နေရာရွေ့လျားပုံစံဖြင့်နှစ်စဉ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုဆောင်ရွက်ခြင်း (Mobile Check Up)

หัวข้อน่าสนใจเกี่ยวกับตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ
ตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษา

พักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานเคลื่อนที่
สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายเพื่อสะดวกต่อการเจาะผลเลือด

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy