ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน (ตรวจร่างกายก่อนเริ่มงาน) หรือตรวจสุขภาพร่างกายก่อนเริ่มงาน

 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน คือ การตรวจสุขภาพก่อนที่องค์กรหรือหน่วยงานจะจ้างคนทำงานเข้ามาทำงาน และตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายว่าพร้อมปฏิบัติ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน โดยผู้รับการตรวจสุขภาพยังไม่ได้รับการว่าจ้างเป็นลูกจ้างขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรว่าลดความเสี่ยงด้านสุขภาพหรือการเจ็บป่วยของพนักงานภายหลัง ซึ่งการตรวจร่างกายนี้จะมีด้วยกันหลายรูปแบบทั้งการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานพื้นฐานทั่วไป

และการตรวจสุขภาพร่างกายเฉพาะโรคหรือรายการแล็ปที่ทางหน่วยงานกำหนดเอาไว้ เมื่อตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเสร็จ ผู้รับการตรวจสุขภาพจะได้รับใบรายงานผลตรวจสุขภาพและใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันความพร้อมสำหรับเข้าทำงานต่อไป ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน (Pre-employment examination) ถือเป็น 1 ใน 6 รูปแบบของการตรวจสุขภาพทางอาชีวเวชศาสตร์ (ข้อมูลอ้างอิง สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม http://envocc.ddc.moph.go.th/) 

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน (โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน) 

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานชุดมาตรฐาน ราคา 490 บาท (เริ่มต้น)

2. โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะอาชีพกลุ่ม A ราคา 690 บาท (เริ่มต้น)

2.1 พนักงานโรงงานทั่วไป, พนักงานห้าง, พีซี ,แคชเชียร์ ราคา 690 บาท (เริ่มต้น)

2.2 กุ๊ก , chef , พนักงานเสิร์ฟ , พนักงานห้องอาหาร ราคา 1,290 บาท (เริ่มต้น)

2.3 พนักงานโรงแรม , รีสอร์ท ราคา 850 บาท (เริ่มต้น)

3. โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะอาชีพกลุ่ม B ราคา 990 บาท (เริ่มต้น)

3.1 พนักงานออฟฟิศ ราคา 1,090 บาท (เริ่มต้น)

3.2 ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ ราคา 1,790 บาท (เริ่มต้น)

3.3 ผู้ปฏิบัติงานบนพื้นที่สูง ราคา 1,290 บาท (เริ่มต้น)

3.4 พี่เลี้ยงเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ราคา 990 บาท (เริ่มต้น)

 


ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

คลิกเพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะ

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานช่วยประเมินความพร้อมของพนักงานได้ 

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ถือเป็นวัฒนธรรมขององค์กรอย่างหนึ่งและต้องปฏิบัติตามกฎของหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่ทั้งตัวองค์กรและผู้สมัครงานควรยึดถือปฏิบัติตามที่กล่าวเอาไว้ตั้งแต่ต้น โดยบางอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริการให้ผู้คนจำนวนมาก เช่น หากเป็นผู้ทำอาชีพที่ต้องสัมผัสอาหารก็ต้องดำเนินการตามโปรแกรมตรวจสุขภาพร่างกายสำหรับผู้สัมผัสอาหาร เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภครวมถึงผู้ร่วมงานด้วย ซึ่งที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เรามีโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานที่หลากหลายเอาไว้รองรับ แค่เลือกคลินิกใกล้ฉันแล้วเข้าไปใช้บริการได้เลย

ทำไมถึงต้องตรวจสุขภาพร่างกายก่อนเข้างาน? 

 1. เมื่อผ่านการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานจะช่วยให้องค์กรหรือบริษัทมั่นใจว่าผู้สมัครงานมีสุขภาพแข็งแรง และจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งก่อนเริ่มทำงานและหลังจากเข้ามาอยู่ในองค์กรแล้ว มีการยืนยันจากเอกสารการตรวจสุขภาพและใบรับรองแพทย์

 2. การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานช่วยให้ทราบถึงโรคที่มีหรือโรคที่เสี่ยงจะเกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการตรวจ ซึ่งจะเป็นข้อมูลอันดีในการดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง

 3. เพื่อให้ทางองค์กรมั่นใจว่าผู้สมัครงานที่รับเข้ามาไม่มีโรคติดต่อที่อาจแพร่กระจายเชื้อไปสู่เพื่อนร่วมงานและลูกค้า เช่น พนักงานร้านอาหารที่ต้องสัมผัสอาหาร ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรอีกทางหนึ่งด้วย

 4. การตรวจร่างกายก่อนเริ่มงาน ช่วยให้องค์กรสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อนำไปสู่ผลงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดการขาดงานและลาป่วยจากปัญหาสุขภาพ

 5. ในระยะยาวการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน มีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการของบริษัทที่เกิดจากการเจ็บป่วยของพนักงาน

 6. เมื่อทำการตรวจร่างกายก่อนเริ่มต้นทำงานตัวผู้สมัครงานก็ได้ทราบและประเมินสุขภาพของตัวเองว่าเหมาะที่จะทำงานในองค์กรนั้นหรือไม่ เพราะหากฝืนไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้

ตรวจสุขภาพเข้าทำงานมีการตรวจอะไรบ้าง 

 1. สอบถาม ซักประวัติของผู้เข้ารับการตรวจ ก่อนเริ่มงาน เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้น เช่น การมีโรคประจำตัว, ยาที่ทานประจำ, ความผิดปกติของร่างกายบางอย่าง, ประวัติเสี่ยงในการเจ็บป่วยบางโรค เป็นต้น

 2. ตรวจวัดสัญญาณชีพอย่างการวัดความดัน การจับชีพจร เพื่อบ่งบอกมวลรวมการทำงานของร่างกายว่าเป็นปกติดีหรือไม่ ด้วยการตรวจร่างกายดังกล่าวจะส่งผลถึงบางโรคที่เจ็บป่วยอยู่ได้ เช่น โรคความดันโลหิต, โรคเบาหวาน, โรคหัวใจ, ไขมันในหลอดเลือดสูง

 3. การตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นตรวจตา , การทำงานของปอด ระบบทางเดินหายใจ, การตรวจช่องท้องเบื้องต้นภายนอก, ตรวจการทำงานของระบบประสาทต่าง ๆ อาทิ เดิน พูด, ตรวจวัดความสมบูรณ์อื่นๆ ของร่างกาย ทั้งนี้ในบางโปรแกรมตรวจสุขภาพร่างกายอาจมีการตรวจทวารหนัก เส้นผม ผิวหนัง เล็บ เพื่อค้นหาบางโรคอย่างโรคมะเร็ง, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น

 4. การตรวจสารเสพติดในร่างกาย ก่อนเริ่มงานทางองค์กรคงไม่อยากได้คนที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีน และแอมเฟตามีนมาร่วมงานแน่ ๆ

 5. การตรวจอื่น ๆ ภายในห้องปฏิบัติการ อย่างการเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับน้ำตาลในเลือด, คอเลสเตอรอล, ไขมันดี, ไขมันเลว, การทำงานของต่อมไทรอยด์, การทำงานของตับ เป็นต้น

 6. นอกจากการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานตามที่บอกมาแล้ว บางองค์กรอาจมีการระบุข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้ว่าต้องตรวจเรื่องใดอีก ขึ้นอยู่กับรูปแบบและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เช่น ผู้ชายตรวจคัดกรองโอกาสเสี่ยงเกิดถุงลมโป่งพอง, มะเร็งต่อมลูกหมาก ผู้หญิงตรวจคัดกรองโอกาสเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านม หรือการตรวจภายใน เป็นต้น

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน


ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

คลิกเพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะ


ปัจจุบันการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเป็นสิ่งที่แทบทุกองค์กรให้ความสำคัญ เนื่องจากช่วยคัดกรองผู้สมัครงานในเบื้องต้นว่าไม่มีโรคที่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงหรือมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อโรคไปสู่คนในองค์กรหรือผู้มาใช้บริการ ซึ่งรายการหรือโปรแกรมตรวจสุขภาพของงานแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันไป ในบทความนี้เราเลยจะพาคุณมาดูว่าการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานมีแบบไหนบ้าง เพื่อให้คุณใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพอย่างเหมาะสม

พญ.สุพิชชา บึงจันทร์แพทย์ทุนประจำอินทัชเมดิแคร์คลินิก ได้ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี จึงได้สรุปประเภทโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเป็น 9 ประเภทโดยแบ่งตามสาขาอาชีพต่างๆดังนี้

ประเภทของตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 

 1. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มผู้สัมผัสอาหาร

 2. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพี่เลี้ยงเด็ก/ผู้สูงอายุ

 3. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มผู้ทำงานในที่อับอากาศ

 4. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มผู้ทำงานบนที่สูงหรือผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง

 5. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเพื่อยื่นขอ  work permit หรือต่ออายุ work permit

 6. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มการบริการ

 7. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มโรงงาน

 8. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพนักงานห้าง, PC, แคชเชียร์

 9. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพนักงานออฟฟิศ

ประเภทที่ 1 ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มผู้สัมผัสอาหาร

เป็นการตรวจสุขภาพร่างกายก่อนเริ่มงาน ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องหรือสัมผัสอาหาร เช่น พ่อครัวแม่ครัว, พนักงานเสิร์ฟ, แคชเชียร์ร้านอาหาร, รวมถึงผู้ที่ผลิตอาหารหรือให้บริการเกี่ยวกับอาหาร

ประเภทที่ 2 ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพี่เลี้ยงเด็ก/ผู้สูงอายุ

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพี่เลี้ยงเด็กและผู้สูงอายุ ก็ถือว่ามีความสำคัญเช่นกัน เพราะเป็นกลุ่มที่ภูมิต้านทานอาจไม่สมบูรณ์ มีความเสี่ยงต่อการติดโรคต่างๆ ซึ่งอาจส่งอันตรายร้ายแรงจนถึงชีวิตได้ และนำเชื้อโรคมาสู่ลูกน้อยที่คุณรัก หรือ พ่อแม่ ผู้สูงอายุในบ้าน

ประเภทที่ 3 ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มผู้ทำงานในที่อับอากาศ

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มผู้ทำงานในที่อับอากาศ เป็นการตรวจสุขภาพของผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่คับแคบ การระบายอากาศทำได้ไม่ดี เช่น คือ อุโมงค์, ไซโล, ถังน้ำมัน, ท่อ, บ่อ, เตา, ห้องใต้ดิน หรือในถ้ำ ที่หากร่างกายไม่แข็งแรงอาจทำให้เกิดอันตรายระหว่างปฏิบัติงานหรือมีโอกาสเสียชีวิตได้

ประเภทที่ 4 ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มผู้ทำงานบนที่สูงหรือผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง

การตรวจร่างกายก่อนเริ่มงานของคนการทำงานบนที่สูง (Working at height) คือ พนักงานปฏิบัติงานที่อยู่บนความสูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคารตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป เช่น อาชีพพนักงานก่อสร้างบนตึกสูง, พนักงานทำความสะอาดกระจก, ช่างทาสี, พนักงานซ่อมบำรุง, งานติดตั้งนั่งร้าน เป็นต้น ซึ่งหากมีโรคประจำตัวอย่าง โรคลมชัก, โรคหลอดเลือด, โรคกลัวความสูง อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

คลิกสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ
ประเภทที่ 5 ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเพื่อยื่นขอ work permit หรือต่ออายุ work permit

Work Permit คือ ใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทำงาน, ประกอบธุรกิจ, หรือเป็นลูกจ้างในสาขาอาชีพต่างๆ ในประประเทศไทย ซึ่งตามกฎหมายบังคับให้ต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานและมีใบรับรองแพทย์ยืนยันเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดในราชอาณาจักรไทย

ประเภทที่ 6 ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มการบริการ

งานบริการ เช่น งานโรงแรม รีสอร์ท สปา เป็นงานที่ต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตา การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน นอกจากจะเป็นการคัดกรองเพื่อให้ได้ผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมาทำงาน ช่วยป้องกันโรคติดต่อที่อาจแพร่ไปสู่คนในองค์กรและลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย

ประเภทที่ 7 ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มโรงงาน

โรงงานคือพื้นที่ที่เป็นศูนย์รวมของผู้คนมากมาย ทั้งพนักงานภายในโรงงาน ผู้ที่มาติดต่อธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้า หรือผู้ที่มาเยี่ยมชม การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน จะช่วยคัดกรองความแข็งแรงของผู้สมัครว่าเหมาะสมกับงานหรือไม่ รวมถึงช่วยป้องกันโรคที่อาจติดต่อไปยังผู้อื่น นอกจากนี้บางบริษัทยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานอีกด้วย

ประเภทที่ 8 ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพนักงานห้าง, PC, แคชเชียร์ 

กลุ่มพนักงานห้าง, PC, แคชเชียร์  มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ทำงานบริการ และข้องเกี่ยวกับบุคคลหลายฝ่าย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพจึงควรต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ประเภทที่ 9 ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพนักงานออฟฟิศ

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน แบบสุดท้ายก็คือการตรวจสุขภาพของกลุ่มพนักงานออฟฟิศ ที่หลายองค์กรให้ความสำคัญเนื่องจากหากมีสุขภาพที่แข็งแรงก็ลดอัตราการขาดหรือลางานลงได้ ทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ถือเป็นการคัดกรองเบื้องต้นที่ส่งผลดีกับองค์กรและตัวพนักงานเอง


 1. อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เรามีโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานที่หลากหลายและครบถ้วน ทั้งโปรแกรมตรวจสุขภาพร่างกายก่อนเริ่มงานชุดมาตรฐานและแบบเฉพาะกลุ่มอาชีพ 

 2. ราคาตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานถือว่าสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียงหลักร้อย เทียบกับคุณภาพที่ได้รับแล้วจึงคุ้มค่า มาตรฐานของเราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรมากมาย และผู้สมัครงานที่ต้องการผลตรวจและใบรับรองแพทย์ไปใช้ยืนยันก่อนเข้าทำงาน 

 3. สามารถเดินทางเพื่อเข้าพบและตรวจร่างกายได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็วทันใจ ไม่ต้องเสียเวลารอนานหลายชั่วโมงต่อการตรวจหนึ่งครั้ง เนื่องจากมีคลินิกรองรับลูกค้าทั้งหมด 5 สาขา ค้นหาคลินิกใกล้ฉันแล้วเลือกสาขาได้เลย 

 4. คลินิกมีจรรณยาบรรณในการรายงานผล เรายืนยันว่าทุกการตรวจของเรารายงานผลตามจริง กรณีผลออกมาเป็นลบต่อการเริ่มงานของผู้รับบริการ ก็ไม่มีปิดบังพร้อมอธิบายเหตุผลอย่างเข้าใจ 

 5. ระบบตรวจสอบการรายงานผล มีระบบและหน่วยงานตรวจสอบการส่งผล ตามหลักการ “ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา” จึงมีความน่าเชื่อถือมาก 

 6. ระบบควบคุมคุณภาพในการให้บริการ มีใบ check list ตรวจร่างกายเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน แม้ต้นทุนการตรวจสูงกว่าปกติแต่เรายังให้บริการในราคาสบายสบายกระเป๋า 

 7. มีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือก่อนและหลังเข้าใช้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน สามารถสอบถามหรือปรึกษาก่อนเข้าใช้บริการ เช่น ตรวจสอบราคา ตรวจสอบรายการตรวจและเอกสารที่ต้องใช้ว่าตรงความต้องการ และหลังเข้าใช้บริการทางคลินิกยินดีส่งใบเสร็จ, ส่งผลตรวจสุขภาพตรงด้วย Grab หรือสอบถามข้อสงสัยของผลการตรวจได้ 

 8. ขั้นตอนน้อย รับบริการได้รวดเร็ว ภายใต้คอนเซปต์ One Stop Service ไม่ต้องเดินไปตรวจหลายแผนก คนไข้ไม่แออัด บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

 9. โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานของอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมเป็นการตรวจอย่างละเอียดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมให้บริการด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ ได้มาตรฐาน 

 10. สำหรับองค์กรที่ต้องการส่งพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานโดยตรง สามารถส่งตัวผ่านระบบออนไลน์ MED REFER เพื่อตรวจสอบผลสุขภาพผ่านระบบออนไลน์ มีความสะดวก รวดเร็วทันใจ และมั่นใจในความถูกต้องจะได้ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลนั้น ๆ ตามความจริง 

 

       อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานด้วยคุณภาพและมาตรฐานที่วางใจได้ เปิดบริการมาอย่างยาวนาน สำหรับท่านที่สนใจโปรแกรมต่าง ๆ ในการตรวจร่างกายเพื่อรับใบรับรองแพทย์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คลินิกใกล้ฉันตามสาขาต่าง ๆ ได้เลย เรามีทีมงานมืออาชีพที่จะคอยตอบคำถามและชี้แจงคำแนะนำเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน ใช้ประกอบในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก 

   line ติดต่อ สอบถาม   

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม