อาการป่วยต้องห้ามที่จำเป็นต้องมีผลของใบรับรองแพทย์ ตั๋วทนายใช้ยืนยัน

อาชีพทนายจำเป็นต้องขอใบรับรองแพทย์ ต่ออายุตั๋วทนาย ในทุกๆ 2 ปี

5 โรคต้องห้ามในใบรับรองแพทย์ ต่ออายุตั๋วทนาย
ขอใบรับรองแพทย์ ต่ออายุตั๋วทนาย พร้อมตรวจสุขภาพโดยแพทย์


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy