โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะอาชีพ

อินทัชเมดิแคร์คลินิกขอแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะอาชีพ ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ, ปฏิบัติงานบนที่สูง, กลุ่มพี่เลี้ยงเด็ก, กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ และกลุ่มพนักงานออฟฟิศ

เข้าตรวจได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง ให้คุณ “พร้อมและมั่นใจ” ทุกเรื่องสุขภาพ พร้อมให้บริการโดยทีมแพทย์ ทุกสาขา พยาบาลและสหวิชาชีพ ด้านต่างๆ ปลอดภัย มั่นใจก่อนเริ่มทำงาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะอาชีพ

 1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ

 2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง

 3. กลุ่มพี่เลี้ยงเด็ก

 4. กลุ่มผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุ

 5. กลุ่มพนักงานออฟฟิศ

 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ

หมายเหตุ : กรณีที่มีความประสงค์ต้องการใบรับรองแพทย์ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศภาษาอังกฤษ มีค่าบริการเพิ่มเติม 450 บาท

 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง

หมายเหตุ : กรณีที่มีความประสงค์ต้องการใบรับรองแพทย์ปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงภาษาอังกฤษ มีค่าบริการเพิ่มเติม 450 บาท


กลุ่มพี่เลี้ยงเด็ก กลุ่มผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุ

 

กลุ่มพนักงานออฟฟิศ

 

  กลับสู่ด้านบนเว็บไซต์

ความพร้อมทางด้านสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรง เช่น การทำงานในสถานที่อับอากาศ

หากคุณต้องการทำงานด้านนี้ยิ่งจำเป็นต้องตรวจสุขภาพสถานที่อับอากาศก่อน เพื่อเช็คความสมบูรณ์ของร่างกาย เพื่อให้แน่ใจว่าสุขภาพร่างกายของเรามีความพร้อมก่อนทำงาน


ตรวจสุขภาพสถานที่อับอากาศ เพื่อสุขภาพร่างกายที่ปลอดภัย ไร้อุปสรรคในการทำงาน

การตรวจสุขภาพร่างกายก่อนทำงานในสถานที่อับอากาศ แพทย์จะช่วยตรวจสายตาเพื่อประเมินสมรรถภาพการมองเห็นระยะใกล้-ไกล ตรวจสอบสรรถภาพในการได้ยิน ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด สมรรถภาพการทำงานปอด เอกซเรย์ปอด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ


หากผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
ร่างกายมีความพร้อมในการทำงาน
ได้โดยไม่มีปัญหา คุณก็สามารถปฏิบัติงาน
ในพื้นที่อับอากาศได้


การเตรียมตัวสำหรับตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

 1. ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร

 2. ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน

 3. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนวันตรวจ

 4. กรณีเก็บอุจจาระ สามารถขออุปกรณ์ในการเก็บล่วงหน้าก่อนวันตรวจได้

 5. กรณีมีการเอ็กซ์เรย์ กรุณาสวมเสื้อผ้าที่ถอดง่าย

  กลับสู่ด้านบนเว็บไซต์

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพนักงานออฟฟิศ 1

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค / Medical Certificate

 3. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 4. ตรวจไวรัสตับอักเสบเอ / HAV Igm

 5. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg

 6. ตรวจไวรัสตับอักเสบซี / HCV

 7. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Test For Amphetamine

 8. ตรวจหาเชื้อเอดส์ Anti HIV

 9. การตรวจสายตาเบื้องต้น / Visual Acuity Test

 10. ตรวจการตั้งครรภ์ / Pregnancy Test (สำหรับผู้หญิง)

ราคา : ชาย (D13) 1,450 บาท, หญิง (D14) : 1,550 บาท

 

ตรวจสุขภาพก่อนทำงานกลุ่มพนักงานออฟฟิศ 2

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค / Medical Certificate

 3. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 4. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Test For Amphetamine

 5. การตรวจสายตาเบื้องต้น / Visual Acuity Test

 6. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / CBC

 7. ตรวจปัสสาวะ / Urine Examination

 8. ตรวจการตั้งครรภ์ / Pregnancy Test (สำหรับผู้หญิง)

ราคา : ชาย (D15) : 1,090 บาท, หญิง (D16) : 1,190 บาท

 

ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มทำงานกลุ่มพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์สำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ / Medical Certificate For Working In Confined Space

 3. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 4. การตรวจสายตาเบื้องต้น / Visual Acuity Test

 5. รวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / CBC

 6. ตรวจการได้ยิน / Audiometric Test

 7. ตรวจสมรรถภาพปอด / Pulmonary Function Testing

 8. คลื่นไฟฟ้าหัวใจ / Electrocardiogram

 9. ตรวจการตั้งครรภ์ / Pregnancy Test (สำหรับผู้หญิง)

ราคา : ชาย (D17) : 1,790 บาท, หญิง (D18) : 1,890 บาท

หมายเหตุ : กรณีที่มีความประสงค์ต้องการใบรับรองแพทย์ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศภาษาอังกฤษ มีค่าบริการเพิ่มเติม 450 บาท

 

ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานสำหรับการทำงานบนพื้นที่สูง

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical  Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ทำงานบนพื้นที่สูง / Medical Certificate

 3. ซักประวัติโรคลมชัก Epilepsy

 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / DTX

 5. ตรวจสายตาเบื้องต้น / Visual Acuity Test

 6. ตรวจตาบอดสี / Color Blind

 7. คลื่นไฟฟ้าหัวใจ / Electrocardiogram

 8. ตรวจการตั้งครรภ์ / Pregnancy Test (สำหรับผู้หญิง)

 9. คัดกรองภาวะซึมเศร้าและการทำร้ายตัวเอง (คัดกรองเบื้องต้น) / Depression and Risk of suicide (เฉพาะโปรแกรม 2)

 10. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray (เฉพาะโปรแกรม 3)

 11. ตรวจสมรรถภาพปอด / Pulmonary Function Testing (เฉพาะโปรแกรม 3)

 12. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / CBC (เฉพาะโปรแกรม 3)

 13. ตรวจการได้ยิน / Audiometric Test (เฉพาะโปรแกรม 3)

ราคา : โปรแกรม 1 ชาย (D19) : 1,390 บาท, หญิง (D20) : 1,490 บาท

ราคา : โปรแกรม 2 ชาย (D25) : 1,450 บาท, หญิง (D26) : 1,550 บาท

ราคา : โปรแกรม 3 ชาย (D28) : 2,250 บาท, หญิง (D29) : 2,290 บาท

หมายเหตุ : กรณีที่มีความประสงค์ต้องการใบรับรองแพทย์ปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงภาษาอังกฤษ มีค่าบริการเพิ่มเติม 450 บาท

ตรวจสุขภาพก่อนเข้างานกลุ่มพี่เลี้ยงเด็กและผู้สูงอายุ (โปรแกรม 1)

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค / Medical Certificate

 3. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Test For Amphetamine

 4. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 5. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg

 6. ตรวจหาเชื้อเอดส์ / Anti HIV

 7. ตรวจการติดเชื้อซิฟิลิส / VDRL

ราคา : โปรแกรม 1 (D21) : 1,090 บาท
 

ตรวจสุขภาพก่อนทำงานกลุ่มพี่เลี้ยงเด็กและผู้สูงอายุ (โปรแกรม 2)

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค / Medical Certificate

 3. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Test For Amphetamine

 4. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 5. ตรวจไวรัสตับอักเสบเอ / HAV Igm

 6. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg

 7. ตรวจหาเชื้อเอดส์ / Anti HIV

 8. ตรวจการติดเชื้อซิฟิลิส / VDRL

 9. การเพาะเชื้อจากอุจจาระ / Stool C/S

ราคา : โปรแกรม 2 (D22) 1,590 บาท

 

ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มทำงานกลุ่มพี่เลี้ยงเด็กและผู้สูงอายุ (โปรแกรม 3)

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค / Medical Certificate

 3. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Test For Amphetamine

 4. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 5. ตรวจไวรัสตับอักเสบเอ / HAV Igm

 6. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg

 7. ตรวจหาเชื้อเอดส์ / Anti HIV

 8. ตรวจการติดเชื้อซิฟิลิส / VDRL

 9. การเพาะเชื้อจากอุจจาระ / Stool C/S

 10. คัดกรองภาวะซึมเศร้าและการทำร้ายตัวเอง (คัดกรองเบื้องต้น) / Depression and Risk of suicide

ราคา : โปรแกรม 3 (D27) 1,650 บาท


เรียบเรียงโดย อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม
  แก้ไขล่าสุด : 11/04/2024

hit counter
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้