အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်း သလင်ချန် (Taling Chan) ဌာနခွဲ

หน้าคลินิกอินทัชเมดิแคร์สาขาตลิ่งชัน
ภายในคลินิกสาขาตลิ่งชัน

အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်း ဒင်ဒယ် (Din Deang) ဌာနခွဲ

หน้าคลินิกอินทัชเมดิแคร์สาขาดินแดง
พยาบาลประจำสาขาดินแดง

အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်း ခေါင်ဆန် (Klong San) ဌာနခွဲ

หน้าคลินิกอินทัชเมดิแคร์สาขาคลองสาน
พยาบาลประจำคลอนอกสาขาคลองสาน
Intouchmedicare_Clinic_၏_ဝန်ဆောင်မှုဌာနခွဲများအားလုံး_နှိပ်ပါ

အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်း ချလန်ဂုန် (Charoenkrung) ဌာနခွဲ

หน้าคลินิกอินทัชเมดิแคร์สาขาเจริญกรุง
เจ้าหน้าที่ประจำสาขาเจริญกรุง

အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်းအူတွမ်စု (Udomsuk) ဌာနခွဲ

หน้าคลินิกอินทัชเมดิแคร์สาขาอุดมสุข
ภายในคลินิกสาขาอุดมสุข

အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်း လမ်းအင်ထရာ ကောမော ၂ (Ramintra km2) ဌာနခွဲ

หน้าคลินิกอินทัชเมดิแคร์สาขารามอินทรา กม.2
ภายในคลินิกสาขารามอินทรา กม.2

အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်း လတ်ဖလောင်း-ဟွေ့ခွာ (Latphrao-HuaiKhwang) ဌာနခွဲ

หน้าคลินิกอินทัชเมดิแคร์สาขาลาดพร้าว-ห้วยขวาง
ภายในคลินิกสาขาลาดพร้าว-ห้วยขวาง

အင်ထပ်မယ်ဒီခဲဆေးခန်း အွန်နွတ်-စီနက်ခလင်း (Onnut-Srinakarin) ဌာနခွဲ

หน้าคลินิกอินทัชเมดิแคร์สาขาอ่อนนุช-ศรีนครินทร์
หน้าคลินิกสาขาอ่อนนุช-ศรีนครินทร์
Intouchmedicare_Clinic_၏_ဝန်ဆောင်မှုဌာနခွဲများအားလုံး_နှိပ်ပါ
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy