ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) ที่คลินิก ราคาสบายกระเป๋า

ตรวจดาวน์ซินโดรม , ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม

  การตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์หรือตรวจดาวน์ซินโดรม มีหลายวิธี  

ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดในคุณแม่ขณะตั้งครรภ์ และการเจาะตรวจน้ำคร่ำ ถือเป็นการตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ที่นิยมทำกันมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอัตราเสี่ยงที่จะมีความผิดปกติของทารกในครรภ์

หัวข้อที่คุณแม่ควรรู้เกี่ยวกับการตรวจดาวน์ซินโดรน

ตรวจดาวน์ซินโดรม คืออะไร

ตรวจดาวน์ซินโดรม คืออะไร

ดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากมีโครโมโซมผิดปกติ (สารที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม) ทำให้ผู้ป่วยมีเชาวน์ปัญญาต่ำ พูดช้า มีปัญหาในการใช้กล้ามเนื้อ

เด็กกลุ่มอาการดาวน์ จะมี 47 โครโมโซม (ในคนปกติจะมีโครโมโชม 46 โครโมโซม) โดยสาเหตุที่พบบ่อยเกิดจากโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 โครโมโชม เกิดได้ในการตั้งครรภ์ทั่วไป

"โดยในปัจจุบันมีวิธีการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม สามารถตรวจได้ในคุณแม่ตั้งครรภ์เกือบทุกคนและทำได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ช่วงแรกๆ"

ตรวจดาวน์ซินโดรม จําเป็นไหม ทำไมต้องตรวจ

ภาวะดาวน์ซินโดรมส่วนใหญ่จะพบในคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่ทารกจะเป็นดาวน์ซินโดรมสูงถึง 1 ใน 250 ยิ่งอายุมากเท่าไหร่ความเสี่ยงก็จะยิ่งสูงขึ้น แต่ในกลุ่มแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี ก็สามารถมีลูกที่เป็นดาวน์ซินโดรมได้


"การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมตั้งแต่เนิ่นๆ
หรือตั้งแต่ไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์
จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำ 
เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้"


ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม มีกี่แบบ

วิธีการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม รู้ผลตรวจเร็ว มีความแม่นยำและปลอดภัย ที่นิยมตรวจในปัจจุบัน มีให้บริการที่อินทัชเมดิแคร์มี 2 วิธี ดังนี้

ตรวจดาวน์ซินโดรม NIPT (Noninvasive prenatal testing)

1. NIPT (Noninvasive prenatal testing)

NIPT เป็นวิธีการตรวจคัดกรองความผิดปกติของกรรมพันธุ์ทารกในครรภ์จากการเจาะเลือดมารดา เป็นการตรวจดาวน์ซินโดรมที่มีความปลอดภัย มีความแม่นยำสูงถึงกว่า 99% นิยมตรวจในปัจจุบัน เพราะเป็นวิธีคัดกรองที่แม่นยำสูงกว่าวิธีอื่น ๆ นอกจากนี้ยังบอกเพศลูกได้ด้วย สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์

อ่านต่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ : ตรวจนิฟตี้ nifty test คืออะไร? กี่วันรู้ผล ราคาเท่าไร?

อินทัชเมดิแคร์ให้บริการตรวจ Nifty
อ่านเพิ่มเติมคลิกQuad test (Second trimester screening)

2. Quad test (Second trimester screening)

การตรวจดาวน์ซินโดรม วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมในปัจจุบัน โดยตรวจสารชีวเคมีและฮอร์โมนในเลือดคุณแม่ตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สอง 4 ชนิด คล้ายๆ กับการตรวจ Triple Marker แต่เพิ่มการตรวจ inhibin A เข้ามาด้วย ทำได้ที่อายุครรภ์มากขึ้นคือช่วง 15-20 สัปดาห์  (เหมาะสมที่สุดคือช่วง 14-18 สัปดาห์)

อ่านต่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ : ตรวจ Quad Test คืออะไร? ต้องตรวจอะไรบ้าง ราคาเท่าไร?


อินทัชเมดิแคร์ให้บริการตรวจ Quad test 
อ่านเพิ่มเติมคลิก


บทความที่แนะนำสำหรับคุณ : รวมวิธีตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม ที่คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องรู้

ตรวจดาวน์ซินโดรม ได้ตอนอายุครรภ์เท่าไร

ตรวจดาวน์ซินโดรม ได้ตอนอายุครรภ์เท่าไร

สามารถตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม ได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์ ด้วยการตรวจเลือดหญิงตั้งครรภ์ เรียกว่า "การตรวจคัดกรอง" แต่หากตรวจพบความผิดปกติ (พบผลบวกจากการตรวจเลือด) แพทย์จะแนะนำให้ตรวจยืนยันผลอีกครั้ง ด้วยการเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจโครโมโซม

การตรวจดังกล่าวจะช่วยให้แพทย์และหญิงตั้งครรภ์สามารถวางแผนการดูแลรักษาหากทารกในครรภ์ที่มีภาวะดาวน์ รวมถึงเป็นการให้ทางเลือกแก่หญิงตั้งครรภ์และคู่สมรสในการยุติการตั้งครรภ์


ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม สนใจทักแชท

การตรวจดาวน์ซินโดรม บอกอะไรบ้าง

การตรวจดาวน์ซินโดรม บอกโอกาสและความเสี่ยงที่ทารกจะเป็นดาวน์ซินโดรมได้ ทำให้หญิงตั้งครรภ์รู้ล่วงหน้า ช่วยให้แพทย์และหญิงตั้งครรภ์สามารถวางแผนการดูแลรักษาหากทารกในครรภ์ที่มีภาวะดาวน์ 

 

"รวมถึงเป็นการให้ทางเลือก
แก่หญิงตั้งครรภ์และคู่สมรส
ในการ
หยุดความเสี่ยงหรือทำการยุติ
การตั้งครรภ์
ได้ตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์"


ซึ่งหากผลการตรวจดาวน์ซินโดรมผิดปกติ จะต้องทำการตรวจยืนยันต่อตามวิธีที่แพทย์พิจารณา 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม

  1. การตรวจ NIPT (Noninvasive prenatal testing) มีความแม่นยำมากกว่า 99 %

  2. การตรวจ NT (Nuchal translucency) มีความแม่นยำมากกว่า 64–70 %

  3. การตรวจ FTS (First trimester screening) มีความแม่นยำมากกว่า 79–87 %

  4. การตรวจ Triple Marker (AFP ,Free B HCG, uE3) มีความแม่นยำมากกว่า 60–69  %

  5. การตรวจ Quad test (Second trimester screening) มีความแม่นยำมากกว่า 67–86 %


สนใจ ตรวจดาวน์ซินโดรม

ราคาตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม


ใครบ้างที่ควรตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม

ใครบ้างที่ควรตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม

หญิงตั้งครรภ์ในกลุ่มต่อไปนี้ควรได้รับการคัดกรองดาวน์ซินโดรมของทารกในครรภ์

  • หญิงตั้งครรภ์ช่วงอายุมากแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกินกว่า 35 ปี มีโอกาสที่ลูกจะเป็นดาวน์ชินโดรมสูง และยิ่งอายุมากความเสี่ยงก็จะยิ่งสูง ขณะที่ตั้งครรภ์ตอนอายุต่ำกว่า 30 ปี จะมีความเสี่ยงไม่มากนัก

  • แม่ที่เคยคลอดบุตรคนก่อนเป็นดาวน์ชินโดรม หากตั้งท้องครั้งต่อไป ก็มีโอกาสที่ลูกจะเป็นดาวน์ชินโดรมอีก

  • มีคนในครอบครัวเป็นดาวน์ซินโดรม เช่น พี่น้อง หรือญาติที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเป็นพาหะของความผิดปกติของโครโมโซม

  • ตรวจพบความผิดปกติของทารกในครรภ์ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของโครโมโซม


ตรวจดาวน์ซินโดรมที่อินทัชเมดิแคร์

อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมให้บริการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม 2 แบบ คือ NIPT หรือ NIFTY TEST และ Quad test สนใจเข้ารับบริการสามารถโทรนัดหมายและรายละเอียดได้ทุกช่องทางเลยค่ะ เราให้บริการหลายสาขาในกรุงเทพ สะดวก ไม่ต้องรอคิวนาน ให้บริการโดยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ


ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม สนใจทักแชท

บทความที่น่าสนใจ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

สนใจทักแชท

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม


เรียบเรียงโดย แพทย์หญิงวรางคณา วิวัลย์ศิริกุล
  แก้ไขล่าสุด : 18/01/2024

free web counter
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้