Do not close. Please wait...

ဆက်သွယ်ရန်

ကျေးဇူးပြုပြီး သင့်ရဲ့ရလဒ်ကို
Contact Us

 

 

 

  • ချလန်ဂုန် (Charoenkrung) ဌာနခွဲ
    985, 987 ချလန်ဂုန် (Charoenkrung) လမ်း မဟားဖူထာလမ် (Mahaprutharam) ခရိုင်၊ ဘန်လပ် (Bangrak) ခရိုင်၊ ဘန်ကောက် 10500

         02-234-4063 , 081-628-2161 
              081-695-5891 ဆက်သွယ်ရန် (မြန်မာစကားပြန်ရှိပါသည်။)

 

  • အူတွမ်စု (Udomsuk) ဌာနခွဲ
    နေရပ်လိပ်စာ -243 အူတွမ်စုလမ်း ဘန်းနားခရိုင် ဘန်ကောက်မြို့ 10260

        02-115-1757 , 081-582-1133
            081-695-3232 ဆက်သွယ်ရန် (မြန်မာစကားပြန်ရှိပါသည်။) 


  • လာမ်အင်းထား ကောမော ၂ ဌာနခွဲ 

မူ 4 9/150-151 လတ်ပါခေါင်လမ်းမကြီး အနုစာဝလီ နယ် -ဘန်ခေန် ဘန်ကောက်မြို့ 10220

       
         02-125-0825081-583-6622

             096-316-3466 ဆက်သွယ်ရန် (မြန်မာစကားပြန်ရှိပါသည်။)

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy