ใบรับรองแพทย์ ต่ออายุตั๋วทนาย ต่ออายุบัตรทนายความ ได้ผลเร็ว

ใบรับรองแพทย์ ต่ออายุตั๋วทนาย

ใบรับรองแพทย์ ต่ออายุตั๋วทนาย เป็นเอกสารประกอบในการยื่นขอใบอนุญาตทนายหรือต่ออายุตั๋วทนาย ควรทำความเข้าใจว่า ใบรับรองแพทย์ ต่ออายุบัตรทนายมีความสำคัญอย่างไร ถ้าจะขอใบรับรองแพทย์มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้าง อินทัชเมดิแคร์สรุปมาให้แล้ว

สาระน่ารู้เกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ต่ออายุตั๋วทนาย


ใบรับรองแพทย์ต่ออายุตั๋วทนาย สำคัญอย่างไร?

ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ เป็นอาชีพที่จะต้องใช้สติสัมปชัญญะที่ครบถ้วน รวมถึงจริยธรรมในการว่าความ ดังนั้นการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ปกติจึงสำคัญมาก นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติทนายความ 2528 มาตราที่ 35 ได้ระบุไว้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนและถือใบอนุญาตจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

อาการป่วยต้องห้ามที่จำเป็นต้องมีผลของใบรับรองแพทย์ ตั๋วทนายใช้ยืนยัน

  มาตราที่ 35 (8) ไม่เป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 
มาตราที่ 35 (9) ไม่เป็นผู้มีกายพิการหรือจิตบกพร่องอันเป็นเหตุให้เป็นผู้หย่อนสมรรถภาพในการประกอบอาชีพทนายความ

(อ้างอิง พระราชบัญญัติทนายความ 2528)

ผู้ต่ออายุทนายความจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจสุขภาพ และนำใบรับรองแพทย์ไปใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการต่ออายุตั๋วทนาย


ขอใบรับรองแพทย์ต่ออายุตัวทนาย ทักแชท

ตั๋วทนาย คืออะไร?

ตั๋วทนาย คือ ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ โดยผู้ขอใบอนุญาติจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรืออนุปริญญาทางนิติศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรในวิชานิติศาสตร์

  ตั๋วทนายเป็นหลักฐานที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเป็นทนายความ โดยตั๋วทนายจะมีอายุ 2 ปี หากเลยกำหนดจะต้องทำการต่ออายุใหม่  

อาชีพทนายจำเป็นต้องขอใบรับรองแพทย์ ต่ออายุตั๋วทนาย ในทุกๆ 2 ปี

โดยการต่ออายุจะเป็นไปตาม พระราชบัญญัติทนายความ 2528 โดยมีระบุไว้ดังนี้

  มาตรา 40 ทนายความที่ขาดต่ออายุใบนุญาตตามมาตรา 39 วรรคสอง มีสิทธิได้รับการต่ออายุใบอนุญาต หากได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายในเวลาไม่เกินหกสิบวัน นับแต่วันที่ใบนุญาตสิ้นอายุและยอมชำระเงินค่าธรรมเนียมเพิ่ม ร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตนั้น
(อ้างอิง พระราชบัญญัติทนายความ 2528)

โรคที่ระบุในใบรับรองแพทย์ ต่ออายุตั๋วทนาย
ในใบรับรองแพทย์ ต่ออายุตั๋วทนาย หรือใบรับรองแพทย์ ต่ออายุบัตรทนายความ จะต้องได้รับการระบุว่าท่านได้รับการตรวจว่าไม่มีอาการจิตฟั่นเฟื่อนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรค ดังต่อไปนี้

5 โรคต้องห้ามในใบรับรองแพทย์ ต่ออายุตั๋วทนาย
  1. โรคเรื้อน ระยะติดต่อหรือปรากฎอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม

  2. วัณโรค (ระยะอันตราย)

  3. โรคเท้าช้าง ที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม

  4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ

  5. โรคพิษสุราเรื้อรัง


ต่อใบอนุญาตทนายความ ใช้อะไรบ้าง?

ในส่วนของการขอต่อใบอนุญาติการเป็นทนายความ นอกจากใบรับรองแพทย์ ต่ออายุตั๋วทนาย ผู้ขอต่อใบอนุญาตการเป็นทนายความยังจำเป็นต้องมีเอกสารที่สำคัญอื่นๆเตรียมไว้ด้วย ได้แก่
ขอใบรับรองแพทย์ ต่ออายุตั๋วทนาย พร้อมตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  1. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองฯ (ฉบับเดิม) 1 ฉบับ

  2. รูปถ่ายสีสวมชุดครุยเนติบัณฑิต ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)

  3. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความ 1 ฉบับ

  4. หลักฐานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลฯ เช่น เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

  5. ใบรับรองแพทย์ ต่ออายุบัตรทนายความขอใบรับรองแพทย์ต่ออายุตัวทนาย ทักแชท

ราคาออกใบรับรองแพทย์ ต่ออายุตั๋วทนาย ต่ออายุบัตรทนายความ

สำหรับราคาในการออกใบรับรองแพทย์ ต่ออายุทนาย ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม แบบรวมค่าแพทย์และบริการตรวจแล้ว ท่านสามารถสอบถามทางเจ้าหน้าที่ผ่านทางช่องทางไลน์ได้เลย

ขอใบรับรองแพทย์ ต่ออายุตั๋วทนาย

สำหรับทนายความท่านใดที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาต ควรเช็ควันครบกำหนดในการต่ออายุให้ดี เพื่อลดปัญหาความยุ่งยากในภายหลัง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกินกำหนดระยะเวลาที่ยื่นขอต่ออายุ หากสนใจขอใบรับรองแพทย์ ต่ออายุตั๋วทนาย สามารถทักแชทสอบถาม หรือค้นใน คลินิกใกล้ฉัน ใน google ได้เลยค่ะ


 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

สนใจทักแชท

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม


เรียบเรียงโดย อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม  
  แก้ไขล่าสุด : 29/08/2023

website hit counter
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้