โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะกลุ่ม

 

     อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมขอแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงให้คุณ “พร้อมและมั่นใจ” ทุกเรื่องสุขภาพ พร้อมให้บริการโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง ครบทุกสาขา พยาบาลและสหวิชาชีพ ด้านต่างๆ ปลอดภัย มั่นใจก่อนเริ่มงาน


ข้อดีของการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
     สำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยได้ไปตรวจสุขภาพการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานก็จะทำให้เราได้ทราบถึงสุขภาพของตัวเองด้วย เพราะบางครั้งภายนอกที่ดูปกติ อาจจะมีอาการเจ็บป่วยหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคต่าง ๆ ภายในก็ได้หากรู้แต่เนิ่น ๆ ก็จะสามารถรักษาได้ทัน

 

การเตรียมตัวสำหรับตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

 1. ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร

 2. ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน

 3. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนวันตรวจ

 4. ถ้าฟิล์มเอกซเรย์เก่า กรุณานำมาด้วยทุกครั้ง

 5. หากสงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งแจ้งหน้าที่ล่วงหน้าก่อนตรวจ


ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพนักงานห้องอาหาร, กุ๊ก, พนักงานเสิร์ฟ

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 10 โรค / Medical Certificate

 3. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 4. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg

 5. การเพาะเชื้อจากอุจจาระ / Stool C/S

 6. ตรวจอุจจาระ / Stool Exam

 7. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Met, Amphetamine

 8. ตรวจการตั้งครรภ์ / Pregnancy Test (สำหรับผู้หญิง)

ราคา : 1,090 บาท

 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพนักงานโรงแรมทั่วไป, รีสอร์ท

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 3. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg

 4. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Met, Amphetamine

 5. ตรวจหาเชื้อเอดส์ / Anti HIV

 6. ตรวจการตั้งครรภ์ / Pregnancy Test (สำหรับผู้หญิง)

ราคา : 690 บาท
 

 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์สำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ / Medical Certificate For Working In Confined Space

 3. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 4. การตรวจสายตาเบื้องต้น / Visual Acuity Test

 5. รวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / CBC

 6. ตรวจการตั้งครรภ์ / Pregnancy Test

 7. ตรวจการได้ยิน / Audiometric Test

 8. ตรวจสมรรถภาพปอด / Pulmonary Function Testing

 9. คลื่นไฟฟ้าหัวใจ / Electrocardiogram

ราคา : 1,790 บาท

 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพี่เลี้ยงเด็กและผู้สูงอายุ

(โปรแกรม 1)

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค / Medical Certificate

 3. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Met, Amphetamine

 4. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 5. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg

 6. ตรวจหาเชื้อเอดส์ / Anti HIV

 7. ตรวจการติดเชื้อซิฟิลิส / VDRL

ราคา : 890 บาท

 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพี่เลี้ยงเด็กและผู้สูงอายุ

(โปรแกรม 2)

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค / Medical Certificate

 3. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Met, Amphetamine

 4. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 5. ตรวจไวรัสตับอักเสบเอ / HAV Igm

 6. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg

 7. ตรวจหาเชื้อเอดส์ / Anti HIV

 8. ตรวจการติดเชื้อซิฟิลิส / VDRL

 9. การเพาะเชื้อจากอุจจาระ / Stool C/S

ราคา : 1,390 บาท


ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพนักงานโรงงานห้าง, pc, แคชเชียร์

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical  Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค / Medical Certificate

 3. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 4. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg

 5. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Met, Amphetamine

 6. ตรวจการตั้งครรภ์ / Pregnancy Test (สำหรับผู้หญิง)

ราคา : 590 บาท
 


ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพนักงานออฟฟิศ 1

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค / Medical Certificate

 3. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 4. ตรวจไวรัสตับอักเสบเอ / HAV Igm

 5. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg

 6. ตรวจไวรัสตับอักเสบซี / HCV

 7. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Met, Amphetamine

 8. ตรวจหาเชื้อเอดส์ Anti HIV

 9. ตรวจการตั้งครรภ์ / Pregnancy Test (สำหรับผู้หญิง)

ราคา : 890 บาท

 

 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพนักงานออฟฟิศ 2

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค / Medical Certificate

 3. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 4. การตรวจสายตาเบื้องต้น / Visual Acuity Test

 5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / CBC

 6. ตรวจปัสสาวะ / Urine Examination

 7. ตรวจการตั้งครรภ์ / Pregnancy Test (สำหรับผู้หญิง)

ราคา : 990 บาท
 


ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานสำหรับการทำงานบนพื้นที่สูง

 1. สุขภาพโดยแพทย์ / Physical  Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค / Medical Certificate

 3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / DTX

 4. การตรวจสายตาเบื้องต้น / Visual Acuity Test

 5. ตรวจตาบอดสี / Color Blind

 6. คลื่นไฟฟ้าหัวใจ / Electrocardiogram

 7. ตรวจการตั้งครรภ์ / Pregnancy Test (สำหรับผู้หญิง)

ราคา : 990 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

ติดต่อ สอบถาม


  @qns9056c


  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม
 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะกลุ่ม