ตรวจรักษาโรคทั่วไป
ออกใบรับรองแพทย์
ล้างแผล ทำแผล เย็บแผล
ฉีดยาคุม
ตรวจโควิดด้วยวิธี atk


รักษาสุขภาพที่คลินิก
สิทธิประกันสังคม
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
สิทธิบัตรทอง ครอบคลุมบริการที่จำเป็น
รักษาโดยใช้สิทธิบัตรทอง
สิทธิบัตรทอง สิ่งที่ไม่ครอบคลุม เบิกไม่ได้
สิทธิประกันสุขภาพ
อุบัติเหตุ ลื่นล้ม
อุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน
ประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ชำระเงินสดที่คลินิก

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy