ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှု


သင့်ကို "အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိခြင်း”ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်များ

အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်း

သည်ဌာနခွဲအားလုံးရှိအထူးကုဆရာ၀န်များကူညီရန်အဆင်သင့်ရှိသည်၊၊

သူနာပြုများနှင့် အခြားသောအထူးကုဆရာ၀န်များလုံခြုံပြီးအဆင်ပြေမှုရှိခြင်းနှင့်‌စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

မီးမဖွားမှီစောင့်ရှောက်မှုနှင့်မွေးပြီးနောက်ကုသစောင့်ရှောက်ခြင်း
သွေးတိုးရောဂါနှင့်ဆီးချိုရောဂါကုသရန်အတွက်ဆရာဝန်
အလုပ်မတိုင်မီကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း
ဆရာ၀န်ဆေးလက်မှတ်
အမျိုးသမီးများအတွက်မီးယပ်‌ရောဂါစစ်ဆေးခြင်း
ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း