၄ မျိုးစပ်တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ဆေး (Influenza vaccine)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

อาการของไข้หวัดใหญ่

ภาวะแทรกซ้อนของไข้หวัดใหญ่

วิธีรักษาโรคไข้หวัดใหญ่
นอนพักผ่อนเมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่
วิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ทำไมต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยจากการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายจากการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ข้อห้ามในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy