ใบรับรองแพทย์ Seaman Book เพื่อใช้ทำหนังสือคนประจำเรือ

ใบรับรองแพทย์ seaman book เพื่อใช้ทำหนังสือคนประจำเรือ

หนังสือคนประจำเรือ หนังสือที่คนประกอบอาชีพบนเรือต้องมี ไม่ว่าจะเป็น กัปตัน ลูกเรือ ช่างกล คนเดือนเรือ และเพื่อให้แน่ใจว่าบุคลเหล่านี้สามารถทำงานบนเรือได้ ก็จำเป็นต้องมี ใบรับรองแพทย์ seaman book หรือ “ใบรับรองแพทย์ หนังสือคนประจำเรือ” ส่วนใบรับรองแพทย์ราคาเท่าไหร่ ต้องตรวจสุขภาพอะไร และตรวจได้ที่ไหน อินทัชเมดิแคร์ก็เตรียมคำตอบมาให้แล้วค่ะ

เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ seaman book


ใบรับรองแพทย์ seaman book คืออะไร

Seaman Book คืออะไร?

หนังสือคนประจำเรือ (Seaman Book) คือ หนังสือที่ต้องทำการออกโดยกรมเจ้าท่า เป็นเอกสารที่คนประจำเรือ (คนที่ทำงานบนเรือ) จำเป็นต้องมี (คล้ายๆบัตรประชาชนของคนประจำเรือ) จะมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ หนังสือคนประจำเรือ และ หนังสือคนประจำเรือประมง โดยการใช้งานหนังสือหลักๆมีดังนี้

หนังสือคนประจำเรือใช้สำหรับทำอะไรบ้าง?
 • ใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงว่าตัว ของคนประจำเรือนั้นได้รับอนุญาติ ให้ทำงานในเรือเดินทะเล 

 • ใช้เป็นเอกสารกรณีที่เลิกจ้าง ที่ทางนายเรือออกให้

 • ใช้บันทึกประวัติในการทำงาน ระยะเวลาที่ทำงานในเรือ

 • ใช้สำหรับสมัครงาน ในสายงานคนประจำเรือ

 • ใช้ขอใบรับรองแพทย์ ประกาศนียบัตรสุขภาพ คนประจำเรือ (คร.5)

 • เป็นใบเพื่อแสดงถึงความรู้ ความสามารถของผู้ถือหนังสือ

โดยหนังสือคนประจำเรือจะมีหน้าตาคล้ายๆกับพาสปอร์ต แต่จะมีสีที่แตกต่างกัน "หนังสือคนประจำเรือ สีน้ำเงิน" และ "หนังสือคนประจำเรือประมง สีเขียว"

ใบรับรองแพทย์ Seaman Book

ใบรับรองแพทย์ Seaman Book หรือ ใบรับรองแพทย์ หนังสือคนประจำเรือ คือ เอกสารที่รับรองผลการตรวจสุขภาพ เพื่อนำไปใช้ในการทำหนังสือคนประจำเรือ


ขอใบรับรองแพทย์ คลิก

ใบรับรองแพทย์ seaman book ตรวจอะไรบ้าง

1. ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

เบื้องต้นผู้จะขอใบรับรองแพทย์ หนังสือคนประจำเรือ จำเป็นต้องมาพบแพทย์ โดยแพทย์จะมีการซักประวัติโดยเบื้องต้นของผู้รับบริการ เช่น ประวัติเกี่ยวกับการป่วย โรคประจำตัว ประวัติการแพ้ หรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ เป็นต้น ส่วนการตรวจร่างกาย ก็จะมีตั้งแต่การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง การวัดความดันโลหิตและชีพจร ตรวจตาบอดสี และตรวจเช็คการได้ยินเบื้องต้น เป็นต้น

2. ตรวจสุขภาพ 5 โรค

การตรวจสุขภาพเพื่อรับใบรับรองแพทย์ 5 โรค จะต้องตรวจคัดกรองโรคดังต่อไปนี้ คือ 

 • โรคเรื้อน

 • วัณโรคในระยะที่อันตราย

 • ตรวจว่ามีอาการของสารเสพติดให้โทษ

 • โรคพิษสุราเรื้อรัง

 • โรคเท้าช้าง


อ่านเพิ่มเติม : ใบรับรองแพทย์ 5 โรค ต้องตรวจโรคไหนบ้าง?


ราคาใบรับรองแพทย์ Seaman Book

ใบรับรองแพทย์ Seaman Book ราคา เริ่มต้นที่ 300 บาท 

หมายเหตุ : กรณีที่มีรายการตรวจอื่นๆเพิ่มเติม จะมีการคิดค่าบริการเพิ่ม

ราคาใบรับรองแพทย์ Seaman Book


ใบรับรองแพทย์ หนังสือคนประจำเรือ ขอได้ที่ไหน

สามารถตรวจสุขภาพ เพื่อออกใบรับรองแพทย์ หนังสือคนประจำเรือ ได้ที่ คลินิก และโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

หมายเหตุ : ใบรับรองแพทย์ในที่นี้ไม่ใช่ใบรับรองแพทย์ ประกาศนียบัตรสุขภาพ คนประจำเรือ (คร.5)

ขอใบรับรองแพทย์ สอบถาม


  แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ Seaman Book  


ทํา seaman book ต้องใช้อะไรบ้าง

เอกสารสำหรับทำ Seaman Book ทั้งแบบเรือธรรมดาและเรือประมงจะใช้เอกสารเหมือนกัน โดยขึ้นอยู่กับกรณี โดยผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ที่มีสัญญาชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์ โดยเอกสารจะแบ่งเป็น 4 กรณี ดังนี้

1. เอกสารทำ Seaman Book กรณีขอทำครั้งแรก

 1. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่ใส่ชุดครุย

 2. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

 3. ใบรับรองแพทย์ หนังสือคนประจำเรือ หรือ ใบรับรองแพทย์ คนประจำเรือ (คร.5)

 4. สำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี)

2. เอกสารทำ Seaman Book กรณีต่ออายุ หรือชำรุด

 1. หนังสือคนประจำเรือ (เล่มเดิม)

 2. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่ใส่ชุดครุย

 3. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

 4. ใบรับรองแพทย์ หนังสือคนประจำเรือ หรือ ใบรับรองแพทย์ คนประจำเรือ (คร.5)

 5. สำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี)

ขอใบรับรองแพทย์ คลิก

3. เอกสารทำ Seaman Book กรณีที่ทำหนังสือหาย

 1. ใบแจ้งความตัวจริง หรือ สำเนาใบแจ้งความที่เจ้าหน้าที่ตำรวจลงนามรับรอง

 2. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่ใส่ชุดครุย

 3. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

 4. ใบรับรองแพทย์ หนังสือคนประจำเรือ หรือ ใบรับรองแพทย์ คนประจำเรือ (คร.5)

 5. สำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี)

4. เอกสารทำ Seaman Book กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล

 1. ใบแก้ไขรายการ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล

 2. หนังสือคนประจำเรือ (เล่มเดิม)

 3. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่ใส่ชุดครุย

 4. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

 5. ใบรับรองแพทย์ หรือ ใบรับรองแพทย์ คนประจำเรือ (คร.5)

 6. สำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี)

กรณีเป็นคนต่างด้าว

หากกรณีที่เป็นคนต่างด้าว(เฉพาะผู้ที่ทำงานบนเรือไทย) ต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป โดยใช้เอกสาร ดังนี้

 1. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

 2. สำเนาพาสปอร์ต โดยมีการตรวจลงตราวีซ่า VISA

 3. หนังสือรับรองการจ้างงาน จากบริษัท หรือเจ้าของเรือ (ต้องระบุรายละเอียดของเรืออย่างครบถ้วน)

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ที่ลงนามในหนังสือรับรอง

 5. สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท

 6. หนังสือเล่มเดิม (กรณีที่ต่ออายุ หรือหนังสือชำรุด)

 7. ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (กรณีที่มีการแก้ไข)

 8. ใบแจ้งความ (กรณีที่ทำหาย)

 9. ใบรับรองแพทย์ หรือ ใบรับรองแพทย์ คนประจำเรือ (คร.5)

หมายเหตุ : กรณีที่เป็นคนต่างด้าวการขอหนังสือคนเดินเรือประมง จะไม่สามารถทำหนังสือคนประจำเรือประมง ที่กรมเจ้าท่าได้ ต้องไปขอที่กรมประมงเท่านั้น

(มีเอกสารอ้างอิงท้ายที่บทความ)

  ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ Seaman Book  

ใบรับรองแพทย์ หนังสือคนประจำเรือ ใช้สำหรับทำอะไร

ใบรับรองแพทย์ หนังสือคนประจำเรือ ใช้สำหรับทำอะไร

การขอใบรับรองแพทย์ชนิดนี้ จะใช้สำหรับทำหนังสือคนประจำเรือเท่านั้น ไม่ใช่ใบรับรองแพทย์ สำหรับออกประกาศนียบัตรสุขภาพ คนประจำเรือ (คร.5) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การที่จะขอประกาศนียบัตรสุขภาพ จำเป็นต้องใช้หนังสือคนประจำเรือ เป็นเอกสารสำคัญในการขอด้วย

ใบรับรองแพทย์ ประกาศนียบัตรสุขภาพ คนประจำเรือ (คร.5) คือ ประกาศนียบัตรสุขภาพ ของคนประจำเรือ ที่ออกโดยกรมเจ้าท่า ให้คนประจำเรือ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า ผู้ที่ถือมีความพร้อมทางด้านสุขภาพตรงตามข้อกำหนด โดยเอกสารนี้สามารถออกได้ที่สถานพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานจากกรมเจ้าท่าเท่านั้น

ขอใบรับรองแพทย์ สอบถาม


ใบรับรองแพทย์ Seaman Book มีไว้สำหรับทำหนังสือคนประจำเรือ โดยผู้ขอจำเป็นต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป โดยต้องได้รับการตรวจสุขภาพทั่วไป และตรวจสุขภาพ 5 โรค และผู้รับบริการจะได้รับใบรับรองแพทย์ 5 โรค ที่ได้รับการรับรองโดยสถานพยาบาล ซึ่งใบรับรองแพทย์นี้สามารถขอที่อินทัชเมดิแคร์ ได้นะคะ ส่วนในกรณีที่ต้องการให้ออกใบรับรองแพทย์ ประกาศนียบัตรสุขภาพ คนประจำเรือ (คร.5) จะต้องไปขอที่สถานพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานจากกรมเจ้าท่าเท่านั้น

สนใจตรวจสุขภาพเพื่อใช้ทำหนังสือคนประจำเรือ สามารถเข้ามารับบริการได้ที่ อินทัชเมดิแคร์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณเลยค่ะ ส่วนใครที่มองหาคลินิกที่อยู่ใกล้กรมเจ้าท่า สามารถรับบริการได้ที่ อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาเจริญกรุง ได้เลยนะคะ

“อินทัชเมดิแคร์  คลินิกใกล้ฉัน พร้อมให้บริการโดยแพทย์และสหวิชาชีพ ผู้มีประสบการณ์ สะดวกรวดเร็ว มาตรฐานเดียวกันทุกสาขา”


บทความที่น่าสนใจ


เอกสารอ้างอิง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

สนใจทักแชท

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

เรียบเรียงโดย อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม
  แก้ไขล่าสุด : 18/04/2024

website counter
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้