မိမိနှင့်နီးသောအိမ်နှင့်နီးသောအင်ထပ်မီဒယ်ခဲကျန်းမာရေးဆေး၀ါးကုသမှုဆေးခန်း


ป้ายชื่อ ป้ายใบอนุญาติคลินิกเวชกรรม
ป้ายชื่อ ป้ายใบอนุญาตคลินิกทันตกรรม
ป้ายชื่อ ป้ายใบอนุญาตคลินิกกายภาพบำบัด
คลินิกเวชกรรม รักษาโรคทั่วไป
ระบบบริการสุขภาพ
คลินิกเวชกรรม (ปฐมภูมิ)


guidelines-for-choosing-clinic-service
ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำคลินิก

การบริการของทีมแพทย์และพยาบาล
บริการตรวจหลังรักษา

คัดกรองความเสี่ยงโรค Metabolic และให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ

Intouch Medicare Clinic ၏ 2022 နှစ်တွင် လှုပ်ရှားမှုများ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရန် ဆေးခန်းများတွင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရာရှိများ ရှိပါသည်။ နှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များ

ฝากครรภ์และตรวจหลังคลอด
รักษาเบาหวาน ความดัน ใกล้บ้าน
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
คลินิกเวชกรรมบริการออกใบรับรองแพทย์
บริการตรวจนรีเวช ตรวจภายใน
บริการคุมกำเนิด ปรึกษาการตั้งครรภ์
จี้หูด ฉีดคีลอยด์ ตัดติ่งเนื้อ
บริการวัคซีนเด็ก วัคซีนผู้ใหญ่
ตรวจภายใน ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

หมอออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์

ตรวจหาภูมิโควิด ที่คลินิกเวชกรรม

แพทย์รักษาโรคทั่วไป
พยาบาลบริการเยี่ยมบ้าน
ดูผลตรวจสุขภาพออนไลน์

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy