คลินิกใกล้ฉัน ตรวจรักษาโรคทั่วไป

 

คลินิกใกล้ฉัน ตรวจรักษาโรคทั่วไป 

 

คลินิกใกล้ฉัน คือ คลินิกใกล้บ้าน ใกล้ที่พัก ที่สามารถเดินทางไปรักษาได้ด้วยความสะดวก และรวดเร็วใช้เวลาเดินทาง 15 นาที ไม่เกิน 45 นาที โดยคลินิกใกล้ฉันนั้นจะต้องให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ(one stop service) มีแพทย์และพยาบาลประจำตลอดที่เปิดทำการ ซึ่งเป็นคลินิกรักษาโรคทั่วไป, ออกใบรับรองแพทย์ , ฉีดยาคุม , ฝากครรภ์ , ตรวจหลังคลอด , ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน, ล้างแผล , ฉีดวัคซีน , ตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

รายละเอียดเกี่ยวกับคลินิกใกล้ฉัน ตรวจรักษาโรคทั่วไป

 1. บริการของคลินิกที่มีให้บริการ

 2. สิทธิการรักษาที่คลินิกส่วนใหญ่จะรับบริการ

 3. ช่วงเวลาที่นิยมเปิดทำการ

 4. ทำเลตั้งที่นิยมเปิดให้บริการ

 5. เปรียบเทียบการบริการของสิทธิการรักษาแต่ละชนิด

 6. การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ตรวจรักษาโรคทั่วไปในระดับปฐมภูมิ คือการตรวจรักษาโรคที่เป็นพื้นฐานโดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (General Practice) ได้แก่ ไข้หวัด ท้องเสีย ปวดหัว ตัวร้อน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคผิวหนัง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ฝากครรภ์ ตรวจหลังคลอด เป็นต้น

ออกใบรับรองแพทย์

2. ออกใบรับรองแพทย์

คลินิกส่วนใหญ่จะให้บริการออกใบรับรองแพทย์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่ ออกใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครงาน , เรียนต่อ, ทำใบขับขี่ , ต่อใบขับขี่ , เบิกประกัน , เดินทางต่างประเทศ , เข้าสอบ , ต่อ work permit เป็นต้น

 

ผู้ประกอบการคลินิกและแพทย์จะต้องมีจรรยาบรรณในการออกใบรับรองแพทย์โดยระบุ รายละเอียดอย่างถูกต้อง ไม่บิดเบือน ตรงตามข้อเท็จจริงที่ได้วินิจฉัยและตรวจรักษา

ล้างแผล ทำแผล เย็บแผล

3. ล้างแผล ทำแผล เย็บแผล

การล้างแผลเป็นบริการที่มีบริการทุกคลินิก เนื่องจากเป็นหัตถการที่ง่ายที่สุด และสามารถดำเนินการโดยพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยมีแพทย์เป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือควบคุมดูแล

 

หากผู้ป่วยมีอุบัติเหตุ การเย็บแผลเป็นบริการที่มีเฉพาะบางคลินิก มีแพทย์ผู้ทำหัตถการโดยส่วนใหญ่แพทย์คลินิกจะรับเย็บแผลขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง และไม่บาดเข้าเส้นเลือด ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์แต่ละคนด้วย

ฉีดยาคุม

4. ฉีดยาคุม

การฉีดยาคุมมี 2 แบบ คือแบบ 1 เดือน และ 3 เดือน ซึ่งคลินิกใกล้บ้าน จะมีให้บริการ แต่แพทย์จะต้องเป็นผู้วินิจฉัยในครั้งแรกว่าสามารถฉีดทันทีหรือต้องรอประจำเดือนมาก่อน

 

หลังจากฉีดครั้งแรกกับคลินิกแล้ว สามารถมาฉีดต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องพบแพทย์อีก ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายได้

ตรวจโควิดด้วยวิธี atk

5. ตรวจโควิดด้วยวิธี atk

คลินิกบางแห่งรับตรวจโควิดด้วยวิธี atk พร้อมออกใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันผลการตรวจโควิด สำหรับยื่นสมัครงาน , รับปริญญา , เดินทางต่างประเทศ , ขึ้นเครื่องบิน เป็นต้น

 

คลินิกส่วนใหญ่ไม่รับตรวจโควิดเนื่องจากจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และ มีต้นทุนในการดำเนินงานสูง ดังนั้นผู้ใช้บริการควรปรึกษาผ่านไลน์ OA หรือ ส่งข้อความสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

รักษาสุขภาพที่คลินิก

รู้หรือไม่ว่า… แม้ว่าคุณจะเข้ารับรักษาอาการเจ็บป่วยที่คลินิก ก็สามารถใช้สิทธิการรักษามีหลายรูปแบบ ทั้งสิทธิการรักษาที่รัฐจัดหาให้ หรือ สิทธิการรักษาที่เราซื้อประกันไว้ในรูปแบบต่างๆ

 

ดังนั้นผู้ป่วยควรตรวจสอบสิทธิการรักษากับคลินิกใกล้ฉัน หรือ คลินิกใกล้บ้านคุณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวท่านเองนั่นเอง

สิทธิประกันสังคม

1. สิทธิประกันสังคม

สิทธิประกันสังคม หมายถึง สิทธิที่เกิดจากกองทุนประกันสังคม ให้หลักประกันแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม เช่น พนักงานบริษัท หรือ พนักงานของรัฐ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทน หรือ ชดเชย จากการเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ หรือตาย

 

สิทธิประกันสังคมจะใช้บริการที่คลินิกก็ต่อเมื่อ คลินิกได้ลงทะเบียนเป็นเครือข่ายกับโรงพยาบาลที่รับบริการผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม โดยคลินิกจะต้องลงทะเบียนใหม่หรือเซ็นต์สัญญากับโรงพยาบาลทุกปี ดังนั้นก่อนเข้ารับบริการควรตรวจสอบคลินิกก่อนเข้ารับบริการเสมอ สามารถตรวจสอบได้ที่ รายชื่อโรงพยาบาลประกันสังคม ปี 2565 (รายจังหวัด)

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

2. สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือที่รู้จักกันในชื่อสิทธิบัตรทอง คือสิทธิที่รัฐจัดหาให้ตามพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจะครอบคลุมคนไทยทุกคนที่ไม่มีสิทธิราชการและสิทธิประกันสังคม

 

หากประชาชนไม่มีสิทธิการรักษาของสิทธิราชการและสิทธิประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีหน้าที่ลงทะเบียนสิทธิบัตรทองให้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถมีสิทธิการรักษาได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคน

 

" ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองจะใช้บริการที่คลินิก เมื่อคลินิกได้เข้าร่วมโครงการคลินิกชุมชนอบอุ่น หรือคลินิกปฐมภูมิกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านั้น "

 

คลินิกใกล้ฉันหรือคลินิกใกล้บ้านส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และผู้ป่วยควรตรวจสอบสิทธิการรักษาก่อนเข้ารับบริการว่าเป็นสิทธิบัตรทองหรือไม่ หากไม่ใช่สิทธิบัตรทองจะต้องชำระค่าบริการเอง

 

  สามารถตรวจสอบสิทธิบัตรทองได้ที่นี่ คลิกเลย


สิทธิบัตรทอง ครอบคลุมบริการดังนี้

สิทธิบัตรทอง ครอบคลุมบริการที่จำเป็น

1. การตรวจวินิจฉัยโรค

2. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

3. การฝากครรภ์

4. การบำบัดและการบริการทางการแพทย์

5. ยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์การทางการแพทย์

6. การทำคลอด

7. การกินอยู่ในหน่วยบริการ

8. การบริบาลทารกแรกเกิด

9. บริการรถพยาบาล หรือบริการพาหนะรับส่งผู้ป่วย

10. บริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ

11. การพื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

รักษาโดยใช้สิทธิบัตรทอง

12. บริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ

13. บริการสาธารณสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตที่บอร์ดสปสช.กำหนด

14. บำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติด ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดที่มีกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

15. บริการสาธารสุขที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุการประสบภัยจากรถที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

16. รักษาภาวะมีบุตรยาและการผสมเทียม ยกเว้นการดำเนินการที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทน

17. การรักษาโรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเกินกว่า 180 วัน

สิทธิบัตรทอง สิ่งที่ไม่ครอบคลุม เบิกไม่ได้

บริการที่สิทธิบัตรทองไม่ครอบคลุมมีดังนี้

 1. การบริการทางการแพทย์เพื่อความสวยและความงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

 2. การตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เกินความจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

 3. การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าหรือทดลอง

 4. การปลูกถ่ายอวัยวะ ที่ไม่ปรากฏตามบัญชีแนบท้าย

 5. การบริการทางการแพทย์อื่น ตามที่บอร์ดสปสช.กำหนด

อ้างอิงจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สิทธิประกันสุขภาพ

3. สิทธิประกันสุขภาพ

การรักษาพยาบาลในรูปแบบปัจจุบัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่นิยมใช้สิทธิประกันสุขภาพ โดยผู้ป่วยจะต้องซื้อประกันสุขภาพไว้ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการรักษาอย่างน้อย 30 วัน หรือ 60 วัน (แล้วแต่กรณี)

 

การทำประกันสุขภาพนั้นมีประโยชน์คือการลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทำให้เราสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายเมื่อรักษาพยาบาลได้ บริษัทประกันสุขภาพก็มีให้เลือกหลายบริษัท อีกทั้งยังมีโปรแกรมให้เลือกเพื่อเหมาะสมกับลูกค้าทุกท่าน

การเลือกบริษัทประกันสุขภาพควรจะเลือกให้ครอบคลุมเพื่อใช้ได้ทั้งโรงพยาบาลและคลินิก โดยบริษัทประกันจะมีรายชื่อสถานพยาบาลที่เป็นคู่สัญญา เพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องสำรองจ่าย สถานพยาบาลสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลตรงกับบริษัทประกันได้ ทำให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการมากขึ้น

ตัวอย่างบริษัทประกันสุขภาพที่สามารถใช้บริการที่คลินิก ได้แก่

อุบัติเหตุ ลื่นล้ม

4. สิทธิประกันอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุ คือ เหตุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันหรือเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด โดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้า ส่งผลกระทบให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย บาดเจ็บ จนถึงเสียชีวิต

 

การมาใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุที่คลินิก มีส่วนน้อยที่สามารถมาใช้บริการได้ เพราะอุบัติเหตุจะมีการบาดเจ็บ บาดแผลขนาดใหญ่ ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล แต่มีอุบัติเหตุบางอย่างที่สามารถใช้บริการที่คลินิกได้แก่

อุบัติเหตุ
 • มีดบาด หรือโดนของมีคมบาด

 • หกล้ม หรือ ตกท่อ

 • สุนัขหรือแมวกัด ข่วน

 • มอเตอร์ไซค์ล้ม

 • รถเชี่ยว มีบาดแผลเล็กน้อย

 • ลื่นล้ม


ดังนั้นลูกค้าควรตรวจสอบเบื้องต้นว่าคลินิกสามารถให้บริการและรับประกันอุบัติเหตุที่ลูกค้าถือก่อนเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและสบายใจ

สำหรับการประกันอุบัติเหตุมีได้หลายรูปแบบได้แก่

ประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

1. การประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ


ประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน

2. การประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน

ประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง

3. การประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

4. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ชำระเงินสดที่คลินิก

5. สิทธิชำระเงินเอง

สิทธิในการรักษาด้วยวิธีนี้ถือว่าเป็นสิทธิที่ไม่ยุ่งยากที่สุด เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการเซ็นเอกสารต่างๆ เพื่อขอใช้สิทธิให้ยุ่งยาก และส่วนใหญ่ท่านจะได้รับบริการที่ดีเลิศมากกว่าสิทธิอื่นๆ

 

เพราะสถานพยาบาลส่วนใหญ่มีการแข่งขันสูง และมีความต้องการลูกค้ากลุ่มนี้มาใช้บริการมากที่สุด

 

  คลินิกเวชกรรม ใกล้บ้าน ราคาสบายกระเป๋า


 

 

ช่วงเวลาที่คลินิกนิยมเปิดทำการ

คลินิกส่วนใหญ่เป็นคลินิกที่แพทย์ทางโรงพยาบาลของรัฐ หรือ แพทย์ประจำจากโรงพยาบาลเอกชนมาเปิดให้บริการ ดังนั้นเวลาที่นิยมให้บริการคือหลังเวลาราชการ หรือ วันหยุดต่างๆ

1.  ช่วงเย็น 17.00 - 20.00 น.

คลินิกที่เปิดให้บริการช่วงเย็นหลังเลิกงาน เป็นคลินิกที่แพทย์สามารถเดินทางจากที่ทำงานประจำมาคลินิกได้ระยะเวลาอันสั้นไม่เกิน 30 นาที โดยเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่น แพทย์สูตินรีเวช จักษุแพทย์ แพทย์หูคอจมูก เป็นต้น

 

2. เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 12.00 น.

คลินิกที่เปิดให้บริการเสาร์และอาทิตย์ ส่วนใหญ่เป็นคลินิกที่ให้บริการสิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิประกันสังคม

 

3. วันหยุดนักขัตฤกษ์

คลินิกบางแห่งก็ให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อให้บริการสำหรับผู้ต้องทำงานวันเวลาปกติ ไม่สะดวกในการรับบริการในวันทำงาน การรักษาส่วนใหญ่เป็นจะเป็นเคสทางเลือกหรือเคสที่ไม่รีบด่วนที่ต้องรักษาทันที


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก 

  @qns9056c

   อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

เรียบเรียงโดย อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

  แก้ไขล่าสุด : 17/06/2022 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้