အဆုတ်တီဘီရောဂါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ? ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုကုသရသလဲ?

วัณโรคคืออะไร
อาการวัณโรค
วัณโรคมีกี่ระยะ
ตรวจวัณโรคจากเสมหะด้วยกล้องจุลทรรศน์
ตรวจวัณโรคโดยการเอกซเรย์ปอด
การเพาะเชื้อวัณโรค
Anti TB Rapid test
ตรวจวัณโรคโดยวิธีการตรวจแบบ T-spot

การเตรียมตัวก่อนตรวจวัณโรค
อาการแทรกซ้อนและอันตรายของวัณโรค

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy