သားအိမ်တွင်းထည့်သန္ဓေတားပစ္စည်းထည့်ခြင်း(သားအိမ်ထဲထည့်ပစ္စည်း)

ชนิดห่วงอนามัยคุมกำเนิด

ผู้ที่ควรใส่ห่วงอนามัย
ข้อดีของการใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิด
ข้อเสียของการใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิด


ความเสี่ยงจากการใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิด
งดมีเพศสัมพันธ์
พบแพทย์เพื่อตรวจประเมินเพิ่มเติม
พบแพทย์ตามนัด
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy