โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (โรคติดต่อทางเพสสัมพันธุ์) 

คลินิกตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ในปัจจุบันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นโรคที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี เนื่องจากการอยู่ร่วมกันก่อนแต่งในวัยรุ่น หนุ่มสาว ผู้ใหญ่วัยทำงานก็เช่นกัน โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เท่าไรนัก ส่งผลให้คู่รักหลายคู่ต้องเผชิญกับอาการไม่พึงประสงค์จากการมีเพศสัมพันธ์ รุกรามไปจนถึงขั้นร้ายแรง ไม่ยอมไปพบแพทย์เนื่องด้วยความอาย 

จากสิ่งที่ไม่เข้าใจดังที่กล่าวข้างต้น วันนี้อินทัชเมดิแคร์จะมาไขข้อสงสัยให้กับคนที่ยังไม่มีความเข้าใจ รวมทั้งผู้ที่กำลังเผชิญกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ ให้ทราบถึงความสำคัญในการดูแลรักษาตัวเอง และการป้องกันโรคได้ในเบื้องต้นให้เข้าใจได้ง่ายๆ ไปดูกันเลยค่ะ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คืออะไร

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually Transmitted Disease) คือกลุ่มโรคที่ติดต่อจากคนสู่คน ซึ่งส่วนใหญ่ติดต่อจากการร่วมเพศ ระหว่างชายและหญิง ตลอดจนเพศสัมพันธ์ของกลุ่ม LGBT ด้วย

โรคบางโรคติดต่อจากการสัมผัสทางใดทางหนึ่งได้แก่ ทางปาก ช่องคลอด หรือทวารหนัก และโรคกลุ่มนี้สามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้ มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเข้ารับการรักษากับแพทย์อย่างถูกต้องและปฏิบัติตนให้ถูกวิธี

รวมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


ตรวจ STD ราคาเท่าไร

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 10 โรคมีดังนี้

โรคหูดหงอนไก่ (Condyloma acuminate, Genital wart)

 • โรคหูดหงอนไก่ เกิดจากเชื้อ HPV type 6, 11

 • ระยะฟักตัว (Incubation period) ประมาณ 1-6 เดือน

 • ติดต่อโดยการร่วมเพศ และสัมผัสทางเพศกับผู้ป่วย

 • อาการ ติ่งเนื้ออ่อนสีชมพูยื่นออกมาจากผิว กระจายออกทางด้านบน คล้ายหงอนไก่หรือดอกกะหล่ำ พบได้บ่อยบริเวณรอบปากช่องคลอด ใต้ผนังหุ้มปลายองคชาติ


โรคซิฟิลิส (Syphilis)

 • โรคซิฟิลิสเกิดจากเชื้อ Treponema pallidum

 • ระยะฟักตัว (Incubation period) 9-90 วัน

 • ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และมารดาที่กำลังตั้งครรภ์ที่เป็นซิฟิลิสทารกจะติดโรคด้วย

 • อาการแบ่งเป็น 4 ระยะ

ระยะที่ 1 : (Primary Syphilis) เกิดแผลริมแข็ง ไม่มีอาการปวด

ระยะที่ 2 : (Secondary Syphilis) แผลริมแข็งหายไป มีไข้ ปวดตามกล้ามเนื้อ เจ็บคอ มีผื่นขึ้นตามฝ่ามือ-ฝ่าเท้าหรือทั่วร่างกาย

ระยะที่แฝง : (Latent Syphilis) มักไม่มีอาการแสดงใดๆ

ระยะที่ 3 : (Tertiary Syphilis) เชื้อเข้าไปทำลายระบบสมอง และอวัยวะต่างๆ 


พบแพทย์ที่อินทัชเมดิแคร์


แผลริมอ่อน (Chancroid)

 • เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Haemophilus ducreyi

 • ระยะฟักตัว (Incubation period) 4-7 วัน

 • ติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 • อาการของผู้ชายจะมีตุ่มหนองเกิดขึ้นที่อวัยวะเพศ ต่อมาแตกเป็นแผล แผลขอบไม่แข็ง ไม่เรียบ มีเลือดอออกเจ็บปวดมาก 

 • อาการของผู้หญิงส่วนใหญ่คล้ายกับผู้ชาย แต่ถ้าแผลอยู่ที่ผนังช่องคลอด หรือปากมดลูกก็อาจไม่มีอาการ หรือเจ็บปวดเวลาร่วมเพศ

เริม (Herpes genitalis)

 • เริมเกิดจากเชื้อ HSV type 2

 • ระยะฟักตัว (Incubation period) 4-7 วัน

 • ติดต่อโดยการร่วมเพศหรือสัมผัสทางเพศกับผู้ป่วย

 • อาการ เม็ดตุ่มน้ำใสๆ บริเวณอวัยวะเพศ ขึ้นอยู่เป็นกลุ่ม ปวดแสบร้อน คันๆ หากแตกจะเป็นแผลตื้นและเจ็บ พบบ่อยที่ริมฝีปาก อวัยวะเพศชาย ช่องคลอด ปากมดลูก 


โรคหนองในแท้

หนองใน (Gonorrhea)

 • หนองในเกิดจากเชื้อ  Neisseria gonorrhoeae

 • ระยะฟักตัว (Incubation period) 3-5 วัน

 • อาการ ได้แก่ ผู้ชาย หนองเขียวเหลืองออกจากปลายอวัยวะเพศ ปัสสาวะขัด / ผู้หญิง ตกขาวสีเขียวเหลือง ปัสสาวะขัด ปวดหน่วงท้องน้อย

โรคหนองในเทียม

หนองในเทียม (Non-gonococcal urethritis : NGU)

 • เกิดจากเชื้อ Chlamydia trachomatis

 • ระยะฟักตัว (Incubation period) 5-7 วัน 

 • อาการ คล้ายหนองในแท้ แต่จะแตกต่างตรงที่หนองในเทียมไม่ได้มีสาเหตุของโรคมาจากการติดเชื้อ Neisseria gonorrhoeae

พยาธิในช่องคลอด

พยาธิในช่องคลอด (Trichomonas vaginalis)

 • โรคพยาธิในช่องคลอดเกิดจากเชื้อ Trichomonas vaginalis

 • ระยะฟักตัว (Incubation period) 1 - 6 เดือน

 • อาการ ในผู้หญิง จะมีตกขาวผิดปกติ สีเข้ม กลิ่นเหม็น มีฟองมากและดัน แสบปากช่องคลอด

 • อาการ ในผู้ชาย มีอาการเล็กน้อย มีของเหลวเป็นเมือกใสไหลออกมา หรือปนหนอง มีอาการคัน หรือเจ็บในท่อปัสสาวะ

พบแพทย์ที่อินทัชเมดิแคร์


โรคไวรัสตับอักเสบบี

โรคไวรัสตับอักเสบบี ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV)

 • เกิดจากเชื้อ Hepatitis B virus (HBV)

 • ระยะฟักตัว (Incubation period) 30 - 180 วัน

 • อาการ หลังจากระยะฟักตัวอาจมีอาการไข้ต่ำๆ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน และเจ็บที่ชายโครงขวา หลักจากนั้นจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลืองตามมาได้ หากติดเชื้อเรื้อรัง เซลล์ตับถูกทำลายมากขึ้น อาจจะกลายเป็นโรคตับแข็งและมะเร็งตับได้ในที่สุด

 • วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไวรัสตับอักเสบบี คือการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

เชื้อเอชไอวี

โรคเอดส์ ติดเชื้อเอชไอวี (HIV)

 • เกิดจากเชื้อ human immunodeficiency virus (HIV)

 • ระยะฟักตัว (Incubation period) 1 - 4 สัปดาห์

 • อาการ ระยะแรกเริ่มของการติดเชื้อ อาจมีอาหารไข้ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว ผื่นขั้น หรือต่อมน้ำเหลืองที่คอโต สามารถหายเองได้ หากไม่ได้วินิจฉัยตรวจเลือดผู้ติดเชื้อมักจะแข็งแรงปกติ แต่เชื้อไวรัสจะทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกาย และเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 จนมีระดับต่ำกว่า 200 เข้าสู่ระยะท้ายของการติดเชื้อและโรคเอดส์ (AIDS)

โรคมะเร็งปากมดลูก

โรคมะเร็งปากมดลูก ติดเชื้อเอชพีวี (HPV)

พบแพทย์ดีกว่าซื้อยากินเอง


ข้อควรปฏิบัติเมื่อเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 1. ควรงดร่วมเพศ รวมทั้งสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

 2. ไม่ควรซื้อยารักษาด้วยตัวเอง ควรเข้าตรวจรักษากับแพทย์เท่านั้น เพราะอาจทำให้เชื้อดื้อ

 3. ยารักษาไม่หาย การเข้ารักษากับแพทย์โดยตรงจะส่งผลดีกับคนไข้และได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องในการรักษา

 4. ไปตรวจรักษาตามนัดทุกครั้ง และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

 5. ควรแจ้งให้สามี/ภรรยาทราบ และควรพาคู่นอนไปตรวจรักษาด้วยโดยเร็วที่สุดเมื่อทราบว่าตนเองเป็นโรค

 6. เมื่อตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ควรเจาะเลือดตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วย

 7. ในกรณีเกิดหนองในผู้ชายไม่ควรรีดอวัยวะเพศเพื่อดูหนองเพราะจะทำให้เกิดอาการอักเสบมากขึ้น

 8. รักษาอวัยวะเพศและบริเวณใกล้เคียงให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ

 9. ควรงดดื่มเหล้า-เบียร์และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด


ข้อควรปฏิบัติเมื่อเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


ใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 1. การมีเพศสัมพันธ์ทางปาก ทางทวารหนัก

 2. การใช้สารเสพติด รวมถึงใช้อุปกรณ์เสริมทางเพศร่วมกัน

 3. มีเพศสัมพันธ์กับหญิงหรือชายให้บริการทางเพศโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย

 4. มีคู่เพศสัมพันธ์มากกว่า 1 คน 

 5.  มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย หรือ ถุงยางอนามัยแตก รั่ว หลุด (ช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือทุกช่องทาง ที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์)

 6. คู่เพศสัมพันธ์เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 7. มีประวัติการป่วยติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไปในรอบปีที่ผ่านมา

กลุ่มเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วิธีการป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือการงดการมีเพศสัมพันธ์ แต่หากไม่สามารถงดได้ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆและสามารถป้องกันได้โดยการที่ผู้ชายต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

 2. ต้องใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้ง โดยเฉพาะกรณีมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า

 3. ห้ามร่วมเพศหากมีประจำเดือนเพราะจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการติดโรคมากขึ้น

 4. ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเพราะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ

 5. ควรตรวจเลือดประจำปีทุกครั้งเพื่อหาเชื้อโรคในกลุ่มที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะคู่ที่แต่งงานใหม่ การพบแพทย์เป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรค หากเป็นในระยะแรกก็จะรักษาได้ทันท่วงที

 วิธีการป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นโรคที่ผู้ป่วยมักจะเกิดความอายเมื่อต้องมาพบแพทย์ บางรายปล่อยไว้ไม่กล้ามารักษา รวมทั้งขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรค จนทำให้เกิดการรุกรามของโรครวมไปถึงการแพร่เชื้อให้ผู้อื่นด้วย

ดังนั้นเมื่อเป็นโรคแล้วผู้ป่วยต้องละความอายเข้าพบแพทย์และมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องรักษาร่วมกับสามี-ภรรยาหรือคู่นอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อช้ำและลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดตามมาในระยะยาว


เอกสารอ้างอิง

 • บทความโรคหนองใน คืออะไร? ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 • บทความการติดตามผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้, เวชบันทึกศิริราช

 • ผศ.ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ ,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted disease) .สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
   Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

 


เรียบเรียงโดย พญ.สุพรรษา เหนียวบุบผา
  แก้ไขล่าสุด : 22/08/2023

web counter widget
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้