ตรวจสุขภาพออแพร์ Au Pair เตรียมสุขภาพให้พร้อม ก่อนไปแลกเปลี่ยน

ตรวจสุขภาพออแพร์ au pair เตรียมสุขภาพให้พร้อม ก่อนไปแลกเปลี่ยน

ตรวจสุขภาพออแพร์ Au Pair เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการออแพร์หรือโครงการพี่เลี้ยงเด็กในต่างประเทศมีความจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพออแพร์ Au Pair ตามรายการตรวจสุขภาพที่แต่ละประเทศปลายทางเป็นผู้กำหนด

  เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านว่าบุคคลดังกล่าวมีสภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง สามารถเข้าร่วมโครงการออแพร์และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้โดยไม่ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาเมื่อเดินทางออกนอกประเทศ  

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตรวจสุขภาพออแพร์


ตรวจสุขภาพออแพร์ คืออะไร?

ตรวจสุขภาพออแพร์ คืออะไร?

ตรวจสุขภาพออแพร์ Au Pair คือ การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการออแพร์ เพื่อการทำงานในต่างประเทศ โดยแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพจะต้องเป็นแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่โรงพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลเอกชน หรือสถานพยาบาลคลินิก ใกล้บ้าน

สำหรับรายการตรวจสุขภาพออแพร์ (Au Pair) นั้นอาจแตกต่างกันออกไปตามแต่ข้อกำหนดของแต่ละประเทศและเอเจนซี (Agency) ในประเทศโฮสต์ (Host) ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีรายการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การตรวจร่างกายทั่วไป การตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ การตรวจเอกซเรย์ปอด รวมจนถึงประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอื่นๆ


สนใจตรวจสุขภาพออแพร์ Au Pair คลิกเลย


ผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์ ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็ก

โครงการออแพร์ Au Pair คืออะไร?

โครงการออแพร์ Au Pair คือ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือโครงการพี่เลี้ยงเด็กที่ได้รับการรับรองและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลที่จัดทำโครงการระหว่างกัน

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุระหว่าง 18-24 ปี มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดีและเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็กและเด็กแรกเกิดมาก่อนหน้า (สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครโครงการออแพร์) โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องไปพำนักอาศัยกับครอบครัวของโฮสต์ที่ประเทศปลายทางเป็นระยะเวลา 1-2 ปีตามที่กำหนด


ทำไมถึงต้องตรวจสุขภาพออแพร์?

ตรวจสุขภาพออแพร์ พร้อมกับรับการฉีดวัคซีนป้องกัน
 • การตรวจสุขภาพออแพร์ Au Pair เป็นการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานในการเดินทางไปทำงานไกลที่ต่างประเทศ เพื่อการวางแผนการรักษาหรือรับวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันก่อนออกเดินทางได้อย่างเหมาะสมในกรณีที่ร่างกายอ่อนแอหรือไม่มีภูมิคุ้มกันโรค
ตรวจสุขภาพออแพร์ เตรียมพร้อมก่อนไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
 • การตรวจสุขภาพออแพร์ Au Pair ช่วยป้องกันอุปสรรคเกี่ยวกับสุขภาวะร่างกายในช่วงที่ต้องอยู่ต่างแดนซึ่งมีขั้นตอนการรักษาที่ยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
ตรวจสุขภาพออแพร์ เพื่อนำผลตรวจมาใช้ยืนยันว่าไม่มีอาการเจ็บป่วยหรือมีโรคต้องห้าม
 • เป็นหลักฐานที่ช่วยยืนยันว่าผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการออแพร์ไม่ป่วยเป็นโรคต้องห้ามหรือโรคติดต่อร้ายแรงที่ห้ามมิให้เดินทางเข้าสู่ประเทศนั้นๆ

สนใจตรวจสุขภาพออแพร์ Au pair คลิกเลย


การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ Au Pair

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ Au Pair มีขั้นตอน ดังนี้

1. ตรวจสอบโปรแกรมการตรวจ

รายการโปรแกรมสำหรับตรวจสุขภาพ Au Pair ของแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างกันออกไป ผู้มีความประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพออแพร์จึงควรตรวจสอบรายการที่ต้องตรวจกับตัวแทนเอเจนซี (Agency) ของประเทศปลายทางโดยละเอียด

ทั้งนี้สามารถนำรายการตรวจสุขภาพที่ได้รับจากเอเจนซีมาสอบถามรายละเอียดการตรวจสุขภาพออแพร์ Au Pair กับทางคลินิก ใกล้บ้าน โรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชนเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายขั้นต้นในการตรวจสุขภาพได้

2. ราคาค่าตรวจสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสุขภาพออแพร์ อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรายการสุขภาพที่ต้องตรวจและอัตราค่าบริการของคลินิกหรือโรงพยาบาลแต่ละแห่ง

รายการตรวจและราคา ตรวจสุขภาพออแพร์ au pair แพ็กเกจพื้นฐาน

ตรวจสุขภาพออแพร์ ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

3. สถานพยาบาลที่เข้ารับการตรวจ

โดยปกติแล้วสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพออแพร์ Au Pair ได้ทั้งจากโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชนและคลินิก ใกล้บ้าน แต่อย่างไรก็ตามก่อนการเลือกสถานพยาบาลเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพออแพร์  Au Pair ควรตรวจสอบเงื่อนไขการตรวจสุขภาพกับตัวแทนเอเจนซีในแต่ละประเทศอย่างละเอียดเพื่อป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อน

  โดยเฉพาะการเข้ารับการตรวจสุขภาพออแพร์ที่คลินิก ใกล้บ้าน ที่ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพควรเตรียมลิสต์รายการที่จำเป็นต้องตรวจเอาไว้อย่างละเอียดเพื่อให้ทางคลินิกสามารถจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพออแพร์ได้ครอบคลุม ครบถ้วนทุกรายการ  

4. ขั้นตอนรับบริการ

สำหรับขั้นตอนการตรวจสุขภาพออแพร์ Au Pair นั้นไม่แตกต่างไปจากการตรวจสุขภาพสำหรับไปทำงานต่างประเทศแบบทั่วไป โดยสามารถเข้ารับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชนและคลินิก ใกล้บ้านที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำคลินิก ซึ่งสามารถเดินทางเพื่อเข้ารับบริการได้สะดวกยิ่งกว่า มีขั้นตอนในการเข้ารับการรักษาที่ไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาไม่นานและได้รับผลตรวจสุขภาพที่รวดเร็ว โดยมีขั้นตอนรับบริการตรวจสุขภาพออแพร์ Au Pair ดังนี้

3 ขั้นตอนรับบริการ ตรวจสุขภาพออแพร์
 1. แพทย์เริ่มซักประวัติของผู้เข้ารับบริการ ด้วยการตรวจสอบร่างกายและสังเกตอาการเบื้องต้น พร้อมกันนี้อาจมีการสอบถามประวัติการเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล การผ่าตัดและประวัติการใช้ยาเพื่อรักษาโรค

 2. การตรวจร่างกายขั้นพื้นฐาน เช่น การวัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก การทดสอบการได้ยินและการมองเห็น การเอกซเรย์ปอด การตรวจปัสสาวะและอุจจาระ การตรวจการตั้งครรภ์ ฯลฯ

 3. การตรวจคัดกรองโรค เช่น การตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL) เชื้อเอดส์ (HIV) เชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B)

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วระยะเวลารอผลหลังการตรวจสุขภาพออแพร์อาจเสร็จสิ้นภายใน 1 วันหรือภายใน 1-3 ชั่วโมง แต่หากมีรายการตรวจพิเศษอาจทำให้ใช้ระยะเวลารอผลนานขึ้นประมาณ 2-3 วัน


สนใจตรวจสุขภาพออแพร์ Au pair คลิกเลย


ตรวจสุขภาพออแพร์สหรัฐอเมริกา

ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการออแพร์สหรัฐอเมริกา จำเป็นจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพออแพร์ตามรายการสุขภาพที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้กำหนด โดยมีรายการการตรวจโรคดังนี้

รายการตรวจและราคา ตรวจสุขภาพออแพร์ au pair สหรัฐอเมริกา โปรแกรม 1

รายการตรวจสุขภาพออแพร์สหรัฐอเมริกา โปรแกรม 1

 • การตรวจร่างกายขั้นพื้นฐาน

 • การตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

 • การตรวจปัสสาวะและอุจจาระ

 • การตรวจเอกซเรย์ปอด

 • การตรวจหาเชื้อซิฟิลิส

 • การตรวจหาเชื้อเอดส์ (HIV)

 • การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

 • การฉีดวัคซีน MMR (ป้องกันโรคหัด หัดเยอรมันและคางทูม), Tdap (วัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน)

รายการตรวจและราคา ตรวจสุขภาพออแพร์ au pair สหรัฐอเมริกา โปรแกรม 2

รายการตรวจสุขภาพออแพร์สหรัฐอเมริกา โปรแกรม 2

 • การตรวจร่างกายขั้นพื้นฐาน

 • การตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

 • ตรวจตาบอดสี

 • การตรวจปัสสาวะและอุจจาระ

 • การตรวจเอกซเรย์ปอด

 • การตรวจหาเชื้อซิฟิลิส

 • การตรวจหาเชื้อเอดส์ (HIV)

 • การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

 • การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ

 • การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

 • การตรวจการตั้งครรภ์ (เฉพาะในผู้หญิง)

 • การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

*รายการตรวจนี้อ้างอิงจาก Aupaircare (เอเจนซี่ที่เป็นพาร์ทเนอร์ในประเทศไทย Asia Bridge Childcare และ American-learning)

นอกจากนี้ยังต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกัน ซึ่งได้แก่ MMR (ป้องกันโรคหัด หัดเยอรมันและคางทูม), Tdap (วัคซีนบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน) ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 


 

ตรวจสุขภาพออแพร์เนเธอร์แลนด์

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการออแพร์เนเธอร์แลนด์จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามรายการที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นผู้กำหนด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการตรวจได้จากเอเจนซี ณ ประเทศปลายทางและสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีรายการตรวจสุขภาพ ดังนี้

รายการตรวจและราคา ตรวจสุขภาพออแพร์ au pair เนเธอร์แลนด์
 • การตรวจร่างกายขั้นพื้นฐาน การตรวจการตั้งครรภ์

 • การตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

 • การตรวจปัสสาวะและอุจจาระ

 • การตรวจเอกซเรย์ปอด

 • การตรวจหาเชื้อซิฟิลิส

 • การตรวจหาเชื้อเอดส์ (HIV)

 • การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี


โทร 081-562-7722


อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม คลินิก ใกล้ฉัน เราเป็นคลินิกเวชกรรมที่พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพออแพร์ au pair ตรวจสุขภาพออแพร์สหรัฐอเมริกา ตรวจสุขภาพออแพร์เนเธอร์แลนด์ โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ พยาบาลและทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพออแพร์ Au Pair ที่หลากหลายและครอบคลุม ยึดหลักการตรวจสุขภาพที่ “ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา” มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

พร้อมเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด เดินทางสะดวก ช่วยประหยัดเวลาเพราะอินทัชเมดิแคร์ เป็นคลินิก ใกล้บ้าน ที่มีให้เลือกใช้บริการหลายสาขา สนใจตรวจสุขภาพออแพร์สหรัฐอเมริกา ออแพร์เนเธอร์แลนด์ สามารถค้นหา คลินิกตรวจสุขภาพ ใกล้ฉัน ใน google ได้เลย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

สนใจทักแชท 

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม


เรียบเรียงโดย อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม
 แก้ไขล่าสุด : 04/12/2023

website hit counter
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้