ตรวจไขมันในเลือด Lipid Profile

เปรียบเทียบค่าไขมันในเลือดที่ปกต ิและผิดปกติ ค่าไขมันในเลือดสูงเท่าไหร่อันตราย
วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด อาการที่ควรตรวจไขมันในเลือด
ผู้มีอาการปวดหัวเป็นประจำ ควรมารับการตรวจไขมันในเลือด
ผู้มีไขมันในเลือดสูงบางรายอาจมีอาการใจสั่น เจ็บหน้าอก

ควรงดอาหารก่อนตรวจไขมันในเลือดประมาณ 9-12 ชั่วโมง


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy