โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะอาชีพ กลุ่มA

 

       อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมขอแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะอาชีพ กลุ่มA  ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงให้คุณ “พร้อมและมั่นใจ” ทุกเรื่องสุขภาพ พร้อมให้บริการโดยทีมแพทย์ ทุกสาขา พยาบาลและสหวิชาชีพ ด้านต่างๆ ปลอดภัย มั่นใจก่อนเริ่มทำงาน

       ความพร้อมทางด้านสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยโดยตรง เช่น การทำงานในสถานที่อับอากาศ หากคุณต้องการทำงานด้านนี้ยิ่งจำเป็นจะต้องตรวจสุขภาพสถานที่อับอากาศก่อน เพื่อเช็คความสมบูรณ์ของร่างกาย ซึ่งจะทำให้แน่ใจได้ว่าสุขภาพร่างกายของเรามีความพร้อมก่อนทำงาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะอาชีพ กลุ่มA เหมาะสำหรับ

 1. พนักงานห้องอาหาร, กุ๊ก, พนักงานเสริฟ

 2. พนักงานโรงงาน

 3. พนักงานห้าง, pc, แคชเชียร์

 4. พนักงานผู้สัมผัสอาหาร

 5. พนักงานโรงแรม, รีสอร์ท

 

การเตรียมตัวสำหรับตรวจสุขภาพก่อนเข้างานสำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะอาชีพ กลุ่มA

 1. ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร

 2. ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน

 3. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนวันตรวจ

 4. กรณีเก็บอุจจาระ สามารถขออุปกรณ์ในการเก็บล่วงหน้าก่อนวันตรวจได้

 5. กรณีมีการเอ็กซ์เรย์ กรุณาสวมเสื้อผ้าที่ถอดง่าย

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพนักงานห้องอาหาร, กุ๊ก, พนักงานเสิร์ฟ

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 10 โรค / Medical Certificate

 3. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 4. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg

 5. การเพาะเชื้อจากอุจจาระ / Stool C/S

 6. ตรวจไวรัสตับอักเสบเอ / HAV Igm

 7. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Met, Amphetamine

 8. ตรวจการตั้งครรภ์ / Pregnancy Test (สำหรับผู้หญิง)

ราคา : ชาย (D9) : 1,290 บาท, หญิง (D10) : 1,390 บาท

 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มกลุ่มพนักงานผู้สัมผัสอาหาร

 1. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 2. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg

 3. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Met, Amphetamine

 4. ตรวจหาเชื้อเอดส์ / Anti HIV

 5. การตรวจสายตาเบื้องต้น / Visual Acuity Test

 6. ตรวจตาบอดสี / Color Blind

 7. ตรวจการติดเชื้อซิฟิลิส / VDRL

 8. ตรวจปัสสาวะ / Urine Examination

 9. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / CBC

 10. ตรวจอุจจาระ / stool Exam

 11. ตรวจการตั้งครรภ์ / Pregnancy Test (สำหรับผู้หญิง)

ราคา : ชาย (D23) : 1,550 บาท, หญิง (D24) : 1,650 บาท

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพนักงานโรงงานห้าง, pc, แคชเชียร์ 

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical  Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค / Medical Certificate

 3. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 4. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg

 5. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Met, Amphetamine

 6. ตรวจการตั้งครรภ์ / Pregnancy Test (สำหรับผู้หญิง)

ราคา : ชาย (D7) : 690 บาท, หญิง (D8) : 790 บาท
 

 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพนักงานโรงแรมทั่วไป, รีสอร์ท

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 3. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg

 4. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Met, Amphetamine

 5. ตรวจหาเชื้อเอดส์ / Anti HIV

 6. ตรวจการตั้งครรภ์ / Pregnancy Test (สำหรับผู้หญิง)

ราคา : ชาย (D11) : 850 บาท, หญิง (D12) : 950 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

ติดต่อ สอบถาม
  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม
 

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะอาชีพ กลุ่มA