โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะอาชีพ กลุ่มB

       อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมขอแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะอาชีพ กลุ่มB  ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงให้คุณ “พร้อมและมั่นใจ” ทุกเรื่องสุขภาพ พร้อมให้บริการโดยทีมแพทย์ ทุกสาขา พยาบาลและสหวิชาชีพ ด้านต่างๆ ปลอดภัย มั่นใจก่อนเริ่มทำงาน

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะอาชีพ กลุ่มB เหมาะสำหรับ

 1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ

 2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง

 3. กลุ่มพี่เลี้ยงเด็ก

 4. กลุ่มผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุ

 5. กลุ่มพนักงานออฟฟิศ

 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ

 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง

 

กลุ่มพี่เลี้ยงเด็กและผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุ

 

กลุ่มพนักงานออฟฟิศ

 

  กลับสู่ด้านบนเว็บไซต์

ความพร้อมทางด้านสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรง เช่น การทำงานในสถานที่อับอากาศ หากคุณต้องการทำงานด้านนี้ยิ่งจำเป็นจะต้องตรวจสุขภาพสถานที่อับอากาศก่อน เพื่อเช็คความสมบูรณ์ของร่างกาย ซึ่งจะทำให้แน่ใจได้ว่าสุขภาพร่างกายของเรามีความพร้อมก่อนทำงาน

 

ตรวจสุขภาพสถานที่อับอากาศ เพื่อสุขภาพร่างกายที่ปลอดภัย ไร้อุปสรรคในการทำงาน

        การตรวจสุขภาพร่างกายก่อนทำงานในสถานที่อับอากาศ แพทย์จะช่วยตรวจสายตาเพื่อประเมินสมรรถภาพการมองเห็นระยะใกล้-ไกล ตรวจสอบสรรถภาพในการได้ยิน ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด สมรรถภาพการทำงานปอด เอกซเรย์ปอด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ นอกจากจะมีการตรวจสุขภาพพื้นฐาน และออกใบรับรองแพทย์สำหรับการทำงานในที่อับอากาศ หากผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ร่างกายมีความพร้อมในการทำงานได้โดยไม่มีปัญหา คุณก็สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศได้

 

การเตรียมตัวสำหรับตรวจสุขภาพก่อนเข้างานสำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะอาชีพ กลุ่มB

 1. ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร

 2. ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน

 3. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนวันตรวจ

 4. กรณีเก็บอุจจาระ สามารถขออุปกรณ์ในการเก็บล่วงหน้าก่อนวันตรวจได้

 5. กรณีมีการเอ็กซ์เรย์ กรุณาสวมเสื้อผ้าที่ถอดง่าย

  กลับสู่ด้านบนเว็บไซต์

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพนักงานออฟฟิศ 1

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค / Medical Certificate

 3. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 4. ตรวจไวรัสตับอักเสบเอ / HAV Igm

 5. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg

 6. ตรวจไวรัสตับอักเสบซี / HCV

 7. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Test For Amphetamine

 8. ตรวจหาเชื้อเอดส์ Anti HIV

 9. การตรวจสายตาเบื้องต้น / Visual Acuity Test

 10. ตรวจการตั้งครรภ์ / Pregnancy Test (สำหรับผู้หญิง)

ราคา : ชาย (D13) 1,290 บาท, หญิง (D14) : 1,390 บาท

 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพนักงานออฟฟิศ 2

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค / Medical Certificate

 3. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 4. การตรวจสายตาเบื้องต้น / Visual Acuity Test

 5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / CBC

 6. ตรวจปัสสาวะ / Urine Examination

 7. ตรวจการตั้งครรภ์ / Pregnancy Test (สำหรับผู้หญิง)

ราคา : ชาย (D15) : 1,090 บาท, หญิง (D16) : 1,190 บาท

 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์สำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ / Medical Certificate For Working In Confined Space

 3. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 4. การตรวจสายตาเบื้องต้น / Visual Acuity Test

 5. รวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / CBC

 6. ตรวจการได้ยิน / Audiometric Test

 7. ตรวจสมรรถภาพปอด / Pulmonary Function Testing

 8. คลื่นไฟฟ้าหัวใจ / Electrocardiogram

 9. ตรวจการตั้งครรภ์ / Pregnancy Test (สำหรับผู้หญิง)

ราคา : ชาย (D17) : 1,790 บาท, หญิง (D18) : 1,890 บาท

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานสำหรับการทำงานบนพื้นที่สูง

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical  Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค / Medical Certificate

 3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / DTX

 4. ตรวจสายตาเบื้องต้น / Visual Acuity Test

 5. ตรวจตาบอดสี / Color Blind

 6. คลื่นไฟฟ้าหัวใจ / Electrocardiogram

 7. ตรวจการตั้งครรภ์ / Pregnancy Test (สำหรับผู้หญิง)

ราคา : ชาย (D19) : 990 บาท, หญิง (D20) : 1,090 บาท

 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพี่เลี้ยงเด็กและผู้สูงอายุ
(โปรแกรม 1)

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค / Medical Certificate

 3. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Test For Amphetamine

 4. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 5. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg

 6. ตรวจหาเชื้อเอดส์ / Anti HIV

 7. ตรวจการติดเชื้อซิฟิลิส / VDRL

ราคา : โปรแกรม 1 (D21) : 990 บาท
 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพี่เลี้ยงเด็กและผู้สูงอายุ
(โปรแกรม 2)

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค / Medical Certificate

 3. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Test For Amphetamine

 4. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 5. ตรวจไวรัสตับอักเสบเอ / HAV Igm

 6. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg

 7. ตรวจหาเชื้อเอดส์ / Anti HIV

 8. ตรวจการติดเชื้อซิฟิลิส / VDRL

 9. การเพาะเชื้อจากอุจจาระ / Stool C/S

ราคา : โปรแกรม 2 (D22) 1,490 บาท