ใบรับรองแพทย์


ใบรับรองแพทย์คืออะไร?

ใบรายงานตัวเราเองว่ามีสุขภาพเป็นอย่างไร เป็นเอกสารสำคัญสำหรับการสมัครงาน ใช้ประกอบใบลาป่วย ใช้ในการทำใบขับขี่ ฯลฯ โดยได้รับการตรวจจากแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์สภาเท่านั้น การขอใบรับรองแพทย์ หากเราป่วยก็ขอจากแพทย์ได้ตามความเป็นจริงอยู่แล้ว หรือถ้าใช้ในการทำใบขับขี่ ก็เพียงแค่ไปหาหมอ ให้ตรวจตามที่หมอต้องกรอกข้อมูลสุขภาพของเรา 


ขั้นตอนการขอรับใบรับรองแพทย์อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์คลินิกว่ามาขอรับใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้ประกอบการรับรองในกรณีใด เจ้าหน้าที่จะให้คุณวัดความดันโลหิตและชั่งน้ำหนัก ณ จุดให้บริการของคลินิก 

  2. เจ้าหน้าที่จะทำการซักประวัติของคุณเบื้องต้น ก่อนเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

  3. เมื่อเข้าพบแพทย์ แพทย์จะทำการตรวจร่างกาย เพื่อใช้ระบุในใบรับรองแพทย์ ตามที่คุณได้แจ้งความต้องการไว้ 

  4. หลังจากนั้นเมื่อคุณได้รับใบรับรองแพทย์ เจ้าหน้าที่จะให้คุณตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล และรายละเอียดในใบรับรองแพทย์เพื่อความถูกต้องอีกครั้ง 

  5. ชำระเงินค่าบริการขอออกใบรับรองแพทย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก      
  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม
ใบรับรองแพทย์สมัครงาน, ทำใบขับขี่ (5 โรค)
ใบรับรองแพทย์ผู้สัมผัสอาหาร (10 โรค)
ตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ Work Permit (6 โรค)
ตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์เพื่อศึกษาต่อ