ขอใบรับรองแพทย์ ขึ้นทะเบียนหมอนวด และเอกสารขึ้นทะเบียนหมอนวด

ขอใบรับรองแพทย์ ขึ้นทะเบียนหมอนวด และเอกสารขึ้นทะเบียนหมอนวด

หมอนวด เป็นอาชีพที่มีรายได้ดีและได้รับความนิยมมาก ผู้ที่ต้องการเป็นหมอนวดจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนวดให้ครบจำนวนชั่วโมง และต้องขอใบรับรองแพทย์ ขึ้นทะเบียนหมอนวดให้ถูกต้องด้วย

วิธีขอใบรับรองแพทย์ ขึ้นทะเบียนหมอนวด มีรายละเอียดหลายอย่างที่จำเป็นต้องรู้ ต้องตรวจอะไรบ้าง ราคาเท่าไหร่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และต้องไปขึ้นทะเบียนหมอนวดที่ไหน ไปหาคำตอบกัน

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการขอใบรับรองแพทย์ ขึ้นทะเบียนหมอนวด


ขอใบรับรองแพทย์ ขึ้นทะเบียนหมอนวดต้องตรวจอะไรบ้าง?

การขอใบรับรองแพทย์ ขึ้นทะเบียนหมอนวด จะต้องเป็นใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่แพทย์ประทับตราจนถึงวันที่ยื่น ผู้ขอขึ้นทะเบียนหมอนวดจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ โดยรายการตรวจจะครอบคลุมดังนี้

ขอใบรับรองแพทย์ ขึ้นทะเบียนหมอนวดตรวจอะไรบ้าง

รายการตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์

 • ตรวจร่างกายทั่วไป เพื่อประเมินความพร้อมในการทำงาน เช่น สัญญาณชีพ ดวงตา การทำงานของระบบประสาท การทำงานของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก โรคประจำตัว เป็นต้น

 • ตรวจโรคติดต่อร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้รับบริการ เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อทางเลือด เป็นต้น

 • ตรวจหาสารเสพติด

การตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ ขึ้นทะเบียนหมอนวด จะต้องตรวจร่างกายและตรวจโรคติดต่อร้ายแรง โดยการตรวจร่างกายจะเน้นไปที่ส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ในการนวด และการตรวจโรคติดต่อร้ายแรงจะตรวจหาโรคต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการได้


ราคาขอใบรับรองแพทย์ ขึ้นทะเบียนหมอนวด

ขอใบรับรองแพทย์ ขึ้นทะเบียนหมอนวด ราคา เริ่มต้นที่ 450 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายการที่ตรวจสุขภาพ คลินิกและโรงพยาบาลที่ให้บริการค่ะ 

  แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ขึ้นทะเบียนหมอนวด  

ราคาและรายการตรวจ เพื่อขอใบรับรองแพทย์ขึ้นทะเบียนหมอนวด


ขอใบรับรองแพทย์

ขอใบรับรองแพทย์ ขึ้นทะเบียนหมอนวด ลักษณะต้องห้ามของผู้ขอขึ้นทะเบียนหมอนวด

ลักษณะต้องห้ามของผู้ขอขึ้นทะเบียนหมอนวด

พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 กำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ขอขึ้นทะเบียนหมอนวดโดยระบุว่าต้องไม่เป็นผู้มีโรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ หรือพฤติกรรม ดังต่อไปนี้

 • ต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

 • ต้องไม่เคยเป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

 • ต้องไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ

เอกสารขึ้นทะเบียนหมอนวด มีอะไรบ้าง

เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนหมอนวด ได้แก่

 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จํานวน 2 รูป

 • สําเนาบัตรประชาชน

 • สําเนาทะเบียนบ้าน

 • สําเนาวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 • ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกินหกเดือนนับถึงวันยื่น)

 • หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น


ขอใบรับรองแพทย์

สามารถขึ้นทะเบียนหมอนวด ที่ไหนได้บ้าง

เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เตรียมเอกสารครบถ้วน และขอใบรับรองแพทย์ ขึ้นทะเบียนหมอนวดเรียบร้อยแล้ว สามารถยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนหมอนวดได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

 1. ยื่นด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ใกล้บ้าน

 2. ยื่นด้วยตนเองที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)

 3. ยื่นทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://bizportal.go.th โดยทำตามขั้นตอนในลิงก์นี้ได้เลย https://hss.moph.go.th หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สบส. 1426

เมื่อดำเนินการยื่นเอกสารและชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนหมอนวดเรียบร้อยแล้ว รอรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนหมอนวดภายใน 30 วันได้เลย


สำหรับท่านใดที่มองหาคลินิกสำหรับขอใบรับรองแพทย์ เพื่อไปขึ้นทะเบียนหมอนวด สามารถเข้ามารับบริการที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม ได้ทุกสาขาใกล้บ้านคุณเลยนะคะ หรือเข้า Google แล้วค้นหา "ใบรับรองแพทย์ คลินิกใกล้ฉัน" ได้เลย

หากสนใจนัดหมายรับบริการ หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถทักแชทหาแอดมิน หรือติดต่อสายด่วนก่อนได้นะคะ


เอกสารอ้างอิง

 • คู่มือการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสำหรับประชาชน, กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

 • พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

สนใจทักแชท

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม


เรียบเรียงโดย อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม
 แก้ไขล่าสุด : 25/03/2024

web counter

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้