต้านฉุกเฉิน (PEP) ช่วยลดโอกาสทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหลังการมีเพศสัมพันธ์ ถุงยางหลุดในช่องคลอด

หากสนใจสามารถค้นหา คลินิกใกล้ฉัน ใน google ได้เลย เรายินดีให้บริการทุกท่าน และสามารถทักแชทสอบถามแพทย์ที่ขึ้นเวรว่าเป็นแพทย์ผู้หญิงได้ด้วยค่ะ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

สนใจทักแชท

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม


เรียบเรียงโดย อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม
  แก้ไขล่าสุด : 24/11/2023

hit counter
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้