မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးသည်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကူးစက်မှုရောဂါမှကာကွယ်ပေးပါတယ်


บาดทะยักคืออะไร
เชื้อบาดทะยักเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผล

อาการของโรคบาดทะยัก

ฉีดวัคซีนบาดทะยัก

 

 

บาดแผลไม่ลึก
บาดแผลขนาดใหญ่
วัคซีนบาดทะยักสำหรับเด็ก
วัคซีนบาดทะยัก คนท้อง
เคยได้รับวัคซีนบาดทะยักแล้ว
เคยได้รับวัคซีนบาดทะยัก 2 ครั้ง
ได้รับวัคซีนบาดทะยักครบแล้ว

อาการปวดบวมหลังฉีดวัคซีนบาดทะยัก
รับประทานยาแก้ปวด
มีไข้ต่ำให้เช็ดตัวลดไข้

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy