โปรแกรมตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมสัมพันธ์ (LoveLove)

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีความซับซ้อนมากขึ้นในยุคปัจจุบัน โดยพบว่าจะมีสภาวะที่ซับซ้อนมากขึ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ในแง่ของการติดเชื้อที่อวัยวะเพศ การเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็ง และการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก ดังนั้นผู้ที่มีความเสี่ยงจะต้องได้รับการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ( ตรวจ STD ) เพื่อความปลอดภัย และไม่ติดต่อไปสู่ผู้อื่น 

สิ่งที่คุณผู้หญิงทุกคนควรรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 1. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คืออะไร

 2. ปัจจัยที่สำคัญในการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 3. อาการของผู้ป่วยที่ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 4. การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 5. ตรวจ std มีรายการตรวจอะไรบ้าง

 6. การปฏิบัติตัวในผู้ที่ทราบว่าติดเชื้อ

 7. ราคาตรวจ STD โปรแกรมตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คืออะไร

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คืออะไร

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีชื่อเรียกโดยย่อว่า โรค STD (Sexually Transmitted Disease) โรคที่ติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ แต่ก่อนใช้คำว่า “กามโรค” ในการเรียกโรคเหล่านี้ ได้แก่ โรคหนองในแท้ (Gonorrhoea) โรคแผลริมอ่อน (Chancroid) โรคซิฟิลิส (Syphillis) เป็นต้น

แต่ปัจจุบันพบว่ามีโรคติดต่ออีกหลายชนิดที่ติดต่อได้ด้วยทางอื่นนอกจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ ทางการแพทย์เรียกรวมโรคเหล่านี้ว่า “โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” เช่น โรคภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อ Human Immunodeficiency Virus (HIV) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถแบ่งออกได้หลายวิธี เช่น การแบ่งตามชนิดของเชื้อที่เป็นต้นเหตุของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้น ๆ ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา


ปัจจัยที่สำคัญในการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ปัจจัยเรื่องอายุที่พบผู้ป่วยทางโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1. อายุ โดยพบว่าประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ป่วยอยู่ในช่วงอายุวัยรุ่นจนถึง 20 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีพฤติกรรมของความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องเพศสัมพันธ์

เพศสัมพันธ์ระหว่างชายรักร่วมเพศ

2. การเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ และไม่มีการป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเกิดขึ้นกับทั้งชายและหญิง รวมถึง LGBT


อาการของผู้ป่วยที่ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ในขั้นต้นอาจจะไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ หรืออาจจะมีอาการตกขาวลักษณะผิดปกติในสตรี มีแผลที่อวัยวะเพศ ปัสสาวะขัดหรืออาจมีความผิดปกติในระบบอื่นของร่างกายก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่ชนิดของเชื้อ และระยะของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เป็นอยู่

  เพราะฉะนั้นถ้าพบว่ามีอาการผิดปกติใด ๆ ควรรีบไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัย ตรวจ STD และการรักษาที่ถูกต้อง  


การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือการงดการมีเพศสัมพันธ์ กรณีที่ไม่สามารถงดได้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ดังนี้

 1. ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆและป้องกันโดยการที่ผู้ชายต้องใส่ถุงยาง

 2. ให้ผู้ชายใส่ถุงยางทุกครั้ง โดยเฉพาะกรณีมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า

 3. ตรวจ STD หรือตรวจเลือดประจำทุกปี เพื่อหาเชื้อโรคในกลุ่มที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะคู่ที่แต่งงานใหม่

 4. ห้ามร่วมเพศหากมีประจำเดือนเพราะจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการติดโรคมากขึ้น

 5. ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเพราะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ


ตรวจ std มีอะไรบ้าง

ตรวจ std มีรายการตรวจอะไรบ้าง

ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือตรวจ STD มีรายการตรวจที่คุณผู้ชายและคุณผู้หญิงควรรับการเข้าตรวจ ดังนี้

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี / Anti HIV

 3. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBSAg

 4. ตรวจไวรัสตับอักเสบซี 

 5. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส / VDRL

 6. ตรวจเริม  / Herpes

 7. ตรวจหนองใน / Gonorrhea

 8. ตรวจภายในและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ตรวจเพิ่มเติมนอกแพ็คเกจ STD)


การปฏิบัติตัวในผู้ที่ทราบว่าติดเชื้อ

 1. ควรแจ้งให้คู่สามี/ภรรยา หรือคู่นอนของตัวเอง ให้ทราบเพื่อรีบทำการรักษา

 2. งดการมีเพศสัมพันธ์เพื่อไม่ให้เชื้อแพร่ไปยังคนอื่น

 3. ให้รีบพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ทันท่วงทีและปฏิบัติตัวตามที่แพทย์สั่ง

หากคู่ทางเพศสัมพันธ์มีเพศสัมพันธ์ภายใน 60 วันนับย้อนหลังจากวันที่มีอาการ ควรตรวจ STD ทันที เนื่องจากมีโอกาสสูงที่จะติดโรค STD ด้วย
โดยแนะนำให้คู่ทางเพศสัมพันธ์ ค้นหา "ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ใกล้ฉัน" เพื่อรับบริการได้เลยค่ะ

อ้างอิงข้อมูลจาก : บทความ เรื่องควรทราบเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดย อ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


โปรแกรมตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมสัมพันธ์

ราคาตรวจ STD โปรแกรมตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

โปรแกรมตรวจ STD (ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) แบบ Basic ราคา 1,590 บาท

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ / Medical Certificate

 3. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส / VDRL

 4. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี / Anti HIV

 5. ตรวจไวรัสตับอักเสบซี / HCV

 6. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBSAg

 

โปรแกรมตรวจ STD (ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) แบบ Plus (STDs7) ราคา 3,490 บาท

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ / Medical Certificate

 3. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส / VDRL

 4. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี / Anti HIV

 5. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBSAg

 6. ตรวจไวรัสตับอักเสบซี / HCV

 7. หนองในเทียม / Chlamydia trachomatis (CT)

 8. หนองในแท้ / Neisseria gonorrhoeae (NG)

 9. พยาธิช่องคลอด / Trichomonas vaginalis (TV)

 10. หนองในเทียม /Mycoplasma homonis (MH)

 11. หนองในเทียม / Mycoplasma genitalium (MG)

 12. หนองในเทียม / Ureaplasma urealyticum (UU)

 13. หนองในเทียม / Ureaplasma parvum (UP)

 

โปรแกรมตรวจ STD (ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) แบบ Pro (STDs11) ราคา 3,990 บาท

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ / Medical Certificate

 3. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส / VDRL

 4. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี / Anti HIV

 5. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBSAg

 6. ตรวจไวรัสตับอักเสบซี / HCV

 7. หนองในเทียม / Chlamydia trachomatis (CT)

 8. หนองในแท้ / Neisseria gonorrhoeae (NG)

 9. พยาธิช่องคลอด / Trichomonas vaginalis (TV)

 10. หนองในเทียม /Mycoplasma homonis (MH)

 11. หนองในเทียม / Mycoplasma genitalium (MG)

 12. หนองในเทียม / Ureaplasma urealyticum (UU)

 13. หนองในเทียม / Ureaplasma parvum (UP)

 14. เริม / Herpes simplex Virus 1 (HSV1)

 15. เริม / Herpes simplex Virus 2 (HSV1)

 16. ซิฟิลิส / Teponema pallidum (TP)

 17. แบคทีเรียในช่องคลอด / Gadnerella vaginalis (GV)

 

โปรแกรมตรวจ STD (ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) แบบ Pro Max (STDs15) ราคา 4,990 บาท

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ / Medical Certificate

 3. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส / VDRL

 4. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี / Anti HIV

 5. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBSAg

 6. ตรวจไวรัสตับอักเสบซี / HCV

 7. หนองในเทียม / Chlamydia trachomatis (CT)

 8. หนองในแท้ / Neisseria gonorrhoeae (NG)

 9. พยาธิช่องคลอด / Trichomonas vaginalis (TV)

 10. หนองในเทียม /Mycoplasma homonis (MH)

 11. หนองในเทียม / Mycoplasma genitalium (MG)

 12. หนองในเทียม / Ureaplasma urealyticum (UU)

 13. หนองในเทียม / Ureaplasma parvum (UP)

 14. เริม / Herpes simplex Virus 1 (HSV1)

 15. เริม / Herpes simplex Virus 2 (HSV1)

 16. ซิฟิลิส / Teponema pallidum (TP)

 17. แบคทีเรียในช่องคลอด / Gadnerella vaginalis (GV)

 18. เชื้อราในช่องคลอด / Candida albicans (CA)

 19. เชื้อราในช่องคลอด / Candida glabrata (CG)

 20. แผลริมอ่อน / Haemophilus dycreyi (HD)

 21. แบคทีเรียในช่องคลอด / Group B Streptococcus (GBS)


 

STD หรือโรคติดต่อที่เกิดจากคนใกล้ชิด ที่คนส่วนใหญ่มักละเลย ไม่ได้ให้ความสำคัญ แท้จริงแล้ว เป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ไกลตัวเลย และหากเราไม่ได้ป้องกันไว้ก่อน อาจเป็นปัญหากับเราในภายหลังได้

อินทัชเมดิแคร์ชวนคุณมาตรวจ STD เช็คเพื่อชัวร์ ในราคาสบายกระเป๋า เพื่อความสบายใจในความสัมพันธ์ของคุณ "อย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์สะดุด ตรวจให้ชัวร์ก่อนเริ่มความสัมพันธ์นะคะ"

หากสนใจตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถค้นหา "ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ใกล้ฉัน" google ได้เลยค่ะ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก 

สนใจทักแชท

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

เรียบเรียงโดย แพทย์หญิงอรอุมา เพียรผล
 
แก้ไขล่าสุด : 11/04/2024

free page counter
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้