ตรวจหาสารเสพติด ทำไมต้องตรวจ? มีวิธีการตรวจแบบไหนบ้าง

ตรวจสารเสพติดใช้เลือดและปัสสาวะ

การจ้างงาน การศึกษาต่อ รวมถึงการใช้ยาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์เพราะคาดหวังผลอื่นๆ อย่างการลดน้ำหนัก การบรรเทาอาการของโรค หรือเหตุผลอีกหลายประการที่ทำให้คุณต้องทำการตรวจสารเสพติด บทความนี้ชวนคุณมาทำความเข้าใจว่าเราจะทดสอบสารเสพติดได้ที่ไหน มีวิธีการและต้องเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะ

 

ทำไมต้องตรวจหาสารเสพติด

การทดสอบสารเสพติดมีความสำคัญในด้านต่างๆ ได้แก่ 

 • ตรวจหายาผิดกฎหมายต่างๆ

 • ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และยาสูบ

 • ตรวจหาการใช้ยาที่สามารถหาซื้อได้จากร้านขายยาหรือตามใบสั่งจ่ายยาจากแพทย์ 

ซึ่งสามารถระบุความถี่และระดับความรุนแรงของการใช้สารเสพติดได้ เพื่อตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการตรวจได้ใช้ยาหรือยาที่เป็นปัญหาหรือเปล่าและยังช่วยป้องกันการติดสารเสพติด รวมทั้งวางแผนรักษาการติดสารเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ


ตรวจสารเสพติด

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดประการหนึ่งว่าทำไมคุณจะต้องตรวจการใช้สารเสพติดคือ ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงาน บริษัทอยากได้คนที่สามารถทำงานได้ และมีประสิทธิภาพในการทำงาน เข้าสู่ระบบ การทดสอบหาสารเสพติดในร่างกายของผู้สมัครงานจึงสำคัญ 


อีกเหตุผลหนึ่ง คือ การเกิดอุบัติเหตุ
หากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าข่ายใช้ยา
จนทำให้เกิดความประมาท
ก็จะต้องถูกทดสอบการใช้สารเสพติด
เพื่อเป็นประโยชน์ในรูปคดี 

"เอาเป็นว่าการตรวจหาสารเสติดไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย"


ตรวจสารเสพติด ตรวจอะไรบ้าง

การวิเคราะห์ผลทางวิทยาศาสตร์ที่ทำเพื่อตรวจหาการมีอยู่ของสารเฉพาะในร่างกาย เมื่อยาเข้าสู่ร่างกาย ระบบทางเดินอาหารจะดูดซึมสารเหล่านั้นและกระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ตับ และอวัยวะอื่นๆ ตามกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย (เมตาบอลิซึม) ทำให้สารที่เสพเข้าไปกลายเป็น เมแทบอไลท์ (Metabolite) หลังจากผ่านไประยะหนึ่ง สารเแทบอไลต์ของยาจะถูกขับออกจากร่างกาย โดยส่วนใหญ่ผ่านทางปัสสาวะ

"กระบวนการเผาผลาญเกิดขึ้นที่ความเร็วต่างกัน ตามแต่ละบุคคล และประเภทของยา ด้วยเหตุนี้ การตรวจพบสารเสพติดจึงมีข้อจำกัดแตกต่างกันไป"
 


การตรวจสารเสพติด ไม่นิยมหาสารเพียงชนิดเดียว แต่จะใช้สิ่งส่งตรวจเพียงตัวอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็น ปัสสาวะ เลือด เส้นขน หรือเหงื่อ เพื่อหาสารเสพติดหลายตัว ขึ้นอยู่กับเหตุผลของการตรวจ

สารเสพติดประเภทที่นิยมตรวจ คือ แอมเฟตามีน (Amphetamine) เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) และสารจำพวก opiates (โอปิเอด/โอปิออยด์)

สนใจตรวจสารเสพติดทักแชท

ราคาตรวจสารเสพติด

ตรวจหาสารเสพติด 3 ชนิด
ตรวจสารเสพติด 3 ชนิด

ตรวจปัสสาวะ ราคา 1,450 บาท

การตรวจหาระดับ Opiates ในตัวอย่างปัสสาวะ/Opiate Screening by FPIA automate 

 1. Morphine / มอร์ฟิน 

 2. Heroin / เฮโรอีน 

 3. Codeine / โคเดอีน 

รอผล 5 - 7 วัน 

หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว


ตรวจหาสารเสพติด 7 ชนิด 
ตรวจสารเสพติด 7 ชนิด

ตรวจปัสสาวะหรือเลือด ราคา 5,990 บาท

การตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน เคตามีน และเมตาบอไลท์ต่างๆ/Amphetamine panel : Quantitative (GC/MS)

 1.  Amphetamine / แอมเฟตามีน 

 2. Methamphetamine / เมทแอมเฟตามีน 

 3. MDMA / เอ็มดีเอ็มเอ (เอ็คซ์ตาซี,ยาอี) 

 4. MDA / เอ็มดีเอ (ยาเลิฟ) 

 5. Ephedrine / อีเฟดรีน 

 6. Phentermine / เฟนเทอร์มีน 

 7. Pseudoephedrine / ซูโดอีเฟดรีน 

รอผล 10 - 15 วัน 

หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว


วิธีการตรวจสารเสพติด

ในการตรวจหาสารเสพติด มีหลายวิธีการตรวจ โดยเฉพาะผู้ที่กำลังสมัครงาน ต้องการใบรับรองแพทย์ก่อนเข้าทำงาน คงมีความสงสัยว่า ในเมื่อวิธีการตรวจหลายแบบ ควรพิจารณาอย่างไร ซึ่งวิธีที่นิยมใช้ ได้ผลถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว สามารถไปตรวจกับคลินิกใกล้บ้านได้ คือ
ตรวจโดยใช้เลือด

ตรวจโดยใช้เลือด

 • ความสะดวก สามารถตรวจได้ที่คลินิกในพื้นที่ มีความรวดเร็วในการเก็บตัวอย่าง ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร หรือเตรียมตัวเป็นพิเศษ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่น ๆ 

 • ให้ผลการตรวจแม่นยำ แม้ว่าสารจะมีปริมาณน้อยมากในตัวอย่างที่เก็บมาก็สามารถตรวจพบได้

 • สามารถตรวจพบสารเสพติดได้หลากหลายประเภท ในราคาที่ไม่สูงมาก

 • มีความปลอดภัยสูง ไม่ต้องสัมผัสอุปกรณ์เก็บตัวอย่างด้วยตัวเอง

ตรวจโดยใช้ปัสสาวะ

ตรวจโดยใช้ปัสสาวะ

 • เดินทางไปตรวจได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน สามารถตรวจพบสารเสพติดหลายชนิดได้ในการตรวจหนึ่งครั้ง

 • การเก็บตัวอย่างไม่เป็นอันตราย ไม่เจ็บเพราะไม่มีการใช้เข็มเจาะตรวจ 

 • มีความเป็นส่วนตัวในการเก็บตัวอย่าง สามารถเก็บปัสสาวะได้เอง

 • ให้ผลการตรวจแม่นยำ มีค่าใช้จ่ายไม่สูง

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องตรวจสารเสพติดบ่อยๆ เพื่อวางแผนการรักษาขั้นตอนการเจาะเลือดและเก็บปัสสาวะ

ตรวจโดยใช้เลือด

1. ทำการนัดหมายกับทางคลินิก/Walk in เริ่มจากการซักประวัติโดยเจ้าหน้าที่ ขั้นตอนการเจาะเลือด ผู้เข้ารับการตรวจนั่งบนเก้าอี้ แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ใช้ลำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดให้

2. พอแอลกอฮอล์แห้ง เจ้าหน้าที่ทำการเจาะเลือดบริเวณข้อพับแขน (เด็กอาจเจาะบริเวณหลังมือ) ใช้ไซริงก์ดูดเลือดไปตามปริมาณที่ต้องการใช้

3. เสร็จขั้นตอนเจ้าหน้าที่ติดสำลีและพลาสเตอร์ยาตรงที่ทำการเจาะ

เจาะเลือด

4. เจ้าหน้าที่จะนำตัวอย่างเลือดที่เก็บมาส่งห้องปฏิบัติการ (ห้องแล็บ)

 • โปรแกรมตรวจ 3 ชนิด ตรวจเฉพาะปัสสาวะ

 • โปรแกรมตรวจ 7 ชนิด รอผล 10 - 15 วัน

5. แจ้งผลให้ทราบ สารมาถรอรับผลได้หลายวิธี

 • มารับใบรายงานผลด้วยตัวเองที่คลินิก

 • แพทย์โทรอธิบายผล พร้อมส่งไฟล์ให้ทางอีเมล/ไลน์

 • แพทย์โทรอธิบายผล พร้อมส่งใบรายงานทางไปรษณีย์

ตรวจสารเสพติด 3 ชนิด และ 7 ชนิด


ตรวจโดยใช้ปัสสาวะ

1. ทำการนัดหมายกับทางคลินิก/Walk in เริ่มจากการซักประวัติโดยเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ให้ภาชนะและอธิบายว่าคุณควรเก็บตัวอย่างปัสสาวะอย่างไร (มีขีดบอกปริมาณที่ตัวกระปุก) หลังจากได้รับภาชนะก็ทำการเก็บตัวอย่างปัสสาวะด้วยตัวเองในห้องน้ำ

2. ในการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ 

 • ดูฉลากที่ติดว่าตรงกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ

 • ล้างมือให้สะอาด

 • เริ่มปัสสาวะและเก็บตัวอย่างโดยปล่อยช่วงแรกทิ้งไป เริ่มเก็บลงในภาชนะช่วงกลาง (ประมาณ ¾ ของกระปุก) ส่วนช่วงท้ายปล่อยทิ้ง

 • ปิดฝาภาชนะให้แน่น ตรวจดูความสะอาดนอกภาชนะให้เรียบร้อย

เก็บปัสสาวะ

3. ล้างมือให้สะอาดอีกครั้งแล้วนำกลับมาให้เจ้าหน้าที่

4. เจ้าหน้าที่จะนำตัวอย่างปัสสาวะที่เก็บมาส่งห้องปฏิบัติการ (ห้องแล็บ)

 • โปรแกรมตรวจ 3 ชนิด รอผล 5 - 7 วัน

 • โปรแกรมตรวจ 7 ชนิด รอผล 10 - 15 วัน

5. แจ้งผลให้ทราบ สารมาถรอรับผลได้หลายวิธี

 • มารับใบรายงานผลด้วยตัวเองที่คลินิก

 • แพทย์โทรอธิบายผล พร้อมส่งไฟล์ให้ทางอีเมล/ไลน์

 • แพทย์โทรอธิบายผล พร้อมส่งใบรายงานทางไปรษณีย์

สนใจตรวจสารเสพติด ทักแชท


การเตรียมตัวก่อนตรวจ

 • ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์การตรวจ หรือนโยบายตามแต่ละองค์กรที่ต้องนำผลไปยืนยันว่าต้องครอบคลุมสารกี่ประเภท และเลือกวิธีให้เหมาะสม

 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเสริม หรือวิตามินบางชนิด อย่างน้อย 3 วันก่อนการตรวจ

 • ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ แต่ไม่ควรดื่มมากเกินไป ปัสสาวะจะเจือจาง

การตรวจสารเสพติดซึ่งได้ผลแม่นยำ สามารถตรวจได้ทั้งในเลือดและปัสสาวะ สำหรับใครที่สนใจเข้ารับการทดสอบสารเสพติด เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินเรื่องต่าง ๆ เช่น ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน สมัครเรียน รด. ฯลฯ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ หรือค้นหาคำว่า ตรวจสารเสพติด ใกล้ฉัน หรือ คลินิกใกล้ฉัน หากต้องการตรวจหาสารเสพติดที่ อินทัชเมดิแคร์คลินิก สามารถพิมพ์ชื่อคลินิก ตามด้วยสาขาที่อยู่ในพื้นที่ของคุณเพื่อติดต่อมาได้เลยค่ะ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้