ตรวจการตั้งครรภ์หรือตรวจท้อง มีกี่แบบ รู้ผลเร็วสุดกี่วัน?


ตรวจการตั้งครรภ์

คุณแม่มือใหม่หรือสาวๆที่ลุ้นว่าจะท้องหรือไม่ท้อง ตรวจการตั้งครรภ์คือทางออกที่ดีที่สุด เพราะการสังเกตอาการเบื้องต้นนั้นอาจไม่เพียงพอที่จะยืนยันได้

ดังนั้นจึงควรมาตรวจครรภ์ที่คลินิกหรือสถานพยาบาลกับคุณหมอดีกว่า นอกจากจะได้ตรวจกับผู้เชี่ยวชาญแล้ว เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจก็สำคัญเช่นกัน แต่หากสาวๆอยากลองตรวจการตั้งครรภ์ด้วยตนเองก่อน อินทัชเมดิแคร์ก็มีวิธีมาแนะนำเช่นกันค่ะ

เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตรวจการตั้งครรภ์

 

 


ตรวจครรภ์หรือตรวจการตั้งครรภ์ คืออะไร

ตรวจครรภ์ หรือ ตรวจการตั้งครรภ์ คือ การตรวจยืนยันว่ามีการตั้งครรภ์จริง สามารถทำได้หลายวิธี โดยในแต่ละวิธีมีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้


ตรวจการตั้งครรภ์ได้เมื่อไหร่

ตรวจการตั้งครรภ์ได้เมื่อไหร่

ตรวจการตั้งครรภ์ด้วยตนเอง ในผู้ที่มีประจำเดือนสม่ำเสมอ สามารถตรวจครรภ์ด้วยที่ตรวจปัสสาวะตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนไม่มา หรือในกรณีที่ต้องการทราบผลก่อนหน้านั้นการตรวจด้วยวิธีการตรวจเลือดสามารถตรวจเจอได้ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 12 หลังการปฏิสนธิของตัวอ่อน (สัปดาห์ที่ 3 นับจากวันแรกของประจำเดือนรอบสุดท้าย) 

*วันแรกของประจำเดือนรอบสุดท้าย = Last Menstrual Period (LMP)

สนใตรับบริการ ตรวจการตั้งครรภ์


ตรวจการตั้งครรภ์มีกี่แบบ กี่วิธี

ตรวจการตั้งครรภ์ ด้วยวิธีการเจาะเลือด

อ้างอิงตาราง hCG levels จาก : https://americanpregnancy.org/getting-pregnant/hcg-levels

 ตรวจการตั้งครรภ์ ด้วยวิธีการเจาะเลือด

 • เป็นการตรวจโดยการวัดระดับค่าฮอร์โมน hCG ในเลือด ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากรกหรือถุงการตั้งครรภ์ในร่างกายผู้หญิงโดยเฉพาะ

 • หากระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 mIU/mL = ตรวจไม่พบการตั้งครรภ์

 • ระดับ 6-24 mIU/mL = ยังไม่สามารถยืนยันการตั้งครรภ์ได้ชัดเจน ผู้ป่วยควรมาตรวจเลือดซ้ำอีกครั้งใน 48 ชั่วโมง หากค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่าสามารถยืนยันได้ว่ามีการตั้งครรภ์จริง

 • ระดับ 25 mIU/mL ขึ้นไป = ยืนยันการการตั้งครรภ์

 • สามารถเริ่มตรวจได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 นับจากวันแรกของประจำเดือนรอบสุดท้าย (ประมาณวันที่ 7 ถึง 12 หลังการปฏิสนธิของตัวอ่อน)

 

ตรวจการตั้งครรภ์ ด้วยตนเอง

ตรวจการตั้งครรภ์ ด้วยตนเอง

 • เป็นการตรวจครรภ์แบบวัดระดับค่าฮอร์โมน hCG ในปัสสาวะ

 • สามารถตรวจวัดได้ตั้งแต่ค่า hCG = 20-50 mIU/mL เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับค่าความไว (sensitivity) ของอุปกรณ์ตรวจวัดแต่ละยี่ห้อ

 • แนะนำให้เริ่มตรวจตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนไม่มา ในผู้ที่ประจำเดือนมาสม่ำเสมอทุกเดือน 

 • หรือในกรณีที่ประจำเดือนไม่มา ร่วมกับมีอาการผิดปกติดังต่อไปนี้

 • คัดตึงเต้านม

 • มีอาการคลื่นไส้อาเจียนมากกว่าปกติ

 • ร่างกายอ่อนเพลียง่าย

 • อยากอาหาร หรือเบื่ออาหารมากกว่าปกติ

 • ปัสสาวะถี่มากขึ้น

 

ตรวจการตั้งครรภ์ ด้วยอัลตร้าซาวด์

ตัวอย่างของภาพอัลตร้าซาวด์ อายุครรภ์ 7 สัปดาห์

ตรวจการตั้งครรภ์ ด้วยอัลตร้าซาวด์

 • เป็นการตรวจหาถุงการตั้งครรภ์ด้วยการใช้อัลตร้าซาวด์ (คลื่นเสียงความถี่สูง)

 • สามารถทำได้ 2 แบบ คือ การอัลตร้าซาวด์ผ่านหน้าท้องและผ่านช่องคลอด โดยการอัลตร้าซาวด์ผ่านช่องคลอดจะสามารถมองเห็นถุงการตั้งครรภ์ และโครงสร้างภายในได้ชัดกว่าการอัลตร้าซาวด์ผ่านหน้าท้องในผู้ที่อายุครรภ์น้อย

 • จะเริ่มมองเห็นถุงการตั้งครรภ์ได้ตั้งแต่อายุครรภ์ประมาณ 5 ถึง 6 สัปดาห์ (นับจากวันแรกของประจำเดือนรอบสุดท้าย)

 • จะเริ่มมองเห็นการทำงานของหัวใจของทารกในครรภ์ได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 7 ถึง 8 สัปดาห์ (นับจากวันแรกของประจำเดือนรอบสุดท้าย)

 

ตรวจการตั้งครรภ์ แบบโบราณ

ตรวจการตั้งครรภ์ แบบโบราณ

 • ตรวจการตั้งครรภ์ในสมัยโบราณ หญิงสาวที่ประจำเดือนขาด มีอาการคัดตึงเต้านม อาเจียน จะทำการทดสอบโดยปัสสาวะรดเมล็ดข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์เป็นเวลาหลายวัน

 • หากข้าวบาร์เลย์งอกก่อน แสดงว่าเด็กในครรภ์เป็นผู้ชาย หากข้าวสาลีงอกก่อน แสดงว่าเด็กในครรภ์เป็นผู้หญิง หากเมล็ดข้าวทั้งสองชนิดไม่งอก แสดงว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ 

 • นักวิชาการระบุว่าระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen) ในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ที่สูงมากอาจส่งเสริมการเจริญเติบโตของเมล็ดข้าว

อ้างอิง : บทความอียิปต์โบราณใช้ปัสสาวะรดเมล็ดข้าว การทดสอบตั้งครรภ์เก่าแก่ที่สุดในโลก,ศิลปวัฒนธรรม


รู้ผลตรวจครรภ์เร็วที่สุดกี่วัน

รู้ผลตรวจครรภ์เร็วที่สุดกี่วัน

 • ตรวจครรภ์ด้วยที่ตรวจปัสสาวะ และการอัลตร้าซาวด์สามารถทราบผลได้ทันที

 • ตรวจครรภ์ด้วยวิธีการเจาะเลือด สามารถทราบผลได้ภายใน 1 วัน หลังตรวจ

 • ตรวจครรภ์ด้วยวิธีการเจาะเลือด สามารถทำได้ตั้งแต่ 7 ถึง 12 วันหลังมีการปฏิสนธิของตัวอ่อน หรือ 3 สัปดาห์หลังวันแรกของประจำเดือนรอบสุดท้าย

 • ตรวจครรภ์ด้วยที่ตรวจปัสสาวะ สามารถทำได้ตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนขาดไปในรอบนั้น

 • ตรวจครรภ์ด้วยการอัลตร้าซาวด์ สามารถทำได้ตั้งแต่ 1 ถึง 2 สัปดาห์หลังประจำเดือนขาด (อายุครรภ์ 5 ถึง 6 สัปดาห์เป็นต้นไป)


ตรวจการตั้งครรภ์ ที่อินทัชเมดิแคร์

ข้อแนะนำสำหรับการใช้ที่ตรวจการตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง

การตรวจการตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง จะเป็นการตรวจหาฮอร์โมน hCG ในปัสสาวะ ซึ่งมีความแม่นยำค่อนข้างสูง (99%) เพราะฮอร์โมนตัวนี้จะผลิตจากถุงการตั้งครรภ์ในร่างกายผู้หญิงเท่านั้น

อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจโดยทั่วไปจะมีความแตกต่างกันในแง่ของรูปแบบการใช้งาน (แบบจุ่ม, แบบหยด และแบบปัสสาวะผ่าน โดยแบบปัสสาวะผ่านจะใช้งานง่ายที่สุด และได้รับความนิยมสูงสุด) และความไว (Sensitivity) ยิ่งค่าความไวต่ำเท่าไร (20 ดีกว่า 50) แปลว่าอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจชิ้นนั้น สามารถตรวจครรภ์เจอได้ ตั้งแต่อายุครรภ์น้อยๆ

ตรวจการตั้งครรภ์เวลาไหน ให้แม่นยำ

ตรวจการตั้งครรภ์เวลาไหน ให้แม่นยำ

ตรวจการตั้งครรภ์ในตอนเช้า ปัสสาวะจะมีค่าความเข้มข้นของฮอร์โมน hCG ที่สูงที่สุด ทำให้การตรวจมีค่าแม่นยำกว่าเล็กน้อย

ข้อควรรู้ก่อนใช้ที่ตรวจการตั้งครรภ์

ข้อควรรู้ก่อนใช้ที่ตรวจการตั้งครรภ์

 • อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจโดยทั่วไปจะมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน ควรศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน เพราะการใช้งานผิดวิธี อาจทำให้การแปลผลคาดเคลื่อนได้

 • หากตรวจพบว่าตั้งครรภ์ ควรเข้ารับการตรวจยืนยันกับแพทย์ต่อไป เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินเพิ่มเติม

การอ่านผลตรวจครรภ์จากชุดทดสอบการตั้งครรภ์

การอ่านผลตรวจครรภ์จากชุดทดสอบการตั้งครรภ์

โดยทั่วไปการอ่านผลจากชุดทดสอบนั้นไม่ซับซ้อน หากขึ้น 2 ขีด สามารถแปลผลได้ว่าตรวจพบการตั้งครรภ์ หากขึ้น 1 ขีด สามารถแปลผลได้ว่าตรวจไม่พบการตั้งครรภ์


จะเห็นได้ว่ามีวิธีตรวจการตั้งครรภ์หลายรูปแบบ หลายวิธีเป็นทางเลือกให้กับคุณผู้หญิง แต่ในท้ายที่สุดแล้ววิธีการตรวจยืนยันโดยการเจาะเลือดที่สถานพยาบาลหรือการตรวจที่ห้องปฏิบัติการเป็นการยืนยันที่แม่นยำที่สุด และหากพบว่าตั้งครรภ์คุณผู้หญิงสามารถเข้าสู่กระบวนการฝากครรภ์ต่อได้เลย 

ที่อินทัชเมดิแคร์ให้บริการตรวจการตั้งครรภ์ โดยสามารถโทรมาจองคิวเข้ารับบริการ หรือ walk in มาที่คลินิกใกล้บ้านคุณได้เลย เราเปิดให้บริการหลายสาขาในกรุงเทพมหานคร สนใจสอบถามได้เลยค่ะ 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

เรียบเรียงโดย นายแพทย์จิตรทิวัส อำนวยผล
  แก้ไขล่าสุด : 12/05/2023

web page hit counter

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้