บริการของเรา
ให้คุณ “พร้อมและมั่นใจ” ทุกเรื่องสุขภาพ
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมพร้อมให้บริการโดยทีมแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา
พยาบาลและสหวิชาชีพด้านต่างๆ ปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว
ฝากครรภ์และตรวจหลังคลอด
แพทย์ประจำตัว
โรคเบาหวานและความดัน
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
image
ฉีดวัคซีน

แนะนำแพคเกจใหม่

สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
แพทย์ประจำตัวโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ชุดตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
ชุดมาตรฐาน
ชุดตรวจสูตินรีเวช 

ข่าวสารและกิจกรรม

ออกหน่วยตรวจสุขภาพ
คอนโดเชปเตอร์วัน
ออกหน่วยตรวจสุขภาพ
คอนโดรีเวอร์เพลส เจริญนคร 37
คัดกรองความเสี่ยงโรค Metabolicและให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ณ บ้านพักคนชราบางเขน
Powered by MakeWebEasy.com