ตรวจเลือด HIV ที่คลินิกตรวจ hiv รู้ผลเร็ว

ตรวจเลือด HIV ที่คลินิกตรวจ hiv รู้ผลเร็ว

ตรวจเลือด HIV หรือ ตรวจ HIV เป็นวิธีทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากลและเป็นวิธีตรวจหาเชื้อ HIV ที่มีความแม่นยำมากที่สุด ถึงแม้ว่าในปัจจุบันอาจยังไม่มีวัคซีนที่สามารถรักษาเชื้อไวรัส HIV ได้โดยตรง

  แต่การตรวจ HIV ตั้งแต่เนิ่นๆ นั้นช่วยลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนอันตรายอย่างโรคเอดส์ (AIDs) รวมถึงช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสไปยังบุคคลใกล้ตัวโดยไม่ได้ตั้งใจได้อย่างเห็นผล โดยเราสามารถเลือกตรวจ HIV ได้ตามโรงพยาบาลทั่วไป หรือคลินิกตรวจ HIV ใกล้ฉัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  

ตรวจเลือด HIV ที่คลินิกตรวจ HIV ใกล้ฉัน

ตรวจ HIV คืออะไร

การตรวจ HIV คือ การเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งของผู้เข้ารับบริการเพื่อนำไปใช้สำหรับการตรวจหาเชื้อ HIV ตามขั้นตอนทางการแพทย์ภายในห้องปฏิบัติการ ซึ่งในปัจจุบันภายในโรงพยาบาลและคลินิกตรวจ HIV ใกล้ฉัน มีการตรวจหาเชื้อ HIV ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมหลายรูปแบบ ได้แก่ การตรวจเลือด HIV หรือซีรั่ม (Serum) การทดสอบด้วยน้ำลายในช่องปาก การทดสอบแบบรวดเร็วด้วยเลือดหรือของเหลว

และผู้เข้ารับบริการสามารถซื้อชุดตรวจ HIV เพื่อเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งจากที่บ้านและส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อทำการทดสอบก็ได้เช่นเดียวกัน โดยการตรวจ HIV แต่ละรูปแบบสามารถตรวจพบเชื้อได้ภายในระยะเวลาที่แตกต่างกัน


วิธีการตรวจเลือด HIV มีกี่แบบ

ปัจจุบันการตรวจหาเชื้อ HIV ด้วยการตรวจเลือดหรือซีรั่มเป็นวิธีที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แนะนำเพราะเป็นวิธีตรวจ HIV ที่มีความแม่นยำ รู้ผลเร็วและได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยในปัจจุบันวิธีการตรวจเลือด HIV มีอยู่ด้วยกัน 4 รูปแบบ ได้แก่

วิธีการตรวจเลือด HIV

1. HIV p24 antigen testing

เป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ HIV โดยจะตรวจหาโปรตีนที่มีชื่อว่า p24 Antigen เป็นวิธีตรวจเลือด HIV สำหรับการติดเชื้อในระยะแรกที่ยังตรวจหาแอนติบอดีของโรคไม่ได้ สามารถตรวจได้ภายหลังการติดเชื้อประมาณ 14-15 วัน

2. การตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ HIV (Anti-HIV Testing)

การตรวจหาภูมิคุ้มกัน (Antibody) ที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเชื้อ HIV การตรวจเลือดวิธีนี้แพทย์อาจใช้ร่วมกับชุดน้ำยาที่มีชื่อว่า Third generation (Gen 3) สามารถตรวจพบเชื้อ HIV ได้ภายในช่วง 21-30 วันหลังได้รับเชื้อ

3. HIV Ag/Ab combination assay

เป็นวิธีตรวจเลือด HIV ที่ตรวจหาทั้งแอนติเจนของเชื้อ (HIV p24 antigen) และแอนติบอดีจำเพาะต่อเชื้อ (Anti-HIV) ไปพร้อมๆ กัน โดยใช้ชุดน้ำยาที่มีชื่อว่า Fourth generation (Gen 4) ร่วมกับการตรวจ ตรวจพบเชื้อได้เร็วสุดภายใน 14 วันหลังได้รับเชื้อ (เร็วกว่าการใช้น้ำยา Gen 3 และมีราคาแพงกว่า)

4. การตรวจแบบ NAT (Nucleic Acid Test)

ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ HIV เป็นวิธีตรวจ HIV ที่มีความรวดเร็วมากที่สุดในปัจจุบัน ตรวจพบเชื้อได้ภายใน 3-7 วันหลังได้รับเชื้อ แพทย์นิยมใช้ในเคสผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงและใช้เพื่อการตรวจคัดกรองเลือดจากผู้บริจาคโลหิตเท่านั้น

ตรวจเลือด HIV ที่คลินิกตรวจ HIV ใกล้ฉัน

ตรวจเลือด HIV ที่อินทัชเมดิแคร์ รู้ผลเร็ว ข้อมูลทุกอย่างเป็นความลับ มั่นใจได้


กลุ่มเสี่ยงที่ควรตรวจเลือด HIV

 • ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนโดยที่ไม่ทราบผลเลือดมาก่อน หรือคู่นอนเป็นผู้ที่มีเชื้อ HIV โดยไม่ป้องกัน

 • ผู้ที่ถุงยางอนามัยแตก ถุงยางอนามัยฉีกขาด ถุงยางหลุดในช่องคลอดขณะมีเพศสัมพันธ์

 • ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์ผ่านทางทวารหนักโดยไม่ได้มีการป้องกันนับเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุดต่อการติดเชื้อ HIV และการเป็นโรคเอดส์

กลุ่มเสี่ยงที่ควรตรวจเลือด HIV
 • ผู้ที่เคยมีประวัติใช้เข็มฉีดยาหรืออุปกรณ์ฉีดอื่นๆ ร่วมกับผู้อื่น เช่น การเจาะ การสัก ที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อโรคอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ที่ติดสารเสพติดและเคยใช้เข็มร่วมกับผู้อื่น

 • ทารกที่เกิดจากครรภ์ของมารดาที่มีเชื้อ HIV ซึ่งสามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกในระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอดและการให้นมบุตร

 • ผู้ที่ทำอาชีพขายบริการทางเพศทั้งทางตรงและทางอ้อม

 • ผู้ที่มีประวัติเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ

 • ผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือมีเพศสัมพันธ์โดยขาดสติ

 • บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ 


กลุ่มเสี่ยงข้างต้นเมื่อได้รับความเสี่ยงแล้ว สามารถตรวจ HIV  เพื่อรับยาเพร็พและยาเป๊ปได้


การเตรียมตัวก่อนตรวจ HIV

 • ควรทบทวนและเตรียมข้อมูลเพื่อตอบคำถามประเมินความเสี่ยง เช่น ประวัติการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดโดยควรเข้าตรวจหลังจากได้รับความเสี่ยงมาแล้วอย่างน้อย 14-30 วัน การป้องกัน ประวัติการใช้ยาและโรคประจำตัว

 • เตรียมเอกสาร บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจ HIV

 • สามารถตรวจเลือด HIV ตรวจ HIV ได้โดยไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร

การเตรียมตัวก่อนตรวจ HIV

ก่อนเข้ารับการตรวจเลือด HIV กับทางโรงพยาบาล คลินิกตรวจเลือด HIV เจ้าหน้าที่หรือแพทย์จะทำการซักประวัติเพื่อประเมินหาความเสี่ยงพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้น จากนั้นผู้เข้ารับบริการจะต้องลงชื่อยินยอมในเอกสารเพื่อเริ่มขั้นตอนการตรวจหาเชื้อ HIV โดยใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที จากนั้นจึงนัดวันฟังผลการตรวจเลือดอีกครั้ง


ตรวจเลือด HIV ที่คลินิกตรวจ HIV ใกล้ฉัน

หลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วกี่วันถึงจะตรวจ HIV ได้

หากสงสัยว่าตนเองเป็นผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ สามารถเข้ารับการตรวจ HIV ตรวจเลือด HIV ได้ภายในระยะเวลา 14-30 วันหลังการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด การตรวจ HIV ก่อนช่วงเวลา 14 วัน มีโอกาสทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อนสูงมากและจำเป็นต้องเข้ามาตรวจซ้ำในภายหลัง


ตรวจ HIV หลังเสี่ยงกี่วัน

โดยส่วนใหญ่แล้วแพทย์มักแนะนำให้ตรวจ HIV ภายในช่วง 14-30 วันหลังจากได้รับความเสี่ยง โดยการตรวจเลือด HIV แต่ละรูปแบบมีระยะเวลาในการตรวจพบเชื้อที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ดังนี้

ตรวจ HIV หลังเสี่ยงกี่วัน
 • การตรวจเลือด HIV ด้วยวิธี HIV p24 antigen testing สามารถตรวจพบเชื้อภายหลังการติดเชื้อประมาณ 14-15 วัน

 • การตรวจหา Antibody จำเพาะต่อเชื้อ HIV การใช้น้ำยา Third Generation (Gen 3) สามารถตรวจพบเชื้อภายหลังการติดเชื้อประมาณ 21-30 วัน

 • การตรวจ HIV Ag/Ab combination assay ด้วยน้ำยา Four Generation (Gen 4) สามารถตรวจพบเชื้อภายหลังการติดเชื้อประมาณ 14 วัน

 •  การตรวจแบบ NAT สามารถตรวจพบเชื้อภายหลังการติดเชื้อประมาณ 3-7 วัน ทั้งนี้เป็นวิธีที่ใช้สำหรับการติดตามประเมินผลการรักษาและไม่นิยมใช้เพื่อการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV ในเคสทั่วไป


ตรวจเลือด HIV ที่คลินิกตรวจ HIV ใกล้ฉัน

ตรวจเลือด HIV ตรวจได้ที่ไหน

สำหรับผู้ที่สงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยงได้รับเชื้อ HIV สามารถตรวจเลือด HIV ได้ที่โรงพยาบาล คลินิกนิรนาม คลินิกพิเศษ คลินิกตรวจ hiv ใกล้ฉัน ตรวจเลือด hiv ใกล้ฉัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วมากกว่า

ทั้งนี้จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าคลินิกเหล่านั้นมีคุณภาพ มีขั้นตอนการตรวจ HIV ที่รัดกุม แม่นยำ และให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาประวัติ ข้อมูลของผู้เข้ารับบริการเป็นอย่างดี  


ตรวจเลือด HIV รอผลนาน ไหม

การตรวจเลือด HIV ในปัจจุบันใช้เวลาในการตรวจและรอผลไม่นาน สามารถรู้ผลได้ภายใน 1 วัน ขึ้นอยู่กับวิธีที่ใช้เพื่อการตรวจหาเชื้อ โดยการตรวจ HIV ด้วยน้ำยา Gen3, Gen4 สามารถรู้ผลภายใน 20-30 นาที และการตรวจแบบ NAT ใช้เวลาในการทราบผลประมาณ 60 นาที ทั้งนี้ระยะเวลารอผลอาจแตกต่างกันไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลหรือคลินิกแต่ละแห่ง


ตรวจเลือด HIV รอผลนานไหม

  หากพบว่าตนเองมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ HIV ควรรีบเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจ HIV ตรวจเลือด HIV ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากได้รับความเสี่ยง เพื่อรีบยาเป๊ป พร้อมวางแผนรับมือและการรักษาที่เหมาะสมให้คุณสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติทั่วไปอีกครั้ง  

ที่อินทัชเมดิแคร์ คลินิกตรวจ hiv ใกล้ฉัน เราพร้อมให้บริการตรวจ HIV ตรวจเลือด HIV รวมถึงตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ

โดยเจ้าหน้าที่และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทุกขั้นตอนการรักษาได้มาตรฐาน แม่นยำและรวดเร็ว รู้ผลภายใน 1 วัน หากสนใจสามารถค้นหา อินทัชเมดิแคร์ ตรวจเลือด hiv ใกล้ฉัน ใน google ได้เลย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้