ตรวจคัดกรองเบาหวาน

การตรวจคัดกรองเบาหวานด้วยการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
ตรวจคัดกรองเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์

เบาหวานที่ส่งต่อทางพันธุกรรม
การตรวจคัดกรองเบาหวานในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงจากภาวะอ้วนหรือลงพุง
ผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy