โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะอาชีพ กลุ่มB

       อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมขอแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะอาชีพ กลุ่มB  ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงให้คุณ “พร้อมและมั่นใจ” ทุกเรื่องสุขภาพ พร้อมให้บริการโดยทีมแพทย์ ทุกสาขา พยาบาลและสหวิชาชีพ ด้านต่างๆ ปลอดภัย มั่นใจก่อนเริ่มทำงาน

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะอาชีพ กลุ่มB เหมาะสำหรับ

 1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ

 2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง

 3. กลุ่มพี่เลี้ยงเด็ก

 4. กลุ่มผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุ

 5. กลุ่มพนักงานออฟฟิศ

 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ

 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง

 

กลุ่มพี่เลี้ยงเด็ก กลุ่มผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุ

 

กลุ่มพนักงานออฟฟิศ

 

  กลับสู่ด้านบนเว็บไซต์

ความพร้อมทางด้านสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรง เช่น การทำงานในสถานที่อับอากาศ หากคุณต้องการทำงานด้านนี้ยิ่งจำเป็นจะต้องตรวจสุขภาพสถานที่อับอากาศก่อน เพื่อเช็คความสมบูรณ์ของร่างกาย ซึ่งจะทำให้แน่ใจได้ว่าสุขภาพร่างกายของเรามีความพร้อมก่อนทำงาน

 

ตรวจสุขภาพสถานที่อับอากาศ เพื่อสุขภาพร่างกายที่ปลอดภัย ไร้อุปสรรคในการทำงาน

        การตรวจสุขภาพร่างกายก่อนทำงานในสถานที่อับอากาศ แพทย์จะช่วยตรวจสายตาเพื่อประเมินสมรรถภาพการมองเห็นระยะใกล้-ไกล ตรวจสอบสรรถภาพในการได้ยิน ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด สมรรถภาพการทำงานปอด เอกซเรย์ปอด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ นอกจากจะมีการตรวจสุขภาพพื้นฐาน และออกใบรับรองแพทย์สำหรับการทำงานในที่อับอากาศ หากผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ร่างกายมีความพร้อมในการทำงานได้โดยไม่มีปัญหา คุณก็สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศได้

 

การเตรียมตัวสำหรับตรวจสุขภาพก่อนเข้างานสำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะอาชีพ กลุ่มB

 1. ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร

 2. ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน

 3. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนวันตรวจ

 4. กรณีเก็บอุจจาระ สามารถขออุปกรณ์ในการเก็บล่วงหน้าก่อนวันตรวจได้

 5. กรณีมีการเอ็กซ์เรย์ กรุณาสวมเสื้อผ้าที่ถอดง่าย

  กลับสู่ด้านบนเว็บไซต์

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพนักงานออฟฟิศ 1

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค / Medical Certificate

 3. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 4. ตรวจไวรัสตับอักเสบเอ / HAV Igm

 5. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg

 6. ตรวจไวรัสตับอักเสบซี / HCV

 7. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Test For Amphetamine

 8. ตรวจหาเชื้อเอดส์ Anti HIV

 9. การตรวจสายตาเบื้องต้น / Visual Acuity Test

 10. ตรวจการตั้งครรภ์ / Pregnancy Test (สำหรับผู้หญิง)

ราคา : ชาย (D13) 1,390 บาท, หญิง (D14) : 1,490 บาท

 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพนักงานออฟฟิศ 2

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค / Medical Certificate

 3. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 4. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Test For Amphetamine

 5. การตรวจสายตาเบื้องต้น / Visual Acuity Test

 6. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / CBC

 7. ตรวจปัสสาวะ / Urine Examination

 8. ตรวจการตั้งครรภ์ / Pregnancy Test (สำหรับผู้หญิง)

ราคา : ชาย (D15) : 1,090 บาท, หญิง (D16) : 1,190 บาท

 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์สำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ / Medical Certificate For Working In Confined Space

 3. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 4. การตรวจสายตาเบื้องต้น / Visual Acuity Test

 5. รวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / CBC

 6. ตรวจการได้ยิน / Audiometric Test

 7. ตรวจสมรรถภาพปอด / Pulmonary Function Testing

 8. คลื่นไฟฟ้าหัวใจ / Electrocardiogram

 9. ตรวจการตั้งครรภ์ / Pregnancy Test (สำหรับผู้หญิง)

ราคา : ชาย (D17) : 1,790 บาท, หญิง (D18) : 1,890 บาท

 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานสำหรับการทำงานบนพื้นที่สูง

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical  Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ทำงานบนพื้นที่สูง / Medical Certificate

 3. ซักประวัติโรคลมชัก Epilepsy

 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / DTX

 5. ตรวจสายตาเบื้องต้น / Visual Acuity Test

 6. ตรวจตาบอดสี / Color Blind

 7. คลื่นไฟฟ้าหัวใจ / Electrocardiogram

 8. ตรวจการตั้งครรภ์ / Pregnancy Test (สำหรับผู้หญิง)

 9. คัดกรองภาวะซึมเศร้าและการทำร้ายตัวเอง (คัดกรองเบื้องต้น) / Depression and Risk of suicide (เฉพาะโปรแกรม 2)

 10. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray (เฉพาะโปรแกรม 3)

 11. ตรวจสมรรถภาพปอด / Pulmonary Function Testing (เฉพาะโปรแกรม 3)

 12. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / CBC (เฉพาะโปรแกรม 3)

 13. ตรวจการได้ยิน / Audiometric Test (เฉพาะโปรแกรม 3)

ราคา : โปรแกรม 1 ชาย (D19) : 1,390 บาท, หญิง (D20) : 1,490 บาท

ราคา : โปรแกรม 2 ชาย (D25) : 1,450 บาท, หญิง (D26) : 1,550 บาท

ราคา : โปรแกรม 3 ชาย (D28) : 2,250 บาท, หญิง (D29) : 2,290 บาท

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพี่เลี้ยงเด็กและผู้สูงอายุ
(โปรแกรม 1)

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค / Medical Certificate

 3. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Test For Amphetamine

 4. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 5. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg

 6. ตรวจหาเชื้อเอดส์ / Anti HIV

 7. ตรวจการติดเชื้อซิฟิลิส / VDRL

ราคา : โปรแกรม 1 (D21) : 1,090 บาท
 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพี่เลี้ยงเด็กและผู้สูงอายุ
(โปรแกรม 2)

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค / Medical Certificate

 3. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Test For Amphetamine

 4. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 5. ตรวจไวรัสตับอักเสบเอ / HAV Igm

 6. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg

 7. ตรวจหาเชื้อเอดส์ / Anti HIV

 8. ตรวจการติดเชื้อซิฟิลิส / VDRL

 9. การเพาะเชื้อจากอุจจาระ / Stool C/S

ราคา : โปรแกรม 2 (D22) 1,590 บาท

 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพี่เลี้ยงเด็กและผู้สูงอายุ
(โปรแกรม 3)

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค / Medical Certificate

 3. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Test For Amphetamine

 4. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 5. ตรวจไวรัสตับอักเสบเอ / HAV Igm

 6. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg

 7. ตรวจหาเชื้อเอดส์ / Anti HIV

 8. ตรวจการติดเชื้อซิฟิลิส / VDRL

 9. การเพาะเชื้อจากอุจจาระ / Stool C/S

 10. คัดกรองภาวะซึมเศร้าและการทำร้ายตัวเอง (คัดกรองเบื้องต้น) / Depression and Risk of suicide

ราคา : โปรแกรม 3 (D27) 1,650 บาท

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้