แพทย์ประจำตัวรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

        โรคเบาหวาน  โรคความดัน เป็นโรคที่ถือว่ามีผู้ป่วยจำนวนมาก จัดอยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งการรักษาโรคเบาหวาน หรือความดันนั้น จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องและมีการตรวจเช็กอาการอย่างสม่ำเสมอว่ามีโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ด้วยหรือไม่ โดยที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมเราให้บริการตรวจรักษาโรคเบาหวานและโรคความดัน มีแพทย์ประจำตัวที่จะคอยติดตามอาการและระบบเยี่ยมบ้านเพื่อให้คุณอุ่นใจมากยิ่งขึ้น

 

โรคเรื้อรัง (Chronic disease) คืออะไร?

        โรคเรื้อรัง คือ โรคที่เมื่อเป็นแล้วจะมีอาการหรือต้องรักษาติดต่อกันนาน เป็นแรมเดือนแรมปีหรือตลอดชีวิต มักได้แก่โรคไม่ติดเชื้อ (Non-infectious disease) เป็นส่วนใหญ่ เช่น โรคเบาหวาน,  โรคความดันโลหิตสูง, อัมพาต, โรคหัวใจ, โรคหืด, หลอดลมอักเสบเรื้อรัง, ถุงลมพอง, ตับแข็ง, มะเร็ง, โรคภูมิแพ้, ปวดข้อเรื้อรัง

        โรคเรื้อรังบางชนิดถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้องก็อาจหายขาดได้ เช่น วัณโรค คอพอกเป็นพิษ แต่ต้องกินยาและติดตามผลการรักษาตามที่แพทย์แนะนำ บางชนิด ถ้าได้รับการรักษาอย่างสม่ำเสมอ ก็อาจควบคุมโรคไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และอยู่ได้นานชั่วอายุขัยเช่นคนปกติธรรมดา เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง แต่ถ้าขาดการควบคุมก็มักจะเกิดโรคแทรกซ้อน และในที่สุดอาจจะเสียชีวิตได้

 

โรคเบาหวาน คืออะไร?

        โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของระดับน้ำตาลในเลือด เนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน ทำให้การดูดซึมน้ำตาลไปใช้ทำได้ไม่เต็มที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง  ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมาหากปล่อยไว้โดยไม่ทำการรักษาอย่างถูกต้อง สำหรับอาการของโรคเบาหวานนั้นได้แก่ หิวบ่อย กินเยอะแต่น้ำหนักลด, ปัสสาวะบ่อย, มีอาการตามัว, หิวน้ำมากกว่าปกติ, ชาตามปลายมือปลายเท้า, หากเป็นแผลแล้วจะหายยาก หรือมีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ อย่างไรก็ตามเราสามารถรักษาโรคเบาหวานหรือควบคุมอาการไม่ให้รุนแรงได้หากตรวจพบเร็วและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

 

โรคความดันโลหิตสูง คืออะไร?

        โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) คือ โรคที่แรงดันเลือดสูง (ความดันช่วงบนสูงกว่า 130 มิลลิเมตรปรอท หรือ ความดันช่วงล่างมีค่ามากกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท) สาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งจากการที่หลอดเลือดแดงตีบ, ภาวะโรคไตหรือความผิดปกติของต่อมหมวกไต, โรคเบาหวาน, โรคอ้วน, การหยุดหายใจเวลาหลับ, การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์มากจนเกินไป รวมถึงเกิดจากพันธุกรรมด้วย ในส่วนของอาการนั้นประกอบด้วยการปวดศีรษะตุบๆ คล้ายไม่เกรนหรือเวียนหัวในตอนเช้า, อ่อนเพลียผิดปกติ, ชาตามมือและเท้า หรือมีเลือดกำเดาไหล หากพบว่ามีอาการเหล่านี้บ่อยๆ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและตรวจรักษาจะช่วยลดความรุนแรงของโรคหรือรักษาให้ดีขึ้นได้

 

เยี่ยมบ้าน คืออะไร?

        เยี่ยมบ้าน คือ การติดตามผลการรักษาผู้ป่าวที่บ้านเพื่อให้ทราบถึงอาการและผลการรักษา, ความสม่ำเสมอในการใช้ยาว่าครบตามที่แพทย์แนะนำหรือไม่ รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการรักษา เช่น การกินอาหาร การออกกำลังกาย อารมณ์ หรือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ซึ่งผู้ป่วยยังสามารถขอคำแนะนำจากแพทย์ได้ด้วย อันจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการรักษาดียิ่งขึ้น

 

        อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมให้บริการเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามอาการโรคเบาหวาน, โรคความดัน, โรคเรื้อรัง, รวมถึงติดตามผู้ป่วยฝากครรภ์ ,ผู้ป่วยหลังคลอด, การฝังยาคุม เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้สำหรับการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมือนมีคนในครอบครัวคอยดูแล ทั้งสะดวกสบายสบาย คุ้มค่าและปลอดภัยกว่าการซื้อยากินเอง ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีบริการส่งยาถึงบ้านไม่ต้องเดินทางมารับยาเอง

 
        สำหรับท่านที่สนใจสามารถใช้บริการได้จากอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมทุกสาขาใกล้บ้านเพียงค้นหาจาก คลินิกใกล้ฉัน ใน Google เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายกับแพทย์เพื่อประเมินอาการและวางแผนการรักษาอย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและส่งผลให้อาการดีขึ้นในระยะยาว

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก  

เพิ่มเพื่อน   

  @qns9056c 

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

 

โรคเบาหวานและความดัน